Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 24/04/2017

Ngày 24/4/2017 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 24/04/2017

Ngày 24/4/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 04/2017/TT-BTTTT quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2017 và thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư số: 02/2017/TT-BTTTT ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 16/02/2017

Ngày 16/2/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BTTTT ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Thông tư số: 38/2016/TT-BTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số: 37/2016/TT-BTTT quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số: 49/2016/TT-BTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017. Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn cấp, đổi thu hồi thẻ nhà báo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư...Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 48/2016/TT-BTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Thông tư số: 47/2016/TT-BTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền...Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 46/2016/TT-BTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...


văn bản bộ thông tin truyền thông - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

văn bản bộ thông tin truyền thông

văn bản bộ thông tin truyền thông

thông tư số 46/2016/TT-BTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 418
Hôm nay:31834
Hôm qua: 73362
Trong tháng 1658647
Tháng trước1904359
Số lượt truy cập: 80410793