Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Tuyển tập đề thi-đáp án thi tốt nghiệp-cao đẳng-đại học môn Sinh Học lên facebook!
Tuyển tập đề thi-đáp án thi tốt nghiệp-cao đẳng-đại học môn Sinh Học

17/03/2014 Uploader: PhamPhuc Loại file: pdf

Bộ đề thi tốt nghiệp bổ túc THPT môn Sinh Học, do AMBN.vn sưu tầm và ấn hành. Gồm các bộ đề thi và đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo những năm 2004 đến năm 2013.

Tuyển tập đề thi-đáp án thi tốt nghiệp-cao đẳng-đại học môn Sinh Học

 

 

Lời giới thiệu:

 

Tuyển tập đề thi-đáp án thi tốt nghiệp-cao đẳng-đại học môn Sinh Học của Bộ giáo dục và đào tạo được Công ty AMBN.vn sưu tầm và ấn hành. Tuyển tập đề thi và đáp án thi từ những năm 2003-2013 gồm có 3 phần chính:

 

I: Bộ đề thi tốt nghiệp bổ túc THPT

 

II: Bộ đề thi tốt nghiệp THPT

 

III: Bộ đề thi Cao đẳng – Đại học

 

 

Keywords:  Tuyen tap de thi va dap an thi tot nghiep, cao dang, dai hoc mon sinh hoc. luyen thi tot nghiep, cao dang, dai hoc mon sinh hoc. On thi tot nghiep, cao dang, dai hoc 2014

 

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Tuyển tập đề thi-đáp án thi tốt nghiệp-cao đẳng-đại học môn Sinh Học AMBN sưu tầm Nhiều tác giả 236Tr-25.3Mb Download file Tuyển tập đề thi-đáp án thi tốt nghiệp-cao đẳng-đại học môn Sinh Học 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Tuyển tập đề thi-đáp án thi tốt nghiệp-cao đẳng-đại học môn Sinh Học

Tuyển tập đề thi-đáp án thi tốt nghiệp-cao đẳng-đại học môn Sinh Học

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN