Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share diện mạo kinh tế an giang trong các thế kỷ XVII - XX lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
diện mạo kinh tế an giang trong các thế kỷ XVII - XX

Ngày đăng: 20/12/2009 Lượt xem: 326 Người Upload: Dungcomay
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn thạc sĩ lịch sử: diện mạo kinh tế an giang trong các thế kỷ xvii - xx. Phan Văn Kiến. Mục đích luận văn là: góp phần bổ sung nguồn tư liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy lịch sử địa phương An Giang...

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ

 

DIỆN MẠO KINH TẾ AN GIANG TRONG CÁC THẾ KỶ XVII - XX

 

Phan Văn Kiến

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 60 22 54 2

 

MỞ ĐẦU

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

An Giang là một tỉnh ở miền Tây Nam Bộ thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Cách đây hơn 300 năm, khi người Việt đặt chân đến vùng này, về cơ bản, đây là một vùng đất hoang vu chưa được khai phá, sình lầy, sông rạch chằng chịt, cây rừng rậm rạp, với hàng nghìn trâu rừng tụ họp. Nhưng không đầy ba thế kỷ sau, An Giang trở thành một vùng đất trù phú, một vựa lúa lớn của cả nước. Việc dựng lại diện mạo kinh tế An Giang trong các thế kỷ XVII - XX có ý nghĩa quan trọng đối với việc tìm hiểu sự phát triển kinh tế An Giang ngày nay. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, dưới sự lãnh đaọ của Đảng Cộng sản ViệtNam, kinh tế An Giang đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng, nhất là sản lượng lương thực trong những năm gần đây luôn luôn đứng đầu cả nước.

Tìm hiểu kinh tế An Giang trong các thế kỷ XVII - XX có ý nghĩa quan trọng, giúp cho địa phương vạch ra những chính sách, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế An Giang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Trong những năm qua, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về tình hình kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần không nhỏ trong việc nhận thức lại quá khứ, cung cấp những cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển kinh tế của vùng. Một hệ thống đề tài về kinh tế của mỗi tỉnh trong các thế kỷ XVII - XX vẫn là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Mặt khác, đề tài này còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, con người An Giang cần cù và sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng, kiên cường trong chống giặc ngoại xâm; Từ đó có thái độ và trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng quê hương An Giang giàu đẹp. 3 Mục đích của luận văn là dựng lại bức tranh lịch sử về kinh tế An Giang trong các thế kỷ XVII - XX, tập trung nghiên cứu tất cả các mặt hoạt động kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp và giao thông vận tải.

Qua đó, thấy được những biến đổi của kinh tế An Giang trong các thế kỷ XVII -XX. Trên cơ sở nghiên cứu các mặt hoạt động của kinh tế An Giang, tác giả rút ra được một số đặc điểm cơ bản về kinh tế An Giang. Tìm ra thế mạnh của kinh tế An Giang, góp phần vào việc hoạch định chính sách kinh tế của tỉnh. Đồng thời nêu được những tác nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng của chúng đến đời sống nhân dân An Giang trong các thế kỷ XVII - XX, từ đó có những kiến nghị cho việc phát triển kinh tế An Giang trong giai đoạn hiện nay. Tôi sinh ra, lớn lên và công tác tại An Giang, việc nghiên cứu kinh tế An Giang trong các thế kỷ XVII - XX sẽ giúp tôi giảng dạy tốt lịch sử địa phương, cũng như việc biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương An Giang cho các trường phổ thông hiện nay. Việc nghiên cứu này còn góp phần bổ sung nguồn tư liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy lịch sử địa phương An Giang.

 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Chủ đề của luận văn là Diện mạo kinh tế An Giang trong các thế kỷ XVII -XX. Tác giả đi sâu tìm hiểu các hoạt động kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp và giao thông vận tải, cũng như những tác động của những hoạt động đó tới đời sống nhân dân An Giang trong bốn thế kỷ qua. Về không gian, vùng đất An Giang từ thời chúa Nguyễn cho đến khi thực dân Pháp chiếm Nam Kỳ có địa giới rất rộng, bao gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, một phần Đồng Tháp và Bạc Liêu ngày nay. Luận văn chỉ nghiên cứu những vấn đề lịch sử thuộc phạm vi không gian địa giới tỉnh An Giang ngày nay.

