Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 15/11/2017

Ngày 15/11/2017 Bộ Thông Tin và Truyền Thông ra thông tư số 30/2017/TT-BTTTT quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin...Ngày đăng: 20/10/2017

Ngày 20/10/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và...Ngày đăng: 17/10/2017

Ngày 17/10/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị Dect. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 21/2017/TT-BTTTT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2017;Ngày đăng: 29/09/2017

Ngayf 29/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 23/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước ở địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 12/09/2017

Ngày 12/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 19/2017/TT-BTTTT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 và thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BBCVT ngày 11 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Bưu chính,...Ngày đăng: 12/09/2017

Ngày 12/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam.Ngày đăng: 11/09/2017

Ngày 11/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 18/2017/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BTTTT quy định về mã bưu chính quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Quyết định số 05/2004/QĐ-BBCVT ngày 20 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về Mã bưu chính quốc gia sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.


văn bản bộ thông tin truyền thông - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

văn bản bộ thông tin truyền thông

văn bản bộ thông tin truyền thông

thông tư số 07/2017/TT-BTTTT quy định về mã bưu chính quốc gia

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 674
Hôm nay:72655
Hôm qua: 71186
Trong tháng 1750744
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95835464