Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học 12 lên facebook!
bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học 12

07/12/2015 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Sách Bồi Dưỡng học sinh giỏi toán hình 12 của Ths Lê Hoành Phò gồm 3 chương lớn. Trong mỗi chương tác giả lược lại lí thuyết cơ bản và kèm theo phương pháp giải cũng như các ví dụ điển hình theo từng chuyên đề nhỏ. Phần cuối mỗi chương là các bài tập với đáp án ngắn gọn được lựa chọn từ các kỳ thi đại học và các kỳ thi khác với những bài toán điển hình. Số lượng bài tập trong cuốn sách khoảng 500 bài tập. Rất hữu ích cho việc luyện thi CĐ-ĐH và HSG.

Ths LÊ HOÀNH PHÒ - NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN

 

HÌNH HỌC 12

 

 

 

Sách Bồi Dưỡng học sinh giỏi toán hình 12 của Ths Lê Hoành Phò gồm 3 chương lớn. Trong mỗi chương tác giả lược lại lí thuyết cơ bản và kèm theo phương pháp giải cũng như các ví dụ điển hình theo từng chuyên đề nhỏ. Phần cuối mỗi chương là các bài tập với đáp án ngắn gọn được lựa chọn từ các kỳ thi đại học và các kỳ thi khác với những bài toán điển hình. Số lượng bài tập trong cuốn sách khoảng 500 bài tập. Rất hữu ích cho việc luyện thi CĐ-ĐH và HSG.

 

 

Boi Duong Hoc Sinh Gioi Toan Hinh Hoc 12

 

 

Nội dung cuốn sách gồm:

 

Chương 1 Khối đa diện và thể tích
Chương 2 Mặt cầu mặt trụ và mặt nón
Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian

 

 

Tham khảo sách khác: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số và giải tích 12

 

Một số sách toán 12, tài liệu, đề thi toán 12, bài tập toán lớp 12... Các bạn có thể cần:
thử sức qua hơn 500 bài toán 12         
phương pháp giải bài tập trắc nghiệm toán tích phân 12         
giải tích 12 tích phân và ứng dụng    
phương pháp giải toán đại số tổ hợp 12         
học và ôn tập toán giải tích 12         
phương pháp giải toán trắc nghiệm các vấn đề chủ yếu giải tích 12 
500 bài toán chọn lọc 12
   
phương pháp giải toán hình giải tích trong không gian 12                 
đề thi trắc nghiệm môn toán 10 - 11 - 12 - luyện thi đại học    
các phương pháp điển hình giải toán đạo hàm và ứng dụng    
các dạng toán điển hình giải tích 12         
bài tập tự luận và trắc nghiệm giải tích 12        
595 bài tập giải tích 12 tự luận và trắc nghiệm         
450 bài toán trắc nghiệm và tự luận hình học giải tích       
những bài toán chọn lọc hình học giải tích         
kiến thức cơ bản và nâng cao hình học 12        
giải tích 12 trọng tâm kiến thức và các dạng toán cơ bản thường gặp trong các kì thi  

 

Keywords:sach on luyen boi duong hoc sinh gioi,mon toan hinh lop 12,le hoanh pho

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học 12.pdf NXB Đại học... ThS Lê Hoành Phò 334Trang Download file bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học 12 300
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học 12

bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học 12

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN