Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ  hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm trọng tâm sinh học 11 lên facebook!
hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm trọng tâm sinh học 11

15/11/2015 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm trọng tâm sinh học 11 này được biên soạn trên nền tảng sách giáo khoa 11 hiện hành với nội dung là các chương của phần sinh học cá thể: Chuyển hóa chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Ngoài trọng tâm là các bài tập trắc nghiệm, sách còn có thêm 2 phần là kiến thức cơ bản tóm lược và các bài tự luận cơ bản để giúp học sinh nắm vững kiến thức hơn.

HUỲNH QUỐC THÀNH - NXB ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI


HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRỌNG TÂM


SINH HỌC LỚP 11


(Hệ cơ bản và nâng cao)

 

 

Cuốn sách này được biên soạn trên nền tảng sách giáo khoa 11 hiện hành với nội dung là các chương của phần sinh học cá thể: Chuyển hóa chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Các chương đều được trình bày theo 3 nội dung thống nhất:


- Các yêu cầu cơ bản về kiến thức sinh 11
- Các bài tập tự luận được sắp xếp từ dễ đến khó, vận dụng các kiến thức của chương học tương ứng
- Các bài tập trắc nghiệm, để đáp ứng cho học sinh ôn luyện kiến thức cũng như chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn sinh học. Để nâng cao, tác giả đã đưa vào các câu hỏi mức độ khó và rất khó đánh dấu * và **

 

hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 11 trọng tâm

 

Tham khảo sách khác: Sách giáo khoa sinh học lớp 11; Bài tập sinh học lớp 11;

 

Một số sách sinh học 11, tài liệu, để học tốt sinh học 11, sinh học lớp 11... Các bạn có thể quan tâm:
phương pháp giải các dạng bài tập sinh học 11        
giải bài tập sinh học 11    
ôn tập và kiểm tra sinh học 11         
912 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm sinh học 11        
những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - biến dị    
câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm sinh học 11         
bài tập trắc nghiệm tích hợp sinh học 11        
1111 câu hỏi trắc nghiệm sinh học       
30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm sinh học 11 cơ bản và nâng cao    
hướng dẫn giải bài tập sinh học 11 chương trình chuẩn         
học tốt sinh học 11 nâng cao     
để học tốt sinh học 11    
câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 cơ bản và nâng cao    
Thiết kế bài giảng sinh học nâng cao – Tập 1         
Bài tập sinh học 11    
Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao- tập 1        
Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao- tập 2    
Kiến Thức Cơ Bản Sinh Học Lớp 11        
Sinh Học 11

 

Keywords:huynh quoc thanh,huong dan giai nhanh bai tap trac nghiem,download sach trong tam sinh hoc lop 11,he co ban va nang cao

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Huongdangiaibaitapsinhhoclop11.Pdf NXB Đại học... HuỳnhQuốcThành 167Trang/13Mb Download file  hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm trọng tâm sinh học 11 150
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm trọng tâm sinh học 11

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm trọng tâm sinh học 11

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN