Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 28/06/2017

Ngày 28/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 27/06/2017

Ngày 27/6/2017 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 16/06/2017

Ngày 16/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BKHCN quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 22/05/2017

Ngày 22/5/2017 BỘ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 04/2017/TT-BKHCN sửa đổi 1: 2017 QCVN 1: 2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 03/04/2017

Ngày 3/4/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2014/tt-bkhcn ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.Ngày đăng: 31/03/2017

Ngày 31/3/2017 Bộ khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 31/03/2017

Ngày 31/03/2017 Bộ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ ra quyết định số 636/QĐ-BKHCN ban hành kế hoạch hành động của bộ khoa học và công nghệ thực hiện nghị quyết số 27/nq-cp của chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyNgày đăng: 12/01/2017

Ngày 12/1/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017.


Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

thông tư số 01/2017/TT-BKHCN quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 802
Hôm nay:83119
Hôm qua: 72736
Trong tháng 1291353
Tháng trước2063455
Số lượt truy cập: 84311517