Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 13/02/2017

Ngày 13/2/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 03 năm 2017.Ngày đăng: 13/02/2017

Ngày 13/2/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2017.Ngày đăng: 16/01/2017

Ngày 16/01/2017 Bộ NN&PTNT ra thông tư số 01/2017/TT-BNNPTNT về bổ sung danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 36/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 ban hành danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2017Ngày đăng: 23/12/2016

Ngày 23/12/2016 Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 34/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2017. Thông tư này thay thế Quyết định số 58/2000/QĐ-BNN ngày 25 tháng 5 năm 2000 của Bộ...Ngày đăng: 31/10/2016

Ngày 31/10/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 33/2016/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng...Ngày đăng: 24/10/2016

Ngày 24/10/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. Bãi bỏ Quyết định số 1195/QĐ-BNN-TC ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc...Ngày đăng: 05/10/2016

Ngày 5/10/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 31/2016/TT-BNNPTNT quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý. Thông tư này có hiệu lực thi...Ngày đăng: 25/08/2016

Ngày 25/08/2016 Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung điều 9 thông tư số 15/2015/tt-bnnptnt ngày 26 tháng 3 năm 2015 hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn


văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung điều 9 thông tư số 15/2015/tt-bnnptnt ngày 26 tháng 3 năm 2015 hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 580
Hôm nay:11625
Hôm qua: 77681
Trong tháng 1335837
Tháng trước1236381
Số lượt truy cập: 73439365