Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 31/05/2018

thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và hoạt động phí quy định tại Điều 1 Thông tư này, căn cứ...Ngày đăng: 09/05/2018

Ngày 09/05/2018 Bộ Nội Vụ ra thông tư 05/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.Ngày đăng: 27/03/2018

Ngày 27/3/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số...Ngày đăng: 06/03/2018

Ngày 06/03/2018 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 03/2018/tt-bnv quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.Ngày đăng: 08/01/2018

Ngày 8/1/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của nghị định số 101/2017/nđ-cp ngày 01 tháng 9 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 08/01/2018

Ngày 8/1/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 27/10/2017

Ngày 27/10/2017 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 08/2017/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi...Ngày đăng: 10/10/2017

Ngày 10/10/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017. Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế...Ngày đăng: 27/09/2017

Ngày 27/9/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức....


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

thông tư số 05/2017/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 378
Hôm nay:5161
Hôm qua: 74606
Trong tháng 1256768
Tháng trước1793438
Số lượt truy cập: 113897018