QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ HIỆN NAY1. AMBN hiện áp dụng tỉ giá đổi như sau: 100 Việt nam đồng hiểu tương đương 1 P tại AMBN

2. Bạn có thể nạp tiền vào AMBN bằng 2 phương pháp:

- Nạp tiền qua Ngân Lượng, nếu bạn có tài khoản ở Ngân Lượng,trong tài khoản có tiền, bạn có thể chuyển tiền đó sang AMBN.Chúng tôi áp dụng hệ số quy đổi là 0,8. Tức bạn mất 100.000vnđ ở tài khoản ngân lượng thì tài khoản tại AMBN sẽ tăng 800P.

- Nạp tiền trực tiếp từ ATM. Bạn chuyển trực tiếp tiền từ ngân hàng thông qua ví điện tử, Bank Plus, ATM ..vào trực tiếp tài khoản AMBN. thì tỉ lệ là 100% tức là chuyển 100k được 1000P.

 


AMBN Xin Kính Báo


_______________________________________________________________________

1. 1 Usd = 210 Point in AMBN.vn

2. There are 3 Methods for Add money in AMBN.vn

==========================================

1. 1 USD = 210 Температура в AMBN.vn

2. Есть 3 способа Пополнить счет в AMBN.vn

========================================

1。AMBN.vn1 USD =210ポイント

2。 AMBN.vnで追加お金のための3つの方法があります

=======================================

1。1美元=210点AMBN.vn

2。有3种方法为在AMBN.vn加钱

======================================

1. 1 ໂດລາສະຫະ = 210 ຈຸດໃນ AMBN.vn

2. ມີ 3 ວິທີການການສໍາລັບການເງິນຕື່ມໃນ AMBN.vn ແມ່ນThanks Alot