Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BTTTT quy định về mã bưu chính quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Quyết định số 05/2004/QĐ-BBCVT ngày 20 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về Mã bưu chính quốc gia sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 08/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 10/2017/TT-BTTTT quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Quyết định số 90/2003/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy...Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2013/tt-btttt ngày 26 tháng 3 năm 2013 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ra Thông tư số: 12/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 14/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 15/2017/TT-BTTTT hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 16/2017/TT-BTTTT quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 23/06/2017

Ngày 23/6/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BTTTT quy định một số nội dung và biện pháp thi hành quyết định số 45/2016/qđ-ttg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.


văn bản bộ thông tin truyền thông - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

văn bản bộ thông tin truyền thông

văn bản bộ thông tin truyền thông

thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 783
Hôm nay:83261
Hôm qua: 72736
Trong tháng 1291495
Tháng trước2063455
Số lượt truy cập: 84311659