Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người khmer lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người khmer

Ngày đăng: 06/12/2009 Lượt xem: 364 Người Upload: Dungcomay
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Tóm tắt luận văn thạc sĩ lịch sử: lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người khmer ở tịnh biên – an giang. Nguyễn Tôn Thanh Nguyên. Mục đích luận văn là: Lịch sử các nghề truyền thống của người Khmer ở Tịnh Biên – An Giang, tập trung vào những nghề nổi bật nhất, gắn với lịch sử định cư, khai phá của người Khmer ở nơi đây, những nghề mà hiện nay họ vẫn còn lưu giữ, chủ yếu là nghề dệt thổ cẩm và nghề làm đường thốt nốt...

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI KHMER Ở TỊNH BIÊN – AN GIANG

 

Nguyễn Tôn Thanh Nguyên

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 60 22 54

 

MỞ ĐẦU

 

1. Lý do chọn đề tài

Dân tộc Việt Nam là cộng đồng gồm 54 tộc người. Nghiên cứu tộc người nói chung, nghiên cứu ngành nghề truyền thống của tộc người nói riêng đều có ý nghĩa lý luận khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao trong nghiên cứu lịch sử dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Người Khmer là một trong 54 tộc người của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, chủ yếu sống tập trung ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tỉnh An Giang là một trong những địa phương của vùng đồng bằng có người Khmer định cư lâu đời, phân bố tập trung ở hai huyện miền núi Tịnh Biên và Tri Tôn. Người Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang chiếm một số lượng khá lớn (30% dân số huyện) Có lịch sử - văn hóa lâu đời và có nhiều nghề truyền thống độc đáo. Vì vậy, nghiên cứu nghề truyền thống của người Khmer ởTịnh Biên – An Giang vừa góp phần tìm hiểu sâu sắc hơn lịch sử - văn hóa của người Khmer ở huyện Tịnh Biên nói riêng, ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung, vừa góp phần tìm hiểu lịch sử - văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong các quá trình giao tiếp văn hóa khác nhau từ trước đến nay.

Nghiên cứu về nghề truyền thống của người Khmer ở Tịnh Biên – An Giang là một đề tài hấp dẫn mang tính địa phương, nhưng từ trước đến nay chưa được tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Người Khmer và nghề truyền thống của dân tộc này có được một số nhà khoa học đề cập đến nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự mô tả, giới thiệu. Tuy nhiên, trong xu thế giao lưu và hoà nhập hiện nay, nhiều giá trị truyền thống của Việt Nam đang có nguy cơ bị mai một, trong đó có các nghề truyền thống của người Khmer. Do vậy, làm thế nào để “khơi lại mầm sống” cho chúng? Đây đang là vấn đề cần được quan tâm và giải quyết.

Là một người dân sinh trưởng tại địa phương, tác giả luận văn có điều kiện thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người Khmer và tìm hiểu những giá trị truyền thống tốt đẹp của họ. Nhưng đồng thời, tác giả cũng thấy được những giá trị này đang bị mai một mà người dân địa phương cũng như người dân cả nước ít chú ý và biết đến, nhất là các nghề mang yếu tố truyền thống. Nhằm hướng tới mục tiêu tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề mang tính cấp bách của địa phương về một dân tộc có lịch sử phát triển lâu đời trong vùng, chúng tôi chọn đề tài Lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người khmer ở Tịnh Biên – An Giang để làm nội dung nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học của mình.

 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Tịnh Biên là một trong những huyện của tỉnh An Giang, nguồn thư tịch cổ viết về vùng đất An Giang khá phong phú, được dịch và tái bản nhiều lần. Trong đó, tác giả luận văn chú ý đến những tác phẩm như Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục do Đào Duy Anh (h. Đ). Ngoài ra, để có thêm tài liệu viết về người Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tác giả còn tập trung thu thập những bài viết có liên quan, có thể điểm qua những chặng đường cơ bản sau:

Từ năm 1945 đến những năm 1990, người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long đã được một số tác giả nghiên cứu và đề cập trong các tác phẩm của mình, tiêu biểu như: “Việt sử xứ Đàng Trong”  của Phan Khoang là công trình nghiên cứu về cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam, quá trình khai hoang lập ấp của người Việt, người Hoa và người Khmer, …cùng với triều đình nhà Nguyễn; Nét sinh hoạt kinh tế, xã hội, văn hóa của người dân sau khi đã làm chủ vùng đất này, trong đó có vùng Tây Nam Bộ, một cương vực không kém phần quan trọng trong lãnh thổ Việt Nam.

