Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ bài tập hóa học 12 nâng cao lên facebook!
bài tập hóa học 12 nâng cao

07/12/2015 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Sách bài tập hóa học lớp 12 Hệ nâng cao do Lê Xuân Trọng chủ biên cùng các cộng sự với sự bám sát chương trình hóa 12 hệ nâng cao đã được Bộ GD Phê duyệt

LÊ XUÂN TRỌNG - NGÔ NGỌC AN và Cs - NXB GIÁO DỤC

 

SÁCH BÀI TẬP

 

HÓA HỌC LỚP 12 NÂNG CAO

 

Sách bài tập hóa học lớp 12 Hệ nâng cao do Lê Xuân Trọng chủ biên cùng các cộng sự với sự bám sát chương trình hóa 12 hệ nâng cao đã được Bộ GD Phê duyệt

 

 

bài tập hóa học 12 nâng cao

 

Một số sách hóa học 12, tài liệu, kiểm tra trắc nghiệm hóa học 12, bài tập hóa học lớp 12... Các bạn có thể quan tâm:
phân dạng và phương pháp giải bài tập hóa học 12        
thể loại và phương pháp giải hóa học hữu cơ 12         
một số câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ         
các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12    
trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn hóa học    
sơ đồ chuyển hóa hóa học dùng cho học sinh 10 - 11 - 12    
các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học   
tổng ôn tập kiến thức hóa học tập 1         
luyện kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học 12    
đề kiểm tra trắc nghiệm toán 12    
chuỗi phản ứng hóa học    
thể loại và phương pháp giải hóa học vô cơ 12    
học tốt hóa học 12    
để làm tốt bài thi môn hóa học         
đề kiểm tra trắc nghiệm tự luận hóa học 12    
phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học hóa vô cơ   

Keywords:download file sach dien tu,le xuan trong,sach huong dan bai tap,mon hoa hoc lop 12 he nang cao

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao.Pdf NXB Giáo dục LêXuânTrọng 194 Trang Download file bài tập hóa học 12 nâng cao 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

bài tập hóa học 12 nâng cao

bài tập hóa học 12 nâng cao

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN