Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tuyển tập đề thi olympic toán 30 tháng 4 năm 2008 lên facebook!
tuyển tập đề thi olympic toán 30 tháng 4 năm 2008

16/10/2015 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Trong tuyển tập đề thi Olympic toán học 30/4 này giới thiệu đến bạn khoảng 60 đề thi và lời giải của các đề thi chính thức, đề thi được đề nghị từ các trường năm 2008, đề thi tập trung cho học sinh khối 10 và khối 11. Mời bạn download tài liệu bao gồm 265 trang với đầy đủ lời giải chi tiết này.

OLYMPIC TOÁN HỌC 30 THÁNG 4 VIỆT NAM - NXB ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2008

 

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI TOÁN OLYMPIC KHỐI 10-11

 

(Khoảng 60 Bộ đề thi và lời giải toán Olympic 30 tháng tư dành cho học sinh lớp 10-11 năm 2008)

 

 

tuyển tập đề thi olympic toán 30 tháng 4 năm 2008

 

Keywords:sach toan hoc lop 10 11 thpt,de thi va loi giai chi tiet mon toan olimpic olympic 30 thang tu,nam 2008

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 TuyenTapDeThiVaLoiGiaiToan30Thang4Nam2008.Pdf NXB ĐHSP ĐHSP 265Tr/11Mb Download file tuyển tập đề thi olympic toán 30 tháng 4 năm 2008 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tuyển tập đề thi olympic toán 30 tháng 4 năm 2008

tuyển tập đề thi olympic toán 30 tháng 4 năm 2008

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN