Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 09/02/2018

Ngày 9/2/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BNNPTNT danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 31/01/2018

Ngày 31/1/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 02/2006/TT-BTS Thông tư 62/2008/TT-BNN và thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ra Thông tư số: 01/2018/TT-BNNPTNT ban hành danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh...Ngày đăng: 15/11/2017

Ngày 15/11/2017 Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang...Ngày đăng: 09/10/2017

Ngày 9/10/2017 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 18/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 11 năm 2017. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số...Ngày đăng: 11/09/2017

Ngày 11/9/2017 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 24/08/2017

Ngày 24/8/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 16/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn.Ngày đăng: 14/08/2017

Ngày 14/8/2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển và nông thôn ra Thông tư số: 15/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử...Ngày đăng: 05/07/2017

Ngày 5/7/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 14/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 20/06/2017

Ngày 20/6/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017. Thông tư này thay thế các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010 quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn; Thông...


văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 389
Hôm nay:4161
Hôm qua: 74606
Trong tháng 1255768
Tháng trước1793438
Số lượt truy cập: 113896018