Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/06/2016

Ngày 23/06/2016 Quyết định số 1642/QĐ-BNV về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước.... Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Ngày đăng: 10/06/2016

Ngày 10/06/2016 Thông tư số 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan,đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội...Cán bộ, công chức, viên chức được Điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt...Ngày đăng: 25/05/2016

Ngày 25/05/2016 Thông Tư số 03/2016/TT-BNV hướng dẫn về thành lập và hoạt động của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập...Thông tư này hướng dẫn chung về thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với...Ngày đăng: 01/02/2016

Ngày 01/02/2016 Thông tư bộ nội vụ số 02/2016/TT-BNV ,hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa xiv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021Ngày đăng: 13/01/2016

Ngày 13/01/2016 Bộ Nội Vụ ra thông tư số: 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TLĐLĐVN...Ngày đăng: 28/12/2015

Ngày 28/12/2015 Bộ nội vụ ra thông tư số 08/2015/TT-BNV hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2016.Ngày đăng: 31/08/2015

Ngày 31/08/2015 Bộ nội vụ ra thông tư số 04/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015.Ngày đăng: 10/03/2015

Ngày 10/03/2015 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung điều 9 thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.Ngày đăng: 06/03/2015

Ngày 06/03/2015 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 02/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015. Bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 77/2004/QĐ-BNV, Quyết định số 64/2005/QĐ-BNV và các văn bản liên quan khác.Ngày đăng: 13/02/2015

Ngày 13/02/2015 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 01/2015/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của hội đồng chính phủ và quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của hội đồng bộ trưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

thông tư số 01/2015/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP và quyết định số 111-HĐBT

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 660
Hôm nay:15765
Hôm qua: 59447
Trong tháng 1050341
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 71917488