Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15/05/2014 Bộ Quốc Phòng ra thông tư số 25/2014/TT-BQP quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2014.Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15/05/2014 Bộ Quốc Phòng ra thông tư số 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong quân đội nhân dân việt nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và bãi bỏ Quyết định số 184/2007/QĐ-BQP.Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15/05/2014 Bộ Y Tế ra thông tư số 15/2014/TT-BYT hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15/05/2014 Bộ Tư Pháp ra thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BTP.Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15/05/2014 Chính phủ ra nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014, thay thế Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số...Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15/05/2014 Chính phủ ra nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014, thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ ra nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính Phủ ban hành nghị định sô 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay thế Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.Ngày đăng: 15/05/2014

Ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính Phủ ban hành nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa...Ngày đăng: 15/05/2014

Quy chế này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ, bao gồm: tuyển sinh, ch­ương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo, giảng viên, học viên; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong đào tạo trình độ thạc sĩ, áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học (bao gồm cả các trường...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 290
Hôm nay:8123
Hôm qua: 57796
Trong tháng 821190
Tháng trước1750591
Số lượt truy cập: 115212031