Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 12/01/2017

Ngày 12/1/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 28/10/2016

Ngày 28/10/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 19/2016/TT-BKHCN quy định quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 12/10/2016

Ngày 12/10/2016 bộ khoa học Và công nghệ ra quyết định số 2966/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 11) cho các đơn vị trực thuộc bộNgày đăng: 11/10/2016

Ngày 11/10/2016 bộ khoa học và công nghệ ra quyết định số 2963/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 12) của: cục năng lượng nguyên tửNgày đăng: 08/09/2016

Ngày 08/09/2016 Bộ khoa học và công nghệ ra số 2555/QĐ-BKHCN ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của bộ khoa học và công nghệ....Quy chế này áp dụng đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ khi thực hiện hoạt động đối ngoại với các cơ quan và tổ chức quốc tế, các cơ quan và tổ chức...Ngày đăng: 01/09/2016

Ngày 1/9/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 17/2016/TT-BKHCN quy định quản lý thực hiện chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2016. Bãi bỏ Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm...Ngày đăng: 30/06/2016

Ngày 30/6/2016 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 14/2016/TT-BKHCN quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016. Quyết định số 28/QĐ-HĐQLQ ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành Quy định về việc cho vay...Ngày đăng: 30/06/2016

Ngày 30/6/2016 Bộ khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 13/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.Ngày đăng: 28/06/2016

Ngày 28/6/2016 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 13/06/2016

Ngày 13/6/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2016.


Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

thông tư số 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 336
Hôm nay:8395
Hôm qua: 56592
Trong tháng 1463722
Tháng trước1326509
Số lượt truy cập: 76620099