Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh bình phước trong thời kỳ hội nhập lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh bình phước trong thời kỳ hội nhập

Ngày đăng: 07/11/2012 Lượt xem: 382 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn thạc sĩ địa lý học: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh bình phước trong thời kỳ hội nhập,chuyên ngành: địa lý kinh tế,Dương Thị Hà. Mục tiêu nghiên cứu: Vận dụng các vấn đề lí luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (TCLTNN), đề tài tập trung phân tích những nhân tố ảnh hưởng, hiện trạng TCLTNN của tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó, kiến nghị định hướng và các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong TCLTNN của tỉnh, góp phần khai thác tốt các tiềm năng, mang lại hiệu quả về KT - XH.

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC

 

NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

 

Chuyên ngành: Địa lý kinh tế

 

Mã số: 603195

 

Dương Thị Hà

 

Thành phố Hồ Chí Minh - 2011

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài:

 

Bình Phước là một tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc của Đông Nam Bộ, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tiềm năng nổi trội về phát triển cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, tiêu điều, tạo ra sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao.

 

Kinh tế của tỉnh chủ yếu là nông nghiệp. Trong thời gian qua, với nhiều chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp của Nhà nước cũng như ở trong tỉnh, ngành nông nghiệp đã đạt được khá nhiều thành tựu đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực trồng và xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp dài ngày. Tuy nhiên, nhìn chung trình độ phát triển nông nghiệp của tỉnh vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Vấn đề tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trong tỉnh đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết.

 

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài (trên thế giới, trong nước):

 

2.1. Trên thế giới:

 

Trên thế giới, đặc biệt ở Châu Âu, tổ chức lãnh thổ ra đời từ thế kỷ XIX và đã trở thành một khoa học quản lý lãnh thổ, được phát triển về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn rộng rãi từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi các nước này phải tái thiết lãnh thổ đất nước của họ. Ở Liên Xô (cũ), tổ chức lãnh thổ được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa lý đã được nêu ra lần đầu tiên vào năm 1961 bởi Yu. G. Xauskin. Lĩnh vực thực tiễn trực tiếp để tập trung nỗ lực của các nhà địa lý xô viết là tổ chức lãnh thổ lực lượng sản xuất, ở đây bao gồm cả các sơ đồ lãnh thổ và các dự án cải tạo và sử dụng các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

 

Vào thập kỷ 70, quan niệm về tổ chức không gian xã hội được đưa vào các công trình của các nhà địa lý xô viết. Nhưng có thể thấy rằng sợi dây xuyên suốt trong các nghiên cứu theo hướng này trong mấy thập kỷ qua là tổ chức lãnh thổ lực lượng sản xuất (từ tổ chức lãnh thổ sử dụng tự nhiên, tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế đến tổ chức không gian cư trú nông thôn và đô thị,…). Quan niệm về tổ chức không gian (tổ chức lãnh thổ) Cũng được coi trọng trong địa lý Mỹ.

 

Vào năm 1970 – 1971, ở Mỹ có các công trình lớn của R. Abler, J. Adams, P. Gould “Tổ chức không gian – Cách nhìn thế giới của nhà địa lý“ và của R. Morill ”Tổ chức không gian xã hội“. Ở Anh, các quan niệm về tổ chức lãnh thổ xã hội được phát triển theo hướng mô hình hóa, áp dụng các phương pháp định lượng. Có thể thấy tiêu biểu trong các công trình của Peter Haggett và các cộng sự “Phân tích không gian trong địa lý kinh tế” xuất bản năm 1965, “Các mô hình trong địa lý”  xuất bản năm 1992 và “Địa lý học: Một sự tổng hợp hiện đại“ xuất bản vào năm 1988…

 

2.2. Trong nước:

 

Ở nước ta, quan niệm về tổ chức lãnh thổ là một nhiệm vụ cơ bản của khoa học địa lý đã được đưa ra từ thập kỷ 70. Nhiệm vụ này được thể hiện dưới dạng phân vùng kinh tế, phân vùng nông nghiệp – quy hoạch vùng từ những năm 60, đặc biệt thể hiện dưới dạng ”phân bố lực lượng sản xuất“, lập sơ đồ phân bố lực lượng sản xuất của từng ngành và của các cấp lãnh thổ trong cả nước.

