Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ hóa học cơ bản và nâng cao thpt 10 lên facebook!
hóa học cơ bản và nâng cao thpt 10

21/04/2010 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Cuốn sách Hóa học cơ bản và nâng cao THPT 10 là cuốn sách tham khảo giúp các em học sinh hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập hóa học. Sách dùng cho học sinh trung học phổ thông phân ban và chưa phân ban. Cuốn sách gồm 2 phần: Tóm tắt kiến thức cơ bản theo sách sách giáo khoa đồng thời bổ sung thêm các kiến thức cần thiết liên quan. Sau mỗi phần tóm tắt là bài tập áp dụng mang tính tổng hợp.

NGÔ NGỌC AN - NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA

 

 

 

 

HÓA HỌC CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO THPT 10

 

 

 

 

Cuốn sách Hóa học cơ bản và nâng cao THPT 10 là cuốn sách tham khảo giúp các em học sinh hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập hóa học. Sách dùng cho học sinh trung học phổ thông phân ban và chưa phân ban. Cuốn sách gồm 2 phần: Tóm tắt kiến thức cơ bản theo sách sách giáo khoa đồng thời bổ sung thêm các kiến thức cần thiết liên quan. Sau mỗi phần tóm tắt là bài tập áp dụng mang tính tổng hợp. Và phần thứ hai là phần hướng dẫn giải bài tập. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này là một tài liệu tham khảo cần thiết đối với giáo viên và các em học sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

 

Hoa Hoc Co Ban Va Nang Cao THPT 10

 

 

Một số sách hóa học 10, tài liệu, bài giảng vật lí 10, giải bài tập vật lý 10, sách bài tập vật lí 10... Có thể các bạn cần:
luyện kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học 10    
một số câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ        
trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn hóa học        
sơ đồ chuyển hóa hóa học dùng cho học sinh 10 - 11 - 12    
hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 10    
bài tập hóa học 10    
bài tập hóa học 10 nâng cao    
kiến thức cơ bản hóa học 10    
chuỗi phản ứng hóa học    
ôn luyện và kiểm tra hóa học 10 chương trình cơ bản và nâng cao    
ôn tập và đề kiểm tra hóa học 10   
hướng dẫn giải bài tập hóa học 10 nâng cao    
hướng dẫn giải bài tập hóa học 10 chương trình chuẩn   
hóa học nâng cao trung học phổ thông 10        
sổ tay hóa học 10         
Thiết kế bài giảng hóa học 10 tập 2         
Thiết kế bài giảng hóa học 10 tập 1         
Thiết kế bài giảng hóa học lớp 10 nâng cao - tập 1        
Thiết kế bài giảng hóa học lớp 10 nâng cao - tập 2

Keywords: ngo ngoc an,hoa hoc co ban va nang cao thpt 10,sach phan ban,sach giao khoa lop 10,sach tham khao,de hoc tot,download

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 SA - Hoa Hoc Co Ban Va Nang Cao THPT 10 - AMBN.pdf NXB Đại học... Ngô Ngọc An 10MB-183Tr Download file hóa học cơ bản và nâng cao thpt 10 150
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

hóa học cơ bản và nâng cao thpt 10

hóa học cơ bản và nâng cao thpt 10

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN