Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

Ngày đăng: 14/11/2014 Lượt xem: 680 Người Upload: Thu Mai
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn... Việt Nam tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) Trong điều kiện xuất phát điểm là một nền kinh tế còn nặng về nông nghiệp, xã hội là xã hội nông thôn. Vì vậy những quan điểm mang tính triết lý về CNH, HĐH về sự phát triển nồng nghiệp, nông thôn có một tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn bộ quá trình phát triển, đối với việc hình thành cơ cấu kinh tế xã hội hợp lý giữa công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, giữa đô thị và nông thôn nói chung...

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

 

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ, BƯỚC ĐI, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

 

Mã số: KC-07-02

 

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Vũ Năng Dũng

-------------

 

MỞ ĐẦU

 

Việt Nam tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) Trong điều kiện xuất phát điểm là một nền kinh tế còn nặng về nồng nghiệp, xã hội là xã hội nông thôn. Vì vậy những quan điểm mang tính triết lý về CNH, HĐH về sự phát triển nông nghiệp, nông thôn có một tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn bộ quá trình phát triển, đối với việc hình thành cơ cấu kinh tế xã hội hợp lý giữa công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, giữa đô thị và nông thôn nói chung. Cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn nói riêng. Quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn phải đảm bảo ngày càng nâng cao cuộc sống vật chất tinh thần của đông đảo các tầng lớp nông dân, duy trì phát huy những giá trị văn hoá của xã hội nông thôn truyền thống và là cơ sở cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững ở mọi vùng của đất nước.

 

Quy luật, con đường, bước đi, mô hình CNH, HĐH của các nước, của các ngành kinh tế đã diễn ra trong những bối cảnh, điều kiện rất khác nhau và do đó quan điểm, triết lý, bước đi không giống nhau và vì vậy việc nghiên cứu cơ sờ lý luận, quan điểm, mô hình phương thức CNH, HĐH của nông nghiệp, nông thôn nước ta trong giai đoạn tới là rất cần thiết và có tầm quan trọng đặc biệt.

 

Mục tiêu của CNH, HĐH là chuyển nền nông nghiệp truyền thống thành nền nông nghiệp hiện đại, về thực chất nó là hiện đại hoá phương thức sản xuất nồng nghiệp, hiện đại hoá công nghệ sản xuất, hiện đại hoá quản lý và kinh doanh cùng với việc xây dựng nông thôn văn minh hiện đại.

 

Đảng và Nhà nước ta luôn coi CNH, HĐH nồng nghiệp, nông thôn là vấn đề đặc biệt quan trọng. Từ nghị quyết lần thứ VII của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII, nghị quyết Đại hội Đảng khoá VIII, nghị quyết lần thứ IV của Ban chấp hành trung ương Đảng, nghị quyết 06/NQ-TW của Bộ Chính trị khoá VIII. Nghị quyết Đại hội Đảng khoá IX đã cụ thể hoá hơn về nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Đặc biệt là đầu năm 2003 Bộ chính trị đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Chính phủ tổ chức xây dựng đề án “Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thốn thời kỳ 2001 - 2010”.

 

Trên cơ sở chủ trương đường lối của Đảng, Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách và đang được vận hành vào thực tiễn, các địa phương cũng đã tích cực triển khai thực hiện, bước đầu đã thu được một số kết quả.

 

 

MỤC LỤC

 

Chương I: Tổng quan và khái niệm cơ bản về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Chương II: Cơ sờ khoa học xây dựng tiêu chí, bước đi CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

Chương III: Tiêu chí chủ yếu và bước đi CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

Chương IV: Chính sách CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

 

 

 

 

 • sự phát triển của các lý thuyết tổ chức hiện đại và sự vận dụng vào công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay

 • hệ thống an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học Bio-PKI (Bio-PKI Based Information Security System)

 • quan hệ thương mại việt – mỹ khi việt nam gia nhập wto

 • biến động xã hội tác động đến mô hình tổ chức và quản lý ở nước ta hiện nay- thực trạng và giải pháp

 • xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của việt nam

 • Quan hệ giữa thị trường và kế hoạch trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

 • về lí luận – chính sách – giải pháp đối với thành phần kinh tế tư bản nhà nước

 • Nghiên cứu sức mạnh mềm ở nhật bản và bài học cho việt nam

 • điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua

 • một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

  nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 438
  Hôm nay:131817
  Hôm qua: 98574
  Trong tháng 1440025
  Tháng trước1648941
  Số lượt truy cập: 119103746