Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 27/12/2016

Ngày 27/12/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 16/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở...Ngày đăng: 21/12/2016

Ngày 21/12/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 14/2016/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao phường, thị trấn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 09/12/2016

Ngày 9/12/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 13/2016/TT-BVHTTDL quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2017. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Quyết định số 16/2005/QĐ-BVHTT ngày 04/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt...Ngày đăng: 05/12/2016

Ngày 5/12/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 12/2016/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn golf. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 08/11/2016

Ngày 8/11/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 11/2016/TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn yoga. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 19/10/2016

Ngày 19/10/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 10/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu;...Ngày đăng: 14/10/2016

Ngày 14/10/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 09/2016/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. Quy định về thi, liên hoan không chuyên nghiệp cấp khu vực và toàn quốc tại Điều 5, Điều 6 Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin...Ngày đăng: 28/09/2016

Ngày 28/09/2016 bộ văn hóa thể thao và du lịch ra quyết định số 3382/QĐ-BVHTTDL về việc kiện toàn ban hội nhập quốc tế về kinh tế bộ văn hóa, thể thao và du lịchNgày đăng: 12/08/2016

Ngày 12/08/2016 Quyết định số 2823/QĐ-BVHTTDL phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ văn hóa, thể thao và du lịch.... Hội thảo về thực tiễn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện nay tại các cơ quan, đơn vị và kiến nghị những biện pháp mang tính nghiệp vụ để công tác này đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng xây...Ngày đăng: 02/07/2016

Ngày 2/7/2016 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016, bãi bỏ Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,...


Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 377
Hôm nay:43216
Hôm qua: 37399
Trong tháng 1076102
Tháng trước1236381
Số lượt truy cập: 73179630