Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 14/02/2017

Ngày 14/2/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 16/12/2016

Ngày 16/12/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà...Ngày đăng: 29/09/2016

Ngày 29/09/2016 Thông tư bộ kế hoạch và đầu tư số 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nướcNgày đăng: 29/09/2016

Ngày 29/9/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.Ngày đăng: 29/09/2016

Ngày 29/9/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016. Thông tư này thay thế nội dung về lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01...Ngày đăng: 06/09/2016

Ngày 06/09/2016 Bộ kế hoạch và đầu tư số 02/CT-BKHĐT về tăng cường công tác tham mưu của ngành kế hoạch và đầu tư thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ xii, nghị quyết của quốc hội và nghị quyết của chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020Ngày đăng: 29/08/2016

Ngày 29/08/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND Tỉnh quảng trị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh quảng trị....Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ...Ngày đăng: 08/08/2016

Ngày 8/8/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số...Ngày đăng: 26/07/2016

Ngày 26/7/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (epc). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016.Ngày đăng: 22/07/2016

Ngày 22/7/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2011 quy định chi Tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.


Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư

Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư

thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 390
Hôm nay:29172
Hôm qua: 55150
Trong tháng 1176036
Tháng trước1726340
Số lượt truy cập: 75005904