Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ hóa học nâng cao trung học phổ thông 10 lên facebook!
hóa học nâng cao trung học phổ thông 10

15/02/2011 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Cuốn sách giáo khoa Hóa Học lớp 10 nâng cao dùng cho học sinh trung học phổ thông phân ban Giáo viên phổ thông có thể dùng cuốn sách này để phục vụ cho công việc giảng dạy của mình trong các tiết dạy trên lớp. Học sinh ban cơ bản có thể tham khảo thêm cuốn hóa học nâng cao này để tăng thêm kiến thức phục vụ cho công việc học tập của mình. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.

NGÔ NGỌC AN - NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA

 

 

 


HÓA HỌC NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 10
BAN KHOA HOC TỰ NHIÊN

 

 

 


Cuốn sách giáo khoa Hóa Học lớp 10 nâng cao dùng cho học sinh trung học phổ thông phân ban  Giáo viên phổ thông có thể dùng cuốn sách này để phục vụ cho công việc giảng dạy của mình trong các tiết dạy trên lớp. Học sinh ban cơ bản có thể tham khảo thêm cuốn hóa học nâng cao này để tăng thêm kiến thức phục vụ cho công việc học tập của mình. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.

 

 

Hoa Hoc Nang Cao THPT 10

 

 

Một số sách hóa học 10, tài liệu, bài giảng vật lí 10, giải bài tập vật lý 10, sách bài tập vật lí 10... Có thể các bạn cần:
luyện kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học 10    
một số câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ        
trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn hóa học        
sơ đồ chuyển hóa hóa học dùng cho học sinh 10 - 11 - 12    
hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 10    
bài tập hóa học 10    
bài tập hóa học 10 nâng cao    
kiến thức cơ bản hóa học 10    
chuỗi phản ứng hóa học    
ôn luyện và kiểm tra hóa học 10 chương trình cơ bản và nâng cao    
ôn tập và đề kiểm tra hóa học 10   
hướng dẫn giải bài tập hóa học 10 nâng cao    
hướng dẫn giải bài tập hóa học 10 chương trình chuẩn    
hóa học cơ bản và nâng cao thpt 10     
sổ tay hóa học 10         
Thiết kế bài giảng hóa học 10 tập 2         
Thiết kế bài giảng hóa học 10 tập 1         
Thiết kế bài giảng hóa học lớp 10 nâng cao - tập 1        
Thiết kế bài giảng hóa học lớp 10 nâng cao - tập 2


Keywords: ngo ngoc an,hoa hoc nang cao trung hoc pho thong 10,sach phan ban,sach giao khoa lop 10,sach tham khao

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 SA - Hoa Hoc Nang Cao THPT 10 - AMBN.pdf NXB Đại học... Ngô Ngọc An 14MB-229Tr Download file hóa học nâng cao trung học phổ thông 10 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

hóa học nâng cao trung học phổ thông 10

hóa học nâng cao trung học phổ thông 10

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN