Quy đnh v thi tuyn ca hc sinh- người lao đng

 

1. Hiện nay hầu hết các bài thi ở phổ thông đã đủ, với bài thi được lấy ra từ nhiều kho; Ví dụ chương trình toán lớp 5 học kỳ 1 thì có thể chia ra làm 4 phần lớn trong khi học; Phía AMBN sẽ chia ra làm 4 kho câu hỏi, mỗi kho khoảng 100-200 câu; Khi bạn thi thử lớp 5 học kỳ 1 thì câu hỏi sẽ được kéo ra từ cả 4 kho mỗi kho thường là 3-5 câu được lấy ra. Nhưng nếu bạn thi thử bài thi 1 tiết giữa kỳ thì chỉ kéo từ kho 1,2 những kho chứa chủ yếu nội dung của nửa đầu học kỳ 1.

2. Học sinh thi hoàn toàn miễn phí, điểm thi được lưu vĩnh viễn tại AMBN trong phần lịch sử thi cử của học sinh; học sinh có thể điền email trước khi thi để phụ huynh hoặc giáo viên cũng nhận được kết quả thi của mình. Lập tài khoản tại AMBN hoàn toàn miễn phí, bạn còn có sẵn 10.000 Vnđ trong tài khoản, chú ý bạn dễ dàng lập tài khoản hoặc đăng nhập từ Face/ Google.

3. Ngoài ra với những người thi công chức, cần chứng chỉ, có thể vào phần in chứng nhận ở quản lý Profile để in ra kết quả chứng nhận từ AMBN. Chúng tôi sẽ phát triển công cụ đánh giá năng lực tổng thể của một con người từ lịch sử thi cử của một con người, giúp cho Doanh nghiệp dễ tìm được người mình cần cho vị trí tuyển dụng nếu muốn.

4. Hiện nay các môn thi đã tương đối đầy đủ từ Phổ Thông đến các môn chuyên ngành đại học, sau đại học. Khoảng 4500/6000 bài thi đã có nội dung và có ẩn phía sau hàng nghìn câu hỏi cho mỗi bài thi.

5. Chú ý chỉ bài thi có nội dung thì mới hiện ra phần điền email trước khi thi, hiện nay muốn vào thi được bạn cần phải điền email người nhận kết quả thi, tối thiểu 1 người. Bạn không thể copy past nội dung bài thi; Bài thi sẽ được chấm điểm tự động, tới đây bạn có thể phản ánh khiếu nại về đáp án, .. nhưng hiện nay chưa  thể.

 

-------AMBN KÍNH BÁO-------