Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/01/2018

Ngày 8/1/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của nghị định số 101/2017/nđ-cp ngày 01 tháng 9 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 08/01/2018

Ngày 8/1/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 27/10/2017

Ngày 27/10/2017 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 08/2017/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi...Ngày đăng: 10/10/2017

Ngày 10/10/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017. Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế...Ngày đăng: 27/09/2017

Ngày 27/9/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức....Ngày đăng: 17/07/2017

Ngày 17/7/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 04/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng bộ trưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Thông tư số...Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ NỘi vụ ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BNV ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 12/05/2017

Ngày 12/5/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 20/02/2017

Ngày 20/02/2017 Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ ra quyết định số 669/QĐ-BNV về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ nội vụ năm 2016


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

quyết định 669/QĐ-BNV danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ nội vụ năm 2016

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 548
Hôm nay:16361
Hôm qua: 89069
Trong tháng 2197529
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100917203