Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 03/02/2018

Ngày 3/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-CP về thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Ngày đăng: 24/01/2018

Ngày 24/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 08/NQ-CP về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa xii về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 07/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề tương trợ tư pháp; văn thư, lưu trữ và 28 đề mục.Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 06/NQ-CP về việc mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc).Ngày đăng: 12/01/2018

Ngày 12/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 04/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long.Ngày đăng: 01/01/2018

Ngày 1/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.Ngày đăng: 27/12/2017

Ngày 27/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư.Ngày đăng: 26/12/2017

Ngày 26/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 135/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Nam Định.Ngày đăng: 08/12/2017

Ngày 8/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 132/NQ-CP về việc ký nghị định thư thứ ba sửa đổi hiệp định đầu tư toàn diện Asean (ACIA).Ngày đăng: 06/12/2017

Ngày 6/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 131/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017.


Nghị quyết chính phủ|Văn bản số NQ-CP - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị quyết chính phủ,Văn bản số NQ-CP

Nghị quyết chính phủ,Văn bản số NQ-CP

nghị quyết số 131/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 483
Hôm nay:13386
Hôm qua: 63663
Trong tháng 1286464
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95371184