Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của việt nam lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của việt nam

Ngày đăng: 14/11/2014 Lượt xem: 687 Người Upload: Thu Mai
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam... Đối với Việt Nam, kinh tế tri thức tất yếu sẽ có những tác động ngày càng mạnh, làm nảy sinh những thách thức rất gay gắt, nhưng cũng tạo ra nhừng cơ hội to lớn để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá...

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

 

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ TRI THỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ CỦA VIỆT NAM

 

Mã số: KX.02.03.

 

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS Đặng Hữu

------------

 

MỞ ĐẦU

 

Kinh tế tri thức đã chính thức xuất hiện từ hơn hai thập kỳ qua. Các nền kinh tế phát triển trên thế giới đang chuyển sang kinh tế tri thức với những thay đồi sâu sắc về cách thức hoạt động sản xuất kinh doanh, cách tổ chức quán lý, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, vị trí con người trong sản xuất.. .

 

Cách mạng tri thức, cách mạng thông tin với tính cách là hệ quá của kinh tế thị trường ớ trình độ cao hiện đang thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ. Những xu hướng lớn có tính tất yếu này đan kết chặt chẽ với nhau và cùng với toàn cầu hoá đã, đang và sẽ tác động đến tất cá các nước, cho dù là ơ những mức độ không đồng đều. Các nước đang phát triển cần nắm lấy thời cơ, phát triển kinh tế tri thức để rút ngắn khoảng cách so với các nước phát triển. Ngày nay, khoảng cách phát triển giếa các nước, giếa các nhóm xã hội và kể cả giếa các cá nhân bên trong mồi nước chính là do khoảng cách về tri thức. Nhiều nước đã đề ra “chiến lược đi tắt vào kinh tế tri thức”, “chiến lược công nghiệp hoá dựa vào tri thức”, “sử dụng tri thức cho phát triển”,.. .

 

Đối với Việt Nam, kinh tế tri thức tất yếu sẽ có những tác động ngày càng mạnh, làm nảy sinh những thách thức rất gay gắt, nhưng cũng tạo ra nhừng cơ hội to lớn để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 

Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, cái thiếu nhất đối với nước ta là cơ sở vật chất - kv thuật của một nền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Vì vậy, Đàng ta xác định nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ là phát triển lực lượng sán xuất, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghiệp hoá trong bối cảnh quốc tế ngày nay không thể rập khuôn theo mô hình công nghiệp hoá của các nước đã đi trước. Kinh tế tri thức - giai đoạn phát triển mới của lực lượng sản xuất xã hội, đang tạo ra những điều kiện và khả năng mới để Việt Nam rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

 

MỤC LỤC

 

Phần thứ nhất: Kinh tế tri thức - Xu hưóng phát triển của thời đại: Cơ sở lý luận và thực tiễn

Phần thứ hai: Hội nhập xu thế phát triền kinh tế tri thức toàn cầu là đòi hỏi tất yếu đối với Việt Nam

Phần thứ ba: Quan điểm, phưong hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá rút ngắn dựa trên tri thức ở Việt Nam

 

 

 

 

 • sự phát triển của các lý thuyết tổ chức hiện đại và sự vận dụng vào công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay

 • hệ thống an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học Bio-PKI (Bio-PKI Based Information Security System)

 • quan hệ thương mại việt – mỹ khi việt nam gia nhập wto

 • biến động xã hội tác động đến mô hình tổ chức và quản lý ở nước ta hiện nay- thực trạng và giải pháp

 • nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

 • Quan hệ giữa thị trường và kế hoạch trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

 • về lí luận – chính sách – giải pháp đối với thành phần kinh tế tư bản nhà nước

 • Nghiên cứu sức mạnh mềm ở nhật bản và bài học cho việt nam

 • điều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua

 • một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của việt nam

  xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của việt nam

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 451
  Hôm nay:132261
  Hôm qua: 98574
  Trong tháng 1440469
  Tháng trước1648941
  Số lượt truy cập: 119104190