Khi 4 giới hạn phạm vi nghiên cứu, tác giả có tính đến sự thay đổi về địa giới hành chính qua các thời kỳ lịch sử. Về thời gian, luận văn giới hạn trong các thế kỷ XVII - XX. Cụ thể là từ năm 1620, là năm vua Chân Lạp Chey Chetta II xin cưới công nương Ngọc Vạn, con của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, từ đây, vua Chân Lạp tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt đến khai phá đất đai và định cư sinh sống ở vùng đất Nam Bộ, trong đó có An Giang; Và đến năm 2000, là năm kết thúc thế kỷ XX, bước sang kỷ nguyên mới, cũng là năm An Giang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội sau hơn 10 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

 

 

MỤC LỤC

Mở đầu

Chương 1: Môi trường tự nhiên - điều kiện cơ bản của diện mạo kinh tế An Giang

Chương 2: Diện mạo kinh tế An Giang trong các thế kỷ XVII - XX

Chương 3: Cư dân An Giang - chủ thể làm nên diện mạo kinh tế An Giang

Kết luận

Tài liệu tham khảo

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Phan An (2002), “Một vài nghề thủ công của người Khmer ở Bảy Núi, An Giang”, Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam Bộ, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn Thế Anh (1970), Kinh tế-xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, Nxb Lửa Thiêng, Sài Gòn.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (2002), Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang 1927-1954, tập 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang xuất bản.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (2007), Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang 1954-1975, tập 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang xuất bản.

5. Ban Khoa giáo Tỉnh ủy An Giang (1982), “Đặc điểm về kinh tế và xã hội của tỉnh An Giang”, Một số vấn đề khoa học xã hội về đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

6. Trần Văn Bính (2004), Văn hoá các dân tộc Tây Nam Bộ thực trạng và những vấn đề đặt ra, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 191

7. Nguyễn Công Bình, Đỗ Thái Đồng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Qưới (1995), Đồng bằng sông Cửu Long-nghiên cứu phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

8. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Niên giám thống kê tỉnh An Giang 1999, Cục Thống kê An Giang xuất bản.

9. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1991), Niên giám thống kê tỉnh An Giang 1986-1990, Cục Thống kê An Giang xuất bản.

10. Cục Thổng kê An Giang (2007), Thông báo tình hình kinh tế xã hội năm 2006.

11. Di tích lịch sử-văn hoá An Giang (2001), Sở Văn hoá-Thông tin tỉnh An Giang xuất bản.

12. Nguyễn Văn Diệu (2000),”Vấn đề dân tộc ở An Giang trong quá trình hình thành và phát triển”, Kỷ yếu hội thảo Lịch sử hình thành vùng đất An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học Công nghệ Môi trường An Giang xuất bản.

13. Đảng uỷ-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang (2001), Lực lượng vũ trang nhân dân An Giang 30 năm kháng chiến (1954-1975), tập 2, Nxb Quân đội nhân dân.

14. Nguyễn Đình Đầu (1995), Địa bạ triều Nguyễn: An Giang, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Nguyễn Đình Đầu (1995), Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh.

16. Lê Quý Đôn (1994), Phủ biên tạp lục, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

17. Trịnh Hoài Đức (1998), Gia Định thành thông chí, Đỗ Mậu Khương và Nguyễn Ngọc Tỉnh dịch, Nxb Giáo dục.

18. Mạc Đường (1991), “Vấn đề dân cư và dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long”, Vấn đề dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

19. Mạc Đường (1982), “Quá trình phát triển dân cư và dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (3), tr 34-43.192

20. Đỗ Quang Giao (1974), Đất địa và nông nghiệp Việt Nam Cộng hoà, Nxb Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn.

21. Trần Văn Giàu (1982), “Mấy đặc tính của nông dân đồng bằng sông Cửu Long-Đồng Nai”, Một số vấn đề về khoa học xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr 197-206.

22. Bùi Thị Thu Hà (2002), “Đồng bằng sông Cửu Long thế kỷ XVII-XIX với sự ra đời các tôn giáo địa phương vào thế kỷ XIX”, Kỷ yếu hội thảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ những vấn đề lịch sử XVII-XIX, Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr 249-254.

23. Nguyễn Văn Hầu (1999), Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá vùng Hậu Giang, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh.

24. Nguyễn Văn Hầu (1970), “Sự thôn tính và khai thác đất Tầm Phong Long”, Tập san Sử Địa, (19,20), tr 2-24.

25. Như hiên Nguyễn Ngọc Hiền (1999), Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII, Nxb Văn học, Hà Nội.

26. Nguyễn Hữu Hiệp (2007), An Giang đôi nét văn hóa đặc trưng vùng bán sơn địa, Nxb Phương Đông.

27. Nguyễn Hữu Hiệp (1993), Sông núi quê nhà, Hội Văn học Nghệ thuật An Giang xuất bản.

28. Nguyễn Hữu Hiệp (2002), “Nghề tơ lụa ở An Giang”, Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam Bộ, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

29. Lê Kim Hoàng (2002), Mấy nét về kinh tế thị trường ở miền Tây từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX”, Hội thảo kỷ yếu Nam Bộ và Nam Trung Bộ những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII-XIX, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr 66-80.

30. Võ Thị Hồng (1997), Tình hình kinh tế An Giang thời Pháp thuộc (1867-1929), Luận án phó tiến sĩ khoa học Lịch sử, Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. 193

31. Phạm Bích Hợp (1999), Làng Hòa Hảo xưa và nay, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.

32. Lê Hương (1969), Người Việt gốc Miên, Sài Gòn.

33. Trần Xuân Kiêm (1992), Nghề nông Nam Bộ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

34. Nguyễn Văn Kiềm, Huỳnh Minh (2003), Tân Châu xưa, Nxb Thanh Niên.

35. Thái Văn Kiểm (1960), Đất Việt trời Nam, Nxb Nguồn Sống, Sài Gòn.

36. Nguyễn Văn Khánh (2004), Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

37. Phạm Khánh (2001), Đồng bằng sông Cửu Long-Lịch sử và lũ lụt, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.

38. Li Tana (1999), Xứ Đàng Trong Lịch sử kinh tế-xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh.

39. Trần Hồng Liên (1999), “Nhà lớn của dòng họ Lê với công cuộc khẩn hoang ở Châu Đốc”, Tạp chí Xưa và Nay, (62B), tr 32-33.

40. Mỹ Linh (1992), “Nghề vẽ tranh trên kính ở một cù lao”, Tạp chí Văn hóa Văn nghệ (5), tr 47-48.

41. Nguyễn Văn Luận (1974), Người Chàm Hồi giáo miền Tây Nam phần Việt Nam, Bộ Văn hoá Giáo dục và Thanh niên xuất bản, Sài Gòn.

42. Huỳnh Lứa (1987), Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.

43. Huỳnh Lứa (1984), “Quá trình khai phá vùng Đồng Nai-Cửu Long và sự hình thành một số tính cách, nếp sống và tập quán của người nông dân Nam Bộ”, Mấy đặc điểm văn hoá đồng bằng sông Cửu Long, Viện Văn hóa xuất bản.

44. Trần Thị Thu Lương, Võ Thành Phương (1991), Khởi nghĩa Bảy Thưa (1867-1873), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.

45. Sơn Nam (2004), Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

46. Sơn Nam (2004), Tìm hiểu đất Hậu Giang và lịch sử đất An Giang, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh. 194

47. Sơn Nam (2005), Đất Gia Định-Bến Nghé xưa và người Sài Gòn, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh.

48. Người Long Xuyên, An Giang xưa và nay, Sài Gòn.

49. Đặng Phong (2004), Kinh tế miền Nam thời kỳ 1955-1975, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

50. Vũ Huy Phúc (1979), Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

51. Trần Thanh Phương (1984), Những trang về An Giang, Hội Văn nghệ An Giang xuất bản.

52. Võ Thành Phương (2004), Tìm hiểu An Giang xưa, Văn nghệ An Giang xuất bản.

53. Võ Thành Phương (1994), “Địa giới An Giang xưa và nay”, Chuyên san Giáo dục Đào tạo An Giang, (14), tr 37-44).

54. Châu Đạt Quan (1973), Chân Lạp phong thổ ký, Lê Hương dịch, Sài Gòn.

55. Ngô Quang (2005), “Việc khai thác ruộng đất An Giang dưới thời thực dân Pháp”, Tạp chí Văn hoá Lịch sử An Giang, (13), tr 24-26.

56. Ngô Quang (2005), “Khai phá đất An Giang thời kỳ 1954-2000”, Tạp chí Văn hoá Lịch sử An Giang, (18), tr 9-11.

57. Nguyễn Phan Quang (2004), Thị trường lúa gạo Nam Kỳ 1860-1945, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

58. Nguyễn Phan Quang (2001), “Thêm một số tư liệu về nghề thủ công truyền thống ở Nam Bộ thời Pháp thuộc (1867-1945)”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (3), tr81-91.

59. Dương Kinh Quốc (1981), Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1898), Nxb Giáo dục, Hà Nôi.

60. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam nhất thống chí, tập 5, người dịch Phạm Trọng Điềm, Nxb Thuận Hoá, Huế.

61. Quốc sử quán triều Nguyễn (1978), Đại Nam thực lục, tập 24, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 195

62. Quốc sử quán triều Nguyễn (1998), Quốc triều chánh biên toát yếu, Nxb Thuận Hoá.

63. Trương Thị Minh Sâm (1999), “Kênh Vĩnh Tế-điểm tựa lịch sử của chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đồng bằng sông Cửu Long”, Hội thảo khoa học Lịch sử phát triển kinh Vĩnh Tế, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường An Giang xuất bản.

64. Dật Sĩ, Nguyễn Văn Hầu (1972), Thất Sơn mầu nhiệm, Từ Tâm xuất bản, Sài Gòn.

65. Sở Văn hoá và Thông tin An Giang (1988), Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980), An Giang.

66. Lê Văn Sỹ (2006), “Những cống hiến trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng của An Tây mưư lược tướng công Doãn Uẩn, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (1), tr 13-117.

67. Mai Văn Tạo (1997), “Thăm trầm quê lụa Tân Châu”, Tạp chí Xưa và Nay, (46B), tr 41-42.

68. Lâm Tâm (1993), Người Hoa An Giang, Chi hội Văn nghệ dân gian An Giang và Hội Văn nghệ Châu Đốc xuất bản.

69. Trần Nam Tiến (2003), “Những cột mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chí sĩ yêu nước Nguyễn Quang Diêu”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Nhà nho yêu nước Nguyễn Quang Diêu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp xuất bản.

70. Tỉnh uỷ An Giang (2005), An Giang 30 năm xây dựng và phát triển.

71. Chu Thiên (1963), “Chính sách khẩn hoang của triều Nguyễn”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (56), tr 45-63.

72. Lê Thông (2006), Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam, tập 6, Nxb Giáo dục..

73. Nguyễn Ngọc Thuỷ (2004), Vùng đất An Giang thời kỳ 1757-1867, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 196

74. Bùi Đạt Trâm (1985), Đặc điểm thủy văn tỉnh An Giang, Ủy bản khoa học kỹ thuật xuất bản.

75. Tôn Nữ Quỳnh Trân (chủ biên) (2003), Nghề dệt Chăm truyền thống, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh.

76. Trần Trọng Trí (2005) “Phan Văn Vàng với cây lúa ở An Giang”, Tạp chí Văn hoá Lịch sử An Giang, (20), tr 32-33.

77. Phạm Việt Trung (2007), “Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và số phận kẻ gây chiến”, Tạp chí Văn hoá Lịch sử An Giang, (32), tr 23,26-27.

78. Phạm Ngọc Tường (2002), “Nghề vẽ tranh kiếng tại Nam Bộ”, Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam Bộ, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh.

79. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang (2003), Địa chí An Giang, Lưu hành nội bộ.

80. Việt Nam Cộng hoà (1956), Địa phương chí tỉnh Long Xuyên 1956, Sài Gòn.

81. Việt Nam Cộng hoà (1956), Địa phương chí tỉnh Châu Đốc 1956, Sài Gòn.

82. Việt Nam Cộng hoà (1961), Địa phương chí tỉnh An Giang 1961, Sài Gòn.

83. Việt Nam Cộng hoà (1963), Địa phương chí tỉnh An Giang 1963, Sài Gòn.

84. Việt Nam Cộng hoà (1967), Địa phương chí tỉnh An Giang 1967, Sài Gòn.

85. Việt Nam Cộng hoà (1968), Địa phương chí tỉnh Châu Đốc 1968, Sài Gòn.

86. Việt Nam Cộng hoà (1973), Địa phương chí tỉnh An Giang 1973, Sài Gòn.

87. Việt Nam Cộng hoà, Địa phương chí xã Châu Phong (quận Châu Phú).

 

Tiếng Pháp

88. Monographie de la province de Châu Đốc-1902.

89. Monographie de la province de Long Xuyên-1905.

90. Monographie de la province de Long Xuyên-1929.

91. Monographie de la province de Long Xuyên-1953.

92. Monographie de la province de Châu Đốc-1953.

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 diện mạo kinh tế an giang trong các thế kỷ XVII - XX AMBN(St) AMBN(St) 209Tr Download file diện mạo kinh tế an giang trong các thế kỷ XVII - XX 900
 • nghệ thuật chạm khắc tại đền thờ vua đinh, vua lê

 • giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

 • giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

 • giáo dục phổ thông huyện ứng hòa, tỉnh hà tây từ năm 1991 đến năm 2008

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện tân yên tỉnh bắc giang từ năm 1997 đến năm 2015

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

 • thủy xá, hỏa xá trong lịch sử việt nam

 • Vùng đất Hà Tiên thế kỷ XVIII- XIX

 • Những chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận từ năm 1991 đến năm 2001

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  diện mạo kinh tế an giang trong các thế kỷ XVII - XX

  diện mạo kinh tế an giang trong các thế kỷ XVII - XX

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 551
  Hôm nay:10092
  Hôm qua: 63627
  Trong tháng 1069084
  Tháng trước1685751
  Số lượt truy cập: 111915896