Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 10/03/2018

Ngày 10/3/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BTP quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 26/02/2018

Ngày 26/2/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BTP ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BTP quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 12/06/2017

Ngày 12/06/2017 Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp ra Quyết định số 836/QĐ-BTP Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017Ngày đăng: 16/05/2017

Ngày 16/05/2017 Bộ Tư Pháp ra thông tư số 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 quy định...Ngày đăng: 20/04/2017

Ngày 20/4/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 12/04/2017

Ngày 12/4/2017 Bộ Tư pháp ra Thông tư số: 04/2017/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 05/04/2017

Ngày 5/4/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 23/03/2017

Ngày 23/03/2017 Bộ Tư Pháp ra thông tư số 02/2017/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm...


Văn bản bộ tư pháp ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản bộ tư pháp ban hành

Văn bản bộ tư pháp ban hành

thông tư số 02/2017/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 352
Hôm nay:4088
Hôm qua: 74606
Trong tháng 1255695
Tháng trước1793438
Số lượt truy cập: 113895945