Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 15/11/2018

Ngày 15/11/2017, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV, dựa trên cơ sở các nghị định 123/2016/NĐ-CP, 92/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộNgày đăng: 02/11/2018

Ngày 02/11/2018, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV, dựa trên cơ sở các nghị định 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chếNgày đăng: 09/10/2018

Ngày 09/10/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 12/2018/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nội vụ ban hành. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sau: 01/2006/TT-BNV; 14/2011/TT-BNVNgày đăng: 19/09/2018

Ngày 19/10/2018, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 13/2018/TT-BNV thông tư 79/2005/ttbnv hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quanNgày đăng: 14/09/2018

Ngày 14/09/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 11/2018/TT-BNV ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên việt nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.Ngày đăng: 13/09/2018

Ngày 13/09/2018, Bộ Nội Vụ thông tư số 09/2018/TT-BNV quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường hết hiệu lực thi hành kể từ...Ngày đăng: 13/09/2018

Ngày 13/09/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.Ngày đăng: 21/08/2018

Ngày 21/08/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ra thông tư 23/2018/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.Ngày đăng: 28/06/2018

Ngày 28/06/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 08/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130cp và quyết định số 111-hđbt ngày 13 tháng 10 năm 1981 của hội đồng bộ trưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.Ngày đăng: 15/06/2018

Ngày 15/06/2018 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 07/2018/TT-BNV quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

thông tư số 07/2018/TT-BNV quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 404
Hôm nay:39548
Hôm qua: 46889
Trong tháng 913276
Tháng trước1623933
Số lượt truy cập: 116928055