Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 28/10/2016

Ngày 28/10/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 19/2016/TT-BKHCN quy định quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 12/10/2016

Ngày 12/10/2016 bộ khoa học Và công nghệ ra quyết định số 2966/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 11) cho các đơn vị trực thuộc bộNgày đăng: 11/10/2016

Ngày 11/10/2016 bộ khoa học và công nghệ ra quyết định số 2963/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 12) của: cục năng lượng nguyên tửNgày đăng: 08/09/2016

Ngày 08/09/2016 Bộ khoa học và công nghệ ra số 2555/QĐ-BKHCN ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của bộ khoa học và công nghệ....Quy chế này áp dụng đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ khi thực hiện hoạt động đối ngoại với các cơ quan và tổ chức quốc tế, các cơ quan và tổ chức...Ngày đăng: 01/09/2016

Ngày 1/9/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 17/2016/TT-BKHCN quy định quản lý thực hiện chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2016. Bãi bỏ Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm...Ngày đăng: 09/05/2016

Ngày 09/05/2016 Quyết Định số 1059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016Ngày đăng: 08/04/2016

Ngày 08/04/2016 Quyết Định số 768/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016 bộ trưởng bộ khoa học và công nghệNgày đăng: 04/04/2016

Ngày 04/04/2016 Bộ khoa học và công nghệ ra thông tư số 04/2016/TT-BKHCN quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò khai thác quặng phóng xạNgày đăng: 01/04/2016

ngày 01/04/2016 Bộ Khoa Hoc Công Nghệ ra Quyết Đinh số:688/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016 bộ trưởng bộ khoa học và công nghệNgày đăng: 13/11/2015

Ngày 13/11/2015 Bộ khoa học và công nghệ ra thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.


Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 604
Hôm nay:11960
Hôm qua: 77681
Trong tháng 1336172
Tháng trước1236381
Số lượt truy cập: 73439700