Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 14/02/2017

Ngày 14/2/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 29/09/2016

Ngày 29/09/2016 Thông tư bộ kế hoạch và đầu tư số 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nướcNgày đăng: 06/09/2016

Ngày 06/09/2016 Bộ kế hoạch và đầu tư số 02/CT-BKHĐT về tăng cường công tác tham mưu của ngành kế hoạch và đầu tư thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ xii, nghị quyết của quốc hội và nghị quyết của chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020Ngày đăng: 29/08/2016

Ngày 29/08/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND Tỉnh quảng trị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh quảng trị....Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ...Ngày đăng: 21/12/2015

Ngày 21/12/2015 Bộ kế hoạch và đầu tư ra thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.Ngày đăng: 27/11/2015

Ngày 27/11/2015 Bộ kế hoạch và đầu tư ra Thông tư số: 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016.Ngày đăng: 17/11/2015

Ngày 17/11/2015 Bộ Kế hoạch và đầu tư ra Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Ngày đăng: 28/10/2015

Ngày 28/10/2015 Bộ kế hoạch và đầu tư ra thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 12 năm 2015.Ngày đăng: 28/09/2015

Ngày 28/9/2015 Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư ra thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ban hành "Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư" Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BKHĐT ngày 19/10/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.Ngày đăng: 16/06/2015

Ngày 16/06/2015 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ra thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 và thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKH.


Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư

Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư

thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 255
Hôm nay:9063
Hôm qua: 37399
Trong tháng 1041949
Tháng trước1236381
Số lượt truy cập: 73145477