Các tác phẩm “Người Việt gốc Miên”, “Chợ trời biên giới Việt Nam – Cao Miên”  của Lê Hương giới thiệu sâu hơn về người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, về lịch sử, đời sống kinh tế - xã hội, nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những hoạt động buôn bán của người Khmer ở vùng biên giới.

Mạc Đường qua các tác phẩm “Vấn đề dân cư và dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời cổ đại”, “Quá trình phát triển dân cư và dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX”, “Vấn đề dân cư và dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long vào những năm đầu của thế kỷ XX”, … có đề cập đến quá trình hình thành tộc người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa, kinh tế, mối liên hệ lịch sử giữa họ với các dân tộc anh em trong vùng, …

Một số bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí như “Người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long là thành viên của cộng đồng các dân tộc Việt Nam”  của Ngô Đức Thịnh, nghiên cứu lịch sử (3/1984); “Nghiên cứu về người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long”  của tác giả Phan An trong tạp chí Dân tộc học (3/1985),.. . Đáng chú ý là bài của Ngô Đức Thịnh, tác giả đã đưa ra sự so sánh giữa người Khmer đồng bằng sông Cửu Long với người Khmer Campuchia, lịch sử hình thành người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long và đi đến khẳng định: Người khmer ở đồng bằng sông Cửu Long là thành viên của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, các tác phẩm trên chỉ được các tác giả mô tả, khái quát chung về người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, giới thiệu nhiều phương diện văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội của họ, song, chưa đi sâu về một lĩnh vực cụ thể hay một địa phương cụ thể.

Từ những năm 1990 đến nay: Các công trình, bài viết đã khá phong phú, đi sâu hơn về nhiều vấn đề. Lịch sử An Giang của tác giả Sơn Nam viết khá chi tiết về con người, đất đai, kinh tế,.. . An Giang, từ khi mới hòa nhập vào lãnh thổ nước ta đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các tác giả Thạch Voi với “Khái quát về người Khmer đồng bằng sông Cửu Long”, “Phong tục tập quán của người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long”; “Một số vấn đề kinh tế xã hội của vùng nông thôn Khmer đồng bằng sông Cửu Long, “Những vấn đề dân tộc – tôn giáo ở miền Nam”,.. . Của Phan An; Phan Thị Yến Tuyết, Tôn Nữ Quỳnh Trân qua các tác phẩm “Văn hóa vật chất của các dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long”, “Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam Bộ”, “Nghề dệt Chăm truyền thống”  … cho thấy có những nghiên cứu khá chi tiết về người Khmer, về đời sống vật chất, đời sống kinh tế - xã hội, nghề truyền thống của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Ví dụ như: Tôn Nữ Quỳnh trân trong công trình nghiên cứu của bà về dệt thổ cẩm của người Chăm đã có sự so sánh với dệt thổ cẩm của người Khmer. Hoặc các tác giả chuyên nghiên cứu về An Giang như Mai Văn Tạo, Nguyễn Hữu Hiệp, … với những bài viết về vùng đất An Giang, trong đó có đề cập đến những nghề truyền thống của người Khmer như làm đường thốt nốt, dệt.

Gần đây, những năm của thập niên đầu thế kỷ XXI, vấn đề dân tộc của cả nước nói chung, của từng vùng, từng địa phương nói riêng đang được Nhà nước quan tâm, thu hút nhiều tác giả, nhiều nhà khoa học của Trung ương cũng như địa phương tập trung nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa như hiện nay, việc bảo tồn và phát huy những yếu tố truyền thống của mỗi dân tộc không chỉ dừng lại ở việc hiểu rõ về lịch sử, về văn hóa truyền thống của dân tộc đó mà còn lan ra ở cả lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác của toàn địa phương, toàn vùng.

Mặc dù vậy, nguời Khmer, nghề truyền thống của người Khmer trong các công trình nghiên cứu của các tác giả như đã nêu chỉ mang tính chung nhất của cả đồng bằng sông Cửu Long và phần lớn được đề cập dưới cái nhìn chung, từ góc độ dân tộc học, kinh tế học,.. . Chưa đi sâu vào khía cạnh lịch sử, vào những giá trị của các nghề, cũng như chúng đã góp phần như thế nào vào tiến trình phát triển chung của địa phương. Trên cơ sở phát huy thành quả nghiên cứu của những người đi trước, đề tài này sẽ hệ thống lại, cố gắng làm rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người Khmer ở một địa phương cụ thể, đó là huyện Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang - một trong những huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở đồng bằng sông Cửu Long.

