Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 15/11/2017

Ngày 15/11/2017 Bộ kế hoạch đầu tư ra thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay thế Chương III Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm...Ngày đăng: 25/04/2017

Ngày 25/4/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2007/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết...Ngày đăng: 18/04/2017

Ngày 18/4/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.Ngày đăng: 14/02/2017

Ngày 14/2/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 16/12/2016

Ngày 16/12/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà...Ngày đăng: 29/09/2016

Ngày 29/09/2016 Thông tư bộ kế hoạch và đầu tư số 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nướcNgày đăng: 29/09/2016

Ngày 29/9/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.Ngày đăng: 29/09/2016

Ngày 29/9/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016. Thông tư này thay thế nội dung về lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01...Ngày đăng: 06/09/2016

Ngày 06/09/2016 Bộ kế hoạch và đầu tư số 02/CT-BKHĐT về tăng cường công tác tham mưu của ngành kế hoạch và đầu tư thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ xii, nghị quyết của quốc hội và nghị quyết của chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020Ngày đăng: 29/08/2016

Ngày 29/08/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND Tỉnh quảng trị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh quảng trị....Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ...


Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư

Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND Tỉnh quảng trị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh quảng trị

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 746
Hôm nay:76079
Hôm qua: 83039
Trong tháng 2168178
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100887852