Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ phương pháp giải toán hóa học hữu cơ lên facebook!
phương pháp giải toán hóa học hữu cơ

23/12/2004 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Cuốn sách biên soạn gồm các đề thi mẫu kèm theo bài giải chi tiết để học sinh có thể kiểm tra lại bài tự làm của mình. Nhằm cung cấp cho các em học sinh có thêm tài liệu để ôn tập và củng cố kiến thức để làm những dạng bài tương tự hoặc nâng cao và chuẩn bị cho các kỳ thi quóc gia. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh phục vụ tốt cho công việc học tập và giảng dạy của mình.

TS. NGUYỄN THANH KHUYẾN - NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC HỮU CƠ

 

 

 

Cuốn sách biên soạn gồm các đề thi mẫu kèm theo bài giải chi tiết để học sinh có thể kiểm tra lại bài tự làm của mình. Nhằm cung cấp cho các em học sinh có thêm tài liệu để ôn tập và củng cố kiến thức để làm những dạng bài tương tự hoặc nâng cao và chuẩn bị cho các kỳ thi quóc gia. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh phục vụ tốt cho công việc học tập và giảng dạy của mình.

 

 

Phuong Phap Giai Toan Hoa Hoc Huu Co

 

 

 

 

 

Keywords:ts nguyen thi thanh khuyen,phuong phap giai toan hoa hoc huu co,download sach trung hoc pho thong,sach tham khao,huong dan,de hoc tot,cap ba,thi dai hoc cao dang

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 SA - Phuong Phap Giai Toan Hoa Hoc Huu Co - AMBN.pdf NXB Đại học... Ts Nguyễn Thanh... 16MB-471Tr Download file phương pháp giải toán hóa học hữu cơ 250
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

phương pháp giải toán hóa học hữu cơ

phương pháp giải toán hóa học hữu cơ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN