Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 10/03/2018

Ngày 10/3/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BTP quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 26/02/2018

Ngày 26/2/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BTP ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 19/01/2018

Để thuận tiện cho việc thực hiện nghị định 97/2017/NĐ-CP và 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư Pháp ra văn bản hợp nhất số 210/VBHN-BTP ngày 19/01/2018Ngày đăng: 05/01/2018

Ngày 05/01/2018 Bộ Tư Pháp ra văn bản hợp nhất số 427/VBHN-BTP trên cơ sở các thông tư 19/2015/TT BTP, 09/2017/TT BTP quy định việc kiểm tra tính pháp lý của trưởng phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcNgày đăng: 29/11/2017

Ngày 29/11/2017, văn bản hợp nhất số 6312/VBHN-BTP của Bộ Tư Pháp dựa trên quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, 42/2017/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtNgày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BTP quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 12/06/2017

Ngày 12/06/2017 Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp ra Quyết định số 836/QĐ-BTP Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017Ngày đăng: 07/06/2017

Ngày 07/06/2017, Bộ Tư Pháp ra văn bản hợp nhất số 1934/VBHN-BTP dựa trên thông tư số 18/2013/TT-BTP và 05/2017/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lýNgày đăng: 16/05/2017

Ngày 16/05/2017 Bộ Tư Pháp ra thông tư số 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 quy định...


Văn bản bộ tư pháp ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản bộ tư pháp ban hành

Văn bản bộ tư pháp ban hành

thông tư số 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 763
Hôm nay:79967
Hôm qua: 123543
Trong tháng 2651658
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123373200