Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view
Kết quả tìm kiếm:


Ngày đăng: 03/10/2017

Ngày 3/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 99/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày đăng: 02/10/2017

Ngày 2/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 97/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Ngày đăng: 26/09/2017

Ngày 26/9/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội.
Ngày đăng: 26/09/2017

Ngày 26/9/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.
Ngày đăng: 21/09/2017

Ngày 21/9/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2017.
Ngày đăng: 21/09/2017

Ngày 21/9/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 37/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.
Ngày đăng: 20/09/2017

Ngày 20/9/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 42/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của thủ tướng chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 11 năm 2017.
Ngày đăng: 20/09/2017

Ngày 20/9/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; Bãi bỏ các quy định tại Chương IV Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định...
Ngày đăng: 15/09/2017

Ngày 15/9/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang tập đoàn điện lực việt nam quản lý. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.
Ngày đăng: 15/09/2017

Ngày 15/9/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 40/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với cục tần số vô tuyến điện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017; Thay thế Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức..., Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn Về Nghĩa vụ và Quyền lợi của Người sử dụng trang web
Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

quyết định số 40/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với cục tần số vô tuyến điện

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 521
Hôm nay:11520
Hôm qua: 73152
Trong tháng 1409236
Tháng trước2025149
Số lượt truy cập: 86454549