Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share quản lý thư viện hiện đại tại việt nam lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
quản lý thư viện hiện đại tại việt nam

Ngày đăng: 08/02/2017 Lượt xem: 722 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động thư viện (TV), tuy vậy hoạt động quản lý là yếu tố quan trọng nhất, bởi một mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp và phương pháp, cơ chế quản lý khoa học sẽ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn: Tiết kiệm chi phí và thời gian, tiết kiệm sức lao động, giảm thiểu những hư hao vật chất, tăng năng suất lao động và tạo được hiệu quả cao nhất trong công việc.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI 2016


LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN
QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC THÔNG TIN – THƯ VIỆN -MÃ SỐ:  62320203
NCS NGUYỄN VĂN THIÊN HDKH PGS.TS. TRẦN THỊ MINH NGUYỆT - TS. NGUYỄN THU THẢO

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

1. Lý do chọn đề tài

 

Quản lý đóng vai trò quan trọng trong mọi chế độ xã hội và mọi lĩnh vực ngành nghