Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 15/05/2018

Ngày 15/05/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 02/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệNgày đăng: 12/04/2018

Ngày 12/04/2018 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ra Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản...Ngày đăng: 28/09/2017

Ngày 28/9/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 11/08/2017

Ngày 11/8/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BKHCN quy định quản lý thực hiện đề án "thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ". Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 28/06/2017

Ngày 28/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 27/06/2017

Ngày 27/6/2017 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 26/06/2017

Ngày 26/6/2017 Bộ Khoa học ban hành Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn,...Ngày đăng: 16/06/2017

Ngày 16/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BKHCN quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.


Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

thông tư số 06/2017/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 377
Hôm nay:4133
Hôm qua: 74606
Trong tháng 1255740
Tháng trước1793438
Số lượt truy cập: 113895990