Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tài liệu giáo khoa chuyên toán đại số 10 lên facebook!
tài liệu giáo khoa chuyên toán đại số 10

24/11/2015 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Cuốn sách này được biên soạn soạn theo chương trình sách giáo khoa mới dành cho học sinh phổ thông trung học phục vụ cho việc học ở hệ chuyên toán giúp cho học sinh tự học tự bồi dưỡng bản thân mình; hơn nữa đây là một tài liệu rất có giá trị đối với giáo viên giảng dạy ở lớp chuyên Toán. Nhằm giúp các em có thể tự ôn tập và kiểm tra lại kiến thức của mình và có thể làm các bài tập tương tự hoặc nâng cao để chuẩn bị tốt cho các kì thi quốc gia quan trọng.

ĐOÀN QUỲNH - NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

 

 

 

TÀI LIỆU GIÁO KHOA CHUYÊN TOÁN ĐẠI SỐ 10

 

 

 

Cuốn sách này được biên soạn soạn theo chương trình sách giáo khoa mới dành cho học sinh phổ thông trung học phục vụ cho việc học ở hệ chuyên toán giúp cho học sinh tự học tự bồi dưỡng bản thân mình; hơn nữa đây là một tài liệu rất có giá trị đối với giáo viên giảng dạy ở lớp chuyên Toán. Nhằm giúp các em có thể tự ôn tập và kiểm tra lại kiến thức của mình và có thể làm các bài tập tương tự hoặc nâng cao để chuẩn bị tốt cho các kì thi quốc gia quan trọng. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh phục vụ tốt cho công việc học tập và giảng dạy của mình.

 

 

Tai Lieu Giao Khoa Chuyen Toan Dai So 10

 

 

 

 

 

 

Keywords: doan quynh,tai lieu giao khoa chuyen toan dai so 10,download sach trung hoc pho thong,sach tham khao,huong dan,de hoc tot,cap ba,thi dai hoc cao dang

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 SA - Tai Lieu Giao Khoa Chuyen Toan Dai So 10 - AMBN.pdf NXB Đại học... Đoàn Quỳnh 3.2MB-140Tr Download file tài liệu giáo khoa chuyên toán đại số 10 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tài liệu giáo khoa chuyên toán đại số 10

tài liệu giáo khoa chuyên toán đại số 10

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN