Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 27/09/2017

Ngày 27/9/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức....Ngày đăng: 17/07/2017

Ngày 17/7/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 04/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng bộ trưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Thông tư số...Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ NỘi vụ ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BNV ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 12/05/2017

Ngày 12/5/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 20/02/2017

Ngày 20/02/2017 Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ ra quyết định số 669/QĐ-BNV về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ nội vụ năm 2016Ngày đăng: 24/01/2017

Ngày 24/1/2017 Bộ Nôi Vụ ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh đội trưởng, phó đội trưởng đội nghiệp vụ thanh tra ngành giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 24/11/2016

Ngày 24/11/2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 06/2016/TT-BNV quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 15/2004/QĐ-BNV ngày 02 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong ngành Tổ chức nhà nước.Ngày đăng: 23/06/2016

Ngày 23/06/2016 Quyết định số 1642/QĐ-BNV về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước.... Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Ngày đăng: 10/06/2016

Ngày 10/06/2016 Thông tư số 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan,đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội...Cán bộ, công chức, viên chức được Điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt...


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Thông tư số 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 773
Hôm nay:57836
Hôm qua: 57470
Trong tháng 1115365
Tháng trước2025149
Số lượt truy cập: 86160678