Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ trắc nghiệm khách quan môn hóa học lên facebook!
trắc nghiệm khách quan môn hóa học

15/02/2014 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

"Kiểm tra một cách có tổ chức là các kết quả học tập của học sinh là điều kiện không thể thiếu để cải tến công tác dạy học. Một trong những nguyên nhân làm cho khoa học sư phạm chưa theo kịp những đòi hỏi của thực tiễn là ở chỗ các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả công tác chưa được hoàn chỉnh. Vì vậy việc xây dựng và hoàn chỉnh các phương pháp kiểm tra kết quả học tập ở trường phổ thông đến nay vẫn còn là một trong những vấn đề quan trọng nhất”."Học sinh sẽ học tốt hơn, nếu thường xuyên được kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, công bằng, với kĩ thuật tốt, hiệu nghiệm...

Trắc nghiệm khách quan môn hóa học

 


Thông tin sách


Tác giả: TS. Phùng Quốc Việt
NXB: Giáo dục


Nội dung chính


Phần I.
I. Kiểm tra – đánh giá trong quá trình dạy học hóa học
II. Sử dụng trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Phần II. Trắc nghiệm khách quan môn hóa học
I. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn
II. Phi kim
III. Các loại phản ứng hóa học
IV. Khái niệm và định luật hóa học cơ bản
V. Kim loại
VI. Đại cương hóa hữu cơ và Hidrocacbon
VII. Định luật, học thuyết, quy tắc cơ bản và phản ứng trong hóa học hữu cơ
VIII. Hợp chất hữu cơ có nhóm chức
IX. Cacbohidrat
X. AMLN. Amino axit, protein
XI. Đại cương về polime, các vật liệu Polime


Lời Nói Đầu


"Kiểm tra một cách có tổ chức là các kết quả học tập của học sinh là điều kiện không thể thiếu để cải tến công tác dạy học. Một trong những nguyên nhân làm cho khoa học sư phạm chưa theo kịp những đòi hỏi của thực tiễn là ở chỗ các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả công tác chưa được hoàn chỉnh. Vì vậy việc xây dựng và hoàn chỉnh các phương pháp kiểm tra kết quả học tập ở trường phổ thông đến nay vẫn còn là một trong những vấn đề quan trọng nhất”."Học sinh sẽ học tốt hơn, nếu thường xuyên được kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, công bằng, với kĩ thuật tốt, hiệu nghiệm... Đổi mới dạy học thì nhất thiết phải đổi mới cách thức kiểm tra - đánh giá”.Việc kiểm tra - đánh giá nói riêng và thi cử nói chung đang là vấn đề thời sự hiện nay được cả nước quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi rõ: “ Trong những năm trước mắt, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc; sửa đổi chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cải tiến chế độ thi cử…”.Trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là một trong những phương pháp kiểm tra - đánh giá có nhiều ưu điểm, đặc biệt là tính khách quan trong kiểm tra - đánh giá. Nếu kết hợp chặt chẽ giữa TNKQ, trắc nghiệm tự luận, vấn đáp và quan sát sẽ cho phép giáo viên đánh giá khách quan, công bằng và chính xác kết quả học tập của học sinh. Từ năm học 2006-2007 cả nước thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới bậc THPT. Một trong những yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa là tăng cường sử dụng TNKQ vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.


Keywords: trac nghiem khach quan hoa hoc, dinh luat hoa hoc co ban, trac nghiem hoa hoc, dai cuong hoa huu co, phản ung hoa hoc, TS. Phùng Quốc Việt

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Trắc nghiệm khách quan môn hóa học giáo dục TS. Phùng Quốc Việt 186tr-1.40Mb Download file trắc nghiệm khách quan môn hóa học 159
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

trắc nghiệm khách quan môn hóa học

trắc nghiệm khách quan môn hóa học

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN