Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/02/2018

Ngày 8/2/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 13/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn quyền anh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 3 năm 2018. Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Điều kiện hoạt động của cơ sở...Ngày đăng: 07/02/2018

Ngày 7/2/2018 Bộ Văn hoa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 12/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn vũ đạo thể thao giải trí. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2018. Thông tư số 01/2011/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ...Ngày đăng: 31/01/2018

Ngày 31/1/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể dục thẩm mỹ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2018. Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Điều kiện hoạt động của...Ngày đăng: 31/01/2018

Ngày 31/1/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 09/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2018. Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao...Ngày đăng: 31/01/2018

Ngày 31/1/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể dục thể hình và Fitness. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2018. Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định Điều kiện...Ngày đăng: 31/01/2018

Ngày 31/01/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 11/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn lân sư rồng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2018. Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao...Ngày đăng: 30/01/2018

Ngày 30/01/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 06/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn dù lượn và môn diều bay. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt...Ngày đăng: 30/01/2018

Ngày 30/01/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 07/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn khiêu vũ thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 03 năm 2018. Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Điều kiện hoạt động của cơ...Ngày đăng: 22/01/2018

Ngày 22/1/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn billiards & snooker. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2018. Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở...Ngày đăng: 22/01/2018

Ngày 22/01/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng bàn. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2018. Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở...


Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng bàn

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 628
Hôm nay:75681
Hôm qua: 83039
Trong tháng 2167780
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100887454