 

Từ những năm 80, các nghiên cứu địa lý tổng hợp đã được tiến hành mạnh mẽ với các chương trình điều tra cơ bản các vùng của đất nước. Từ đó đã hình thành một số hướng nghiên cứu mới, tổng hợp hơn, kết hợp cả tự nhiên, kinh tế - xã hội trong hướng “tổ chức lãnh thổ”.

 

Từ thập niên 90, những ý tưởng về tổ chức lãnh thổ đã được đưa vào thực tiễn và đã được các cơ quan chức năng Nhà nước ứng dụng trong việc hoạch định chiến lược phát triển vùng, lãnh thổ.

 

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, vấn đề tổ chức lãnh thổ được coi trọng và được soi sáng bằng cách nhìn mới, nhằm mục tiêu phát triển bền vững, làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách phát triển vùng, đảm bảo công bằng xã hội trong sự giảm chênh lệch giữa các địa phương, giảm sự phân hóa giàu nghèo. Các kết quả nghiên cứu về tổ chức lãnh thổ trên quy mô cả nước hình thành từ những năm 90 được công bố như sau:

 

- Đặng Văn Phan – Tổ chức lãnh thổ kinh tế miền Bắc Việt Nam. Luận án PTS khoa học Địa lý, 1976.

 

- Tổ chức lãnh thổ địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam – đề tài đặc biệt cấp Nhà nước, TP. HCM, tháng 3/1994 (PTS. Đặng Hữu Ngọc Chủ nhiệm đề tài). - Tổ chức lãnh thổ đồng bằng sông Hồng và các tuyến trọng điểm – đề tài độc lập cấp Nhà nước do Viện kế hoạch dài hạn và Phân bố lực lượng sản xuất (nay là Viện chiến lược và phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Chủ trì, Hà Nội, tháng 6/1994 (GS. Lê Bá Thảo Chủ nhiệm đề tài). - Tổ chức lãnh thổ khu vực Huế, Thừa Thiên, Quảng Nam – Đà Nẵng. DATAR và Trường đại học Lille chủ trì, 1995. - Cơ sở khoa học của tổ chức lãnh thổ Việt Nam – đề tài độc lập và trọng điểm cấp Nhà nước do Viện nghiên cứu dự báo Chiến lược khoa học và công nghệ chủ trì, Hà Nội, tháng 4/1996 (GS. Lê Bá Thảo Chủ nhiệm đề tài).

 

- Đề tài “Tổ chức lãnh thổ địa bàn trọng điểm miền Trung”, Hà Nội, năm 1996 (PTS. Lưu Đức Hồng Chủ nhiệm đề tài). - Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 1996 và 1998. - Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 1998. Và còn rất nhiều quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các vùng, các tỉnh trong toàn quốc.

 

Ngoài ra, cũng còn rất nhiều các công trình nghiên cứu liên quan đến tổ chức lãnh thổ nói chung và tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nói riêng trong nước cũng như ở tỉnh Bình Phước (Quy hoạch phát triển Nông nghiệp tỉnh Bình Phước 2006 - 2020, các đề tài của một số sinh viên Địa lý trường ĐHSP TP. HCM và một số đề tài khoa học ở tỉnh có liên quan đến Nông nghiệp Bình Phước,…). Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu hoàn chỉnh, cụ thể về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh Bình Phước.

 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài:

 

3.1. Mục tiêu:

 

Vận dụng các vấn đề lí luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (TCLTNN), đề tài tập trung phân tích những nhân tố ảnh hưởng, hiện trạng TCLTNN của tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó, kiến nghị định hướng và các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong TCLTNN của tỉnh, góp phần khai thác tốt các tiềm năng, mang lại hiệu quả về KT - XH.

 

 

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP (TCLTNN)

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA TCLTNN

CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TCLTNN VÀ HIỆN TRẠNG TCLTNN TỈNH BÌNH PHƯỚC

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TCLTNN TỈNH BÌNH PHƯỚC

2.2. HIỆN TRẠNG TCLTNN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆC TCLTNN TÌNH BÌNH PHƯỚC TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

3.1. ĐỊNH HƯỚNG TCLTNN TỈNH BÌNH PHƯỚC

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TCLTNN TỈNH BÌNH PHƯỚC

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CNH, HĐH: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CT CP CS: Công ty cổ phần Cao su

CT TNHH MTV CS: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su

ĐNB: Đông Nam Bộ

ĐVT: Đơn vị tính

HTX: Hợp tác xã

HTX NN: Hợp tác xã nông nghiệp

HT: Hiện trạng

KH: Kế hoạch

KHKT: Khoa học kỹ thuật

KT – XH: Kinh tế - xã hội

NTQD: Nông trường quốc doanh

TCLT: Tổ chức lãnh thổ

TCLTNN: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

TTHNN: Thể tổng hợp nông nghiệp

UBND: Ủy ban nhân dân

XDCB: Xây dựng cơ bản

XK: Xuất khẩu

NK: Nhập khẩu

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2002), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX số 15-NQ/TW, ngày 18 tháng 3 năm 2002 về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

3. Chi cục Thống kê Bình Phước, Báo cáo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Phước năm 2009,4. Chi cục thống kê Bình Phước, Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước qua các năm 1998 – 2010.

5. Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, Báo cáo số 07/BCƯPTNT ngày 13/1/2010 của về tình hình kinh tế trang trại năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

6. Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, Báo cáo số 06/BCƯPTNT ngày 13/1/2010 của về tình hình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

7. Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Bình Long, Lộc Ninh, Sông Bé, Phước Long, Bình Phước và Công ty CP Cao su Đồng Phú, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của 7 công ty cao su trong tỉnh

8. Đặng Văn Phan (2008), Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Việt Nam, NXBGD, TP. HCM

9. Đặng Văn Phan, Vũ Như Vân, “Tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế-xã hội Việt Nam: Nhận thức và hành động hướng tới phát triển bền vững”

10. Đặng Văn Phan, “Tổ chức lãnh thổ-một trong những đối tượng chủ yếu của Địa lý kinh tế-xã hội trong thời kỳ chuyển tiếp sang thế kỷ XXI”  

11. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (2006), Sách hướng dẫn học tập Kinh tế chính trị Mác Lênin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo từ xa), Hà Nội

12. Hội Nông dân tỉnh Bình Phước (2011), Đề án số 01-ĐA/HND tháng 7/2011 về củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020

13. Lê Thị Bé Năm (2009), Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang – Thực trạng và định hướng, Đề tài thạc sĩ Địa lý, ĐHSP TP. HCM

14. Liên minh HTX tỉnh Bình Phước, Báo cáo số/BCƯLMHTX ngày của Liên minh HTX tỉnh Bình Phước về việc báo cáo tình hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp giai đoạn

15. Liên minh HTX tỉnh Bình Phước, Kế hoạch số 10/KH-LMHTX ngày 17/6/2011 về Phát triển kinh tế tập thể năm 2012

16. Liên minh HTX tỉnh Bình Phước, Báo cáo tình hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 và định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới.

17. Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2005), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông, Địa lý kinh tế -xã hội đại cương, NXB ĐHSP

18. Nguyễn Vĩnh Thanh – Lê Sĩ Thọ (2010), Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO – Thời cơ và thách thức, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội

19. Phan Thị Dung Em (2010), Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vườn cây ăn trái phục vụ hoạt động du lịch sinh thái ở tỉnh Vĩnh Long, Đề tài thạc sĩ Địa lý, ĐHSP TP. HCM

20. Phòng Thống kê tại 10 huyện, thị xã tỉnh Bình Phước, Niên giám thống kê năm 2009

21. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 18/2003/QH11  ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã

22. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước, Kế hoạch số 241/KH-SNN ngày 11/9/2009 về Kế hoạch Ngành Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn giai đoạn 2011 – 2015.

23. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước, Kế hoạch phát triển Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước năm 2011

24. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước.

25. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, Báo cáo số 53/BCƯSNN ngày 30/3/2010 về hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Phước năm 2009

26. Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Phước, Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 – 2020.

27. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội ở các huyện, thị xã thời kỳ 2006 – 2020.

28. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước, Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Phước đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020

29. Sở Y tế-Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến 2020.

30. Sở Giáo dục và đào tạo – Báo cáo tổng hợp qui hoạch phát triển giáo dụcđào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

31. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp tỉnh Bình Phước”, Báo cáo khoa học tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

32. Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Phước (2010), “Giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Bình Phước sau khi Việt Nam gia nhập WTO, Báo cáo khoa học tổng kết đề tài khoa học và ông nghệ cấp tỉnh.

33. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước (2010), “Điều tra chỉnh lý xây dựng bản đồ đất và bản đồ đánh giá đất đai tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000”, Báo cáo khoa học tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

34. Tỉnh ủy Bình Phước, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX (Nhiệm kì 2010 – 2015)

35. Tỉnh ủy Bình Phước, Báo cáo số 71-BC/TU ngày 06/7/2007 về tình hình thực hiện nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

36. Tổng cục Thống kê, Kết quả tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản năm 2001 và 2006

37. Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê năm 2009 và 2010

38. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 146/QĐ-TTg  ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

39. Trần Hán Biên (2010), Quá trình phát triển kinh tế trang trại gia đình tại tỉnh Bình Phước, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, ĐH KHXHNV-ĐHQG TP. HCM

40. Trần Phan Hiếu Hạnh (2007), Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang: Hiện trạng và giải pháp, Đề tài thạc sĩ Địa lý, ĐHSP TP. HCM

41. Trung tâm thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO: Chưa phát huy được thuận lợi

42. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch ngành điều tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 – 2020.

43. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2006 – 2010

44. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 3011/QĐ-UBND  ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

45. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 15/2/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 – 2020.

46. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 1279/QĐ-UBND  ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

47. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 2728/QĐ-UBND  ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước chuyên ngành thú y giai đoạn 2010 – 2015

48. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 404/QĐ-UBND  ngày 22/2/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2010 – 2015 tỉnh Bình Phước.

49. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 2981/QĐ-UBND  ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh.

50. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 1927/QĐ-UBND  ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2006-2010

51. UBND tỉnh Bình Phước, Quyết định số 1279/QĐ-UBND  ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

52. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước-Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2010 – 2015) Tỉnh Bình Phước.

53. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM (2010), Tác động của Hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau 3 năm Việt Nam gia nhập WTO, tháng, Hà Nội

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh bình phước trong thời kỳ hội nhập AMBN(St) AMBN(St) 317Tr Download file nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh bình phước trong thời kỳ hội nhập 1001
 • nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình thuỷ văn thuỷ lực để thành lập bản đồ ngập lụt lưu vực sông kôn – hà thanh, tỉnh bình định

 • nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng

 • nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố việt trì- tỉnh phú thọ

 • giao thông vận tải tỉnh an giang: hiện trạng và định hướng phát triển

 • phát triển các khu công nghiệp tỉnh bà rịa – vũng tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

 • nghiên cứu hiện trạng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh bà rịa – vũng tàu

 • tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh phú yên

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh bình phước trong thời kỳ hội nhập

  nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh bình phước trong thời kỳ hội nhập

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 451
  Hôm nay:129880
  Hôm qua: 98574
  Trong tháng 1438088
  Tháng trước1648941
  Số lượt truy cập: 119101809