Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học lên facebook!
Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học

12/03/2014 Uploader: PhamPhuc Loại file: pdf

Cuốn sách “Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học” nằm trong bộ tài liệu Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT của NXB Giáo dục Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn bám sát Chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12 và bám sát nội dung Hướng dẫn ôn tập mà Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT thực hiện, nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho học sinh tham dự các kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao. Đặc biệt sách được chỉnh sửa theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học năm học 2011 – 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học

 

Thông tin sách:

 

Tác giả: Vũ Anh Tuấn

NXB: Giáo dục Việt Nam

Năm 2013

 

Lời Nói Đầu

 

 

Cuốn sách “Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học” nằm trong bộ tài liệu Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT của NXB Giáo dục Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn bám sát Chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12 và bám sát nội dung Hướng dẫn ôn tập mà Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT thực hiện, nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho học sinh tham dự các kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao. Đặc biệt sách được chỉnh sửa theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học năm học 2011 – 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Nội dung chính:

 

 

Phần một. Hướng dẫn nội dung ôn tập

 

A.   Những kiến thức cơ bản

Chương 1. Este – lipit

Chương 2. Cacbohidrat

Chương 3. Amin, amino axit và protein

Chương 4. Polime và vật liệu polime

Chương 5. Đại cương về kim loại

Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

B.   Những kỹ năng cơ bản

 

Phần hai. Gợi ý ôn tập. Kiến thức trọng tâm – câu hỏi và bài tập ôn tập

 

-         Một số đề thi minh học dành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

A.   Cấu trúc đề thi tố nghiệp THPT

B.   Một số đề minh họa

 

 

Một số sách hóa học 12, tài liệu, kiểm tra trắc nghiệm hóa học 12, bài tập hóa học lớp 12... Các bạn có thể quan tâm:
phân dạng và phương pháp giải bài tập hóa học 12        
thể loại và phương pháp giải hóa học hữu cơ 12         
một số câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ         
các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12    
trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn hóa học    
sơ đồ chuyển hóa hóa học dùng cho học sinh 10 - 11 - 12    
các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học    
bài tập hóa học 12 nâng cao    
tổng ôn tập kiến thức hóa học tập 1         
luyện kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học 12    
đề kiểm tra trắc nghiệm toán 12    
chuỗi phản ứng hóa học    
thể loại và phương pháp giải hóa học vô cơ 12    
học tốt hóa học 12    
để làm tốt bài thi môn hóa học         
đề kiểm tra trắc nghiệm tự luận hóa học 12    
phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học hóa vô cơ   

 

Keywords: Huong dan on thi tot nghiep mon hoa hoc, hoa hoc 12, hóa hoc 11, vu anh tuan, de thi tot nghiep mon hoa hoc nam 2013, 2012, on thi dai hoc mon hoa hoc

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học Giáo dục... Vũ Anh Tuấn 130tr-2.97MB Download file Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học 500
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học

Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 môn Hóa học

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN