Hướng dẫn viết Công thức toán học trên Website
- Cách 1 : Click vào "Soạn thảo công thức toán học" để viết công thức rồi lưu thành file ảnh. Sau khi có ảnh, bạn click vào icon phía trên phần soạn thảo để tải ảnh lên hoặc chèn link ảnh vào web của AMBN.
- Cách 2 : Mọi người có thể down phần mềm Math Type về, gõ công thức, save thành ảnh rồi tải ảnh lên web của AMBN.