Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 20/04/2017

Ngày 20/4/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 12/04/2017

Ngày 12/4/2017 Bộ Tư pháp ra Thông tư số: 04/2017/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 05/04/2017

Ngày 5/4/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 23/03/2017

Ngày 23/03/2017 Bộ Tư Pháp ra thông tư số 02/2017/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm...Ngày đăng: 23/01/2017

Ngày 23/1/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BTP quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 10/10/2016

Ngày 10/10/2016 Bộ tư pháp ra quyết định số 2069/QĐ-BTP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016Ngày đăng: 12/09/2016

Ngày 12/09/2016 Bộ tư pháp ra quyết định số 1950/QĐ-BTP phê duyệt kế hoạch tổng rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bộ tư pháp trên hệ thống “quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp” năm 2016Ngày đăng: 01/08/2016

Ngày 01/08/2016 Quyết định số 1601/QĐ-BTP ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của bộ tư pháp năm 2016...Thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương có số lượng lớn trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài về tình hình thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết...Ngày đăng: 22/07/2016

Ngay 22/7/2016 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 10/2016/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2016 và thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; Công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên...


Văn bản bộ tư pháp ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản bộ tư pháp ban hành

Văn bản bộ tư pháp ban hành

thông tư số 10/2016/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 428
Hôm nay:53829
Hôm qua: 77065
Trong tháng 1837891
Tháng trước1691410
Số lượt truy cập: 78685678