Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Quốc hội thông qua nghị quyết số 29/2016/QH14. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ hai thông qua Ngày 14 tháng 11 năm 2016.Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 41/2016/TT-BYT ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư 07/2012/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp...Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 260/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 6/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư số: 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 5/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2017 và thay thế Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2017 và thay thế Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế các nội dung liên quan thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 14/11/2016

Ngày 14/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 3/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2  
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 422
Hôm nay:44063
Hôm qua: 74798
Trong tháng 1495186
Tháng trước2575712
Số lượt truy cập: 105396075