Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BKHCN quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 22/05/2017

Ngày 22/5/2017 BỘ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 04/2017/TT-BKHCN sửa đổi 1: 2017 QCVN 1: 2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 03/04/2017

Ngày 3/4/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2014/tt-bkhcn ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.Ngày đăng: 31/03/2017

Ngày 31/3/2017 Bộ khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 31/03/2017

Ngày 31/03/2017 Bộ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ ra quyết định số 636/QĐ-BKHCN ban hành kế hoạch hành động của bộ khoa học và công nghệ thực hiện nghị quyết số 27/nq-cp của chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyNgày đăng: 12/01/2017

Ngày 12/1/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 28/10/2016

Ngày 28/10/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 19/2016/TT-BKHCN quy định quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 12/10/2016

Ngày 12/10/2016 bộ khoa học Và công nghệ ra quyết định số 2966/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 11) cho các đơn vị trực thuộc bộNgày đăng: 11/10/2016

Ngày 11/10/2016 bộ khoa học và công nghệ ra quyết định số 2963/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 12) của: cục năng lượng nguyên tử


Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

bộ khoa học và công nghệ ra quyết định số 2963/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 12) của: cục năng lượng nguyên tử

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 415
Hôm nay:32059
Hôm qua: 73362
Trong tháng 1658872
Tháng trước1904359
Số lượt truy cập: 80411018