 

3. Mục đích nghiên cứu

Dân tộc Khmer là dân tộc có lịch sử định cư lâu đời tại khu vực Tây Nam Bộ. Ở Tịnh Biên, họ là cư dân bản địa, có nền văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Vì vậy, mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ một số vấn đề cơ bản sau:

Lịch sử các nghề truyền thống của người Khmer ở Tịnh Biên – An Giang, tập trung vào những nghề nổi bật nhất, gắn với lịch sử định cư, khai phá của người Khmer ở nơi đây, những nghề mà hiện nay họ vẫn còn lưu giữ, chủ yếu là nghề dệt thổ cẩm và nghề làm đường thốt nốt.

Trên cơ sở giới thiệu và mô tả các nghề truyền thống của người Khmer ở Tịnh Biên – An Giang, tác giả luận văn làm rõ những giá trị và ý nghĩa lịch sử - văn hoá của nghề, qua đó rút ra khái niệm chung về nghề truyền thống. Đồng thời, tác giả còn đưa ra một số phương hướng cụ thể nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy các nghề truyền thống Khmer trong thời gian tới.

 

 

 

MỤC LỤC

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan về huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Chương 2: Nghề truyền thống, một nét đặc trưng văn hóa của người Khmer ở Tịnh Biên – An Giang

Chương 3: Giá trị và ý nghĩa lịch sử - văn hóa nghề truyền thống của người Khmer ởTịnh Biên, An Giang - Phương hướng bảo tồn và phát huy

Kết luận

Tài liệu tham khảo

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phan An (1994), Những vấn đề dân tộc – tôn giáo ở miền Nam, Nxb Tp. Hồ Chí Minh.

2. Phan An (1985), “Nghiên cứu về người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long”, Dân tộc học, (3), tr. 19-25,30.

3. Phan Trọng Ân (2001), “Mùa nấu đường thốt nốt ở An Giang”, Sài Gòn giải phóng, (19/12), tr. 6.

4. BCH Đảng bộ huyện Tịnh Biên (2002), Lịch sử Đảng bộ huyện Tịnh Biên (1930 – 2000), An Giang.

5. Báo cáo Đánh giá nhu cầu cộng đồng tại ấp Srây – Xà-Cốt xã Văn Giáo-huyện Tịnh Biên – An Giang, nhóm nghiên cứu Dự án “Nâng cao năng lực quản lý cho dân tộc thiểu số”  của Craft Link Development do Jica tài trợ, tháng 01/2003.

6. Báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua tỉnh An Giang lần 3 của Hợp tác xã dệt thổ cẩm Văn Giáo (21/06/2005).

7. Bộ văn hóa thông tin-Vụ văn hóa dân tộc (2004), Xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc Khmer Nam Bộ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội.

8. Trần Văn Bổn (1999), Một số lễ tục dân gian của người Khmer đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

9. Nguyễn Mạnh Cường (2002), Vài nét về người Khmer Nam Bộ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

10. Dự án Chương trình tín dụng-tiết kiệm Hợp tác xã dệt Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Báo cáo tại Hội thảo “Một số kinh nghiệm thực tiễn trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam”, tại Hà Nội từ 15-17/02/2006.

11. Dự án Mô hình trợ giúp nông dân Khmer nghèo khai thác chế biến đường thốt nốt xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang, năm 2005.

12. Dự án Mô hình trợ giúp nông dân Khmer nghèo khai thác chế biến đường thốt nốt xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang, năm 2006.

13. Dự án thành lập Làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống xã Văn Giáo-huyện Tịnh Biên -tỉnh An Giang, Hội Dân tộc học Tp. Hồ Chí Minh – Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng dân tộc (30/09/2004).

14. Nguyễn Đình Đầu (1995), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: An Giang, Nxb Tp. Hồ Chí Minh.

15. Phạm Trọng Điềm (dịch), Đào Duy Anh (h. Đ) (2006), Đại Nam nhất thống chí, t. 5, Nxb Thuận Hóa, Huế.

.......

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người khmer AMBN(St) AMBN(St) 108Tr Download file lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người khmer 300
 • nghệ thuật chạm khắc tại đền thờ vua đinh, vua lê

 • giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

 • giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

 • giáo dục phổ thông huyện ứng hòa, tỉnh hà tây từ năm 1991 đến năm 2008

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện tân yên tỉnh bắc giang từ năm 1997 đến năm 2015

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

 • thủy xá, hỏa xá trong lịch sử việt nam

 • Vùng đất Hà Tiên thế kỷ XVIII- XIX

 • Những chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận từ năm 1991 đến năm 2001

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người khmer

  lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống của người khmer

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 525
  Hôm nay:9907
  Hôm qua: 63627
  Trong tháng 1068899
  Tháng trước1685751
  Số lượt truy cập: 111915711