Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua

Ngày đăng: 29/03/2014 Lượt xem: 1197 Người Upload: Xuka Meo
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: Điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua, Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Kim Khôi. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài la: Thông qua nghiên cứu tài liệu báo cáo về thực hiện chính sách trên địa bàn 3 khu vực của một số địa phương và kết quả điều tra khảo sát các xã khu vực I, II, III, ở một số vùng dân tộc và miền núi, dự án sẽ phân tích đánh giá việc thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với 3 khu vực làm căn cứu cho việc kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách trên địa bàn 3 khu vực trong thời gian tới

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ

 

 

ĐIỀU TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN 3 KHU VỰC TRONG 10 NĂM QUA

 

 

Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Kim Khôi

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 


Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của vùng dân tộc và miền núi. Đặc biệt từ khi có Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị và Quyết định 72 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ) về một số chủ trương, chính sách lớn và cụ thể phát triển kinh tế – xã hội miền núi, vùng dân tộc và miền núi đã có sự chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên nhiều nơi vẫn còn rất khó khăn và rất lạc hậu.
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc và miền núi, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ( nay là Uỷ ban Dân tộc) đã tập trung nghiên cứu và phân định các vùng này thành 3 khu vực theo trình độ phát triển. Được sự uỷ nhiệm của Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi đã ban hành các quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi của cả nước. Căn cứ kết quả phân định 3 khu vực I, II, III, ngày 31/7/1998 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg, phê duyệt chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa ( gọi tắt là Chương trình 135). Đây là Chương trình đầu tư cho các xã khu vực III, đặc biệt là đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Nhờ đó các xã khu vực III đã có bước phát triển mới về kinh tế – xã hội. Từ một nền sản xuất phân tán mang nặng tính tự cung, tự cấp đã dần dần chuyển sang sản xuất hàng hoá, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện và nâng cao, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá đã phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu.

 

 

 


Báo cáo dự án được chia làm ba phần chính:


Phần thứ nhất. Bối cảnh ra đời và tác dụng của việc phân định 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển


I. Bối cảnh ra đời 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi
II. Tác dụng của việc phân định 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi


Phần thứ hai. Tình hình thực hiện chính sách kinh tế - xã hội tại 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi trong 10 năm qua


I. Chính sách kinh tế - xã hội đối với khu vực III
II. Chính sách kinh tế - xã hội đối với cả 3 khu vực
III. Thực trạng về trình độ phát triển của 3 khu vực sau 10 năm thực hiện chính sách kinh tế - xã hội
IV. Thực trạng nguồn lực đối với phát triển kinh tế của 3 khu vực thuộc diện điều tra của dự án
V. Một số vấn đề về chính sách tại địa phương qua kết quả điều tra khảo sát của dự án


Phần thứ ba. Kiến nghị một số giải pháp về cơ chế, chính sách đối với từng khu vực vùng dân tộc và miền núi trong thời gian tới


I. Giải pháp về cơ chế đầu tư đối với từng khu vực
II. Giải pháp về chính sách cụ thể đối với từng khu vực
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua AMBN(St) AMBN(St) 58 tr Download file điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua 350
 • sự phát triển của các lý thuyết tổ chức hiện đại và sự vận dụng vào công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay

 • hệ thống an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học Bio-PKI (Bio-PKI Based Information Security System)

 • quan hệ thương mại việt – mỹ khi việt nam gia nhập wto

 • biến động xã hội tác động đến mô hình tổ chức và quản lý ở nước ta hiện nay- thực trạng và giải pháp

 • nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

 • xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của việt nam

 • Quan hệ giữa thị trường và kế hoạch trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

 • về lí luận – chính sách – giải pháp đối với thành phần kinh tế tư bản nhà nước

 • Nghiên cứu sức mạnh mềm ở nhật bản và bài học cho việt nam

 • một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua

  điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 344
  Hôm nay:29341
  Hôm qua: 59098
  Trong tháng 973206
  Tháng trước1793438
  Số lượt truy cập: 113613456