Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video

Ngày đăng: 23/04/2016 Lượt xem: 1383 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: flv

Sách tiếng Anh lớp 4 của Hàn Quốc bao gồm 8 bài chính. Sách video tương ứng được xây dựng với mỗi bài khóa có 4 Video kèm theo bao gồm Video bài hát để học sinh dễ nhớ, Video Tình huống, và Video bổ trợ tình huống - suy luận.

SÁCH VIDEO TIẾNG ANH

 

 

TIẾNG ANH LỚP 4 -HÀN QUỐC

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Bài 1 Tiếng anh lớp 4: Nice to meet you - Tình huống 1 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
2 Bài 1 Tiếng anh lớp 4: Nice to meet you - Tình huống 2 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
3 Bài 1 Tiếng anh lớp 4: Nice to meet you - Bài hát AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
4 Bài 1 Tiếng anh lớp 4: Nice to meet you - Suy luận AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
5 Bài 2 Tiếng anh lớp 4: Dont do that - Tình huống 1 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
6 Bài 2 Tiếng anh lớp 4: Dont do that - Tình huống 2 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
7 Bài 2 Tiếng anh lớp 4: Dont do that - Bài hát AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
8 Bài 2 Tiếng anh lớp 4: Dont do that - Suy luận AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
9 Bài 3 Tiếng anh lớp 4: How old are you-Tình huống 1 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
10 Bài 3 Tiếng anh lớp 4: How old are you-Tình huống 2 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
11 Bài 3 Tiếng anh lớp 4: How old are you-Bài hát AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
12 Bài 4 Tiếng anh lớp 4: What time is it-Tình huống 1 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
13 Bài 4 Tiếng anh lớp 4: What time is it-Tình huống 2 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
14 Bài 4 Tiếng anh lớp 4: What time is it-Bài hát AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
15 Bài 4 Tiếng anh lớp 4: What time is it-Suy luận AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
16 Bài 5 Tiếng anh lớp 4: Who is she-Tình huống 1 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
17 Bài 5 Tiếng anh lớp 4: Who is she-Tình huống 2 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
18 Bài 5 Tiếng anh lớp 4: Who is she-Bài hát AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
19 Bài 5 Tiếng anh lớp 4: Who is she-Suy luận AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
20 Bài 6 Tiếng anh lớp 4: Is this your cap-Tình huống 1 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
21 Bài 6 Tiếng anh lớp 4: Is this your cap-Tình huống 2 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
22 Bài 6 Tiếng anh lớp 4: Is this your cap-Bài hát AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
23 Bài 6 Tiếng anh lớp 4: Is this your cap-Suy luận AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
24 Bài 7 Tiếng anh lớp 4: Sorry i cant-Tình huống 1 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
25 Bài 7 Tiếng anh lớp 4: Sorry i cant-Tình huống 2 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
26 Bài 7 Tiếng anh lớp 4: Sorry i cant-Bài hát AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
27 Bài 7 Tiếng anh lớp 4: Sorry i cant-Suy luận AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
28 Bài 7 Tiếng anh lớp 4: What do you want-Tình huống 1 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
29 Bài 8 Tiếng anh lớp 4: What do you want-Tình huống 2 AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
30 Bài 8 Tiếng anh lớp 4: What do you want-Bài hát AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
31 Bài 8 Tiếng anh lớp 4: What do you want-Suy luận AMBN(st) AMBN(St) 1 Phút Download file sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video 150
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video

sách tiếng anh lớp 4 - Hàn Quốc - Sách video

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 326
Hôm nay:63053
Hôm qua: 62237
Trong tháng 2065329
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103390506