Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/10/2018

Ngày 08/10/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/tt-bnnptnt về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại việt nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2018.Ngày đăng: 05/10/2018

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển NôngThôn ra thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật - QCVN 01-188: 2018/BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2019.Ngày đăng: 01/10/2018

Ngày 01/10/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 11/2018/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm - QCVN 02-30: 2018/BNNPTNT. Thông tư này thay thế Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019Ngày đăng: 14/08/2018

Ngày 14/08/2018 Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - yêu cầu chung - QCVN01-187: 2018/BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2019Ngày đăng: 13/08/2018

Ngày 13/08/2018, Bộ NNPTNT ra thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT - bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018.Ngày đăng: 06/08/2018

Ngày 06/08/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT - hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 và thay thế Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT, Bãi bỏ Quyết định số 89/2008/QĐ-BNNNgày đăng: 11/07/2018

Ngày 10/07/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2018.Ngày đăng: 21/06/2018

Ngày 21/06/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 06/TT-BNNPTNT sửa đổi thông tư số 48/2012/ttbnnptnt quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 8 năm 2018.Ngày đăng: 13/06/2018

Ngày 13/06/2018, Bộ NNPTNT ra văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT, dựa trên cơ sở các thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT, 11/2017/TT-BNNPTNT quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điềuNgày đăng: 23/05/2018

Ngày 23/05/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT, dựa trên cơ sở các nghị định 39/2017/NĐ-CP, 100/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản


văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT - nghị định 39/2017/NĐ-CP, 100/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 896
Hôm nay:64444
Hôm qua: 116133
Trong tháng 2752268
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123473810