Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/01/2017

Ngày 23/1/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BTP quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 10/10/2016

Ngày 10/10/2016 Bộ tư pháp ra quyết định số 2069/QĐ-BTP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016Ngày đăng: 12/09/2016

Ngày 12/09/2016 Bộ tư pháp ra quyết định số 1950/QĐ-BTP phê duyệt kế hoạch tổng rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bộ tư pháp trên hệ thống “quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp” năm 2016Ngày đăng: 01/08/2016

Ngày 01/08/2016 Quyết định số 1601/QĐ-BTP ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của bộ tư pháp năm 2016...Thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương có số lượng lớn trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài về tình hình thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết...Ngày đăng: 23/06/2016

Ngày 23/06/2016 Quyết Định số 1343/QĐ-BTP về việc thành lập ban tổ chức và tổ giúp việc hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016Ngày đăng: 30/05/2016

Ngày 30/05/2016 Chỉ Thị số 04/2016/CT-CA về việc tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ áp dụng án lệ trong xét xử....Lựa chọn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng...Ngày đăng: 07/04/2016

Ngày 07/04/2016 quyết định số 345/2016/QĐ-CA về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chánh án tòa án nhân dân tối caoNgày đăng: 22/03/2016

Ngày 22/03/2016 Quyết Định số 459/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính bộ trưởng bộ tư phápNgày đăng: 03/03/2016

Ngày 28/03/2016 quyết định số 498/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành bộ trưởng bộ tư pháp...Khảo sát cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; Thực trạng đội ngũ công chức thi hành án dân sự để phục vụ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của...Ngày đăng: 01/02/2016

Ngày 01/02/2016 Bộ Tư Pháp ra thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 09/2011/TTƯBTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự và...


Văn bản bộ tư pháp ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản bộ tư pháp ban hành

Văn bản bộ tư pháp ban hành

Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 247
Hôm nay:5589
Hôm qua: 29319
Trong tháng 952416
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 71819563