Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tuyển chọn - phân loại bài tập di truyền hay và khó lên facebook!
tuyển chọn - phân loại bài tập di truyền hay và khó

16/11/2015 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Tuyển chọn - phân loại bài tập di truyền hay và khó, Vũ Đức Lưu,Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội - 2000. Cuốn sách có 208 trang gồm có 6 chương với nội dung rất phong phú nhằm củng cố, nâng cao, hệ thống hóa và khái quát hóa những kiến thức di truyền học ở bậc phổ thông trung học.

VŨ ĐỨC LƯU

 

 

 

TUYỂN CHỌN - PHÂN LOẠI BÀI TẬP DI TRUYỀN HAY VÀ KHÓ

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - 2000

 

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Cuốn sách có 208 trang gồm có 6 chương với nội dung rất phong phú nhằm củng cố, nâng cao, hệ thống hóa và khái quát hóa những kiến thức di truyền học ở bậc phổ thông trung học.

 

Cuốn sách được tuyển chọn những bài tập di truyền điển hình hay và khó theo hướng nặng về nội dung sinh học.

 

Cuốn sách này đã được biên soạn khá đầy đủ về nội dung với 200 bài tập chọn lọc và phân thành những dạng điển hình

 

Cuốn sách này rất cần cho các học sinh ôn thi đại học và cũng là sách tham khảo cho giáo viên và sinh viên các trường đại học.

 

 

Tuyen Chon Phan Loai Bai Tap Di Truyen Hay Va Kho

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

Chương I. Cơ sở phân tử của hiện tượng đi truyền và biến dị

Chương II: Cơ sở tế bào của hiện tượng di truyền và biến dị

Chương III: Các phép lai một cặp tính trạng và nhiều cặp tính trạng

Chương IV: Di truyền học quần thể

Chương V: Di truyền học người

Chương VI: Phép lai ở thể đột biến


Keywords: download sach tham khao,tuyen chon - phan loai bai tap di truyen hay va kho,vu duc luu,nha xuat ban dai hoc quoc gia ha noi 2000,sach trung học pho thong,sach on thi

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 SA - Tuyen Chon Phan Loai Bai Tap Di Truyen Hay Va Kho - AMBN.pdf NXB ĐHQG HN Vũ Đức Lưu 23MB-209Tr Download file tuyển chọn - phân loại bài tập di truyền hay và khó 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tuyển chọn - phân loại bài tập di truyền hay và khó

tuyển chọn - phân loại bài tập di truyền hay và khó

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN