Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 09/10/2017

Ngày 9/10/2017 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 18/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 11 năm 2017. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số...Ngày đăng: 11/09/2017

Ngày 11/9/2017 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 24/08/2017

Ngày 24/8/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 16/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn.Ngày đăng: 14/08/2017

Ngày 14/8/2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển và nông thôn ra Thông tư số: 15/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử...Ngày đăng: 05/07/2017

Ngày 5/7/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 14/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 20/06/2017

Ngày 20/6/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017. Thông tư này thay thế các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010 quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn; Thông...Ngày đăng: 07/06/2017

Ngày 7/6/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư số: 12/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2017Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông tư số: 10/2017/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 17/04/2017

Ngày 17/4/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2017.


văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 528
Hôm nay:50709
Hôm qua: 76502
Trong tháng 1772500
Tháng trước2104207
Số lượt truy cập: 88922020