Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 19/10/2016

Ngày 19/10/2016 bộ thông tin truyền thông ra thông tư số 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngNgày đăng: 18/10/2016

Ngày 18/10/2016 bộ thông tin và truyền thông số 1819/QĐ-BTTTT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020Ngày đăng: 20/09/2016

Ngày 20/09/2018 Quyết định số 1629/QĐ-BTTTT phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng bộ thông tin và truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020Ngày đăng: 01/09/2016

Ngày 01/09/2016 Bộ thông tin và truyền thông số 3022/BTTTT-CATTT..... bộ thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác sau nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý,cụ thể.Ngày đăng: 31/08/2016

Ngày 31/08/2016 Thông Tư số 20/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định số 45/2015/qđ-ttg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của thủ tướng chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chíNgày đăng: 24/08/2016

Ngày 24/08/2016 Quyết định số 1481/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng....Khi Bộ trưởng đi công tác nước ngoài, hoặc khi cần thiết Bộ trưởng phân công một Đồng chí Thứ trưởng, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên do Bộ trưởng phân công sẽ thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc của Bộ.Ngày đăng: 05/08/2016

Ngày 05/08/2016 Quyết định số 1377/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng thử nghiệm ....Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1000/QĐ-BTTTTngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.Ngày đăng: 03/08/2016

Ngày 03/08/2016 Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 35/nq-cp ngày 16 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của bộ thông tin và truyền thôngNgày đăng: 01/08/2016

Ngày 01/08/2016 Công điện số 03/CĐ-BTTTT bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông, điện...Cục Bưu điện Trung ương sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.Ngày đăng: 01/08/2016

Ngày 01/08/2016 Quyết định số 1342/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng thử nghiệm...hánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông FTS, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này


văn bản bộ thông tin truyền thông - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

văn bản bộ thông tin truyền thông

văn bản bộ thông tin truyền thông

Quyết định số 1342/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng thử nghiệm

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 656
Hôm nay:16301
Hôm qua: 59447
Trong tháng 1050877
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 71918024