Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ NỘi vụ ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BNV ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 12/05/2017

Ngày 12/5/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 24/01/2017

Ngày 24/1/2017 Bộ Nôi Vụ ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh đội trưởng, phó đội trưởng đội nghiệp vụ thanh tra ngành giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 24/11/2016

Ngày 24/11/2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 06/2016/TT-BNV quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 15/2004/QĐ-BNV ngày 02 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong ngành Tổ chức nhà nước.Ngày đăng: 23/06/2016

Ngày 23/06/2016 Quyết định số 1642/QĐ-BNV về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước.... Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Ngày đăng: 10/06/2016

Ngày 10/06/2016 Thông tư số 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan,đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội...Cán bộ, công chức, viên chức được Điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt...Ngày đăng: 10/06/2016

Ngày 10/6/2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 04/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 năm 2016Ngày đăng: 25/05/2016

Ngày 25/05/2016 Thông Tư số 03/2016/TT-BNV hướng dẫn về thành lập và hoạt động của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập...Thông tư này hướng dẫn chung về thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với...Ngày đăng: 01/02/2016

Ngày 01/02/2016 Thông tư bộ nội vụ số 02/2016/TT-BNV ,hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa xiv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021Ngày đăng: 13/01/2016

Ngày 13/01/2016 Bộ Nội Vụ ra thông tư số: 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TLĐLĐVN...


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

thông tư số: 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2015/NĐ-CP

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 465
Hôm nay:51579
Hôm qua: 64705
Trong tháng 1625801
Tháng trước1691410
Số lượt truy cập: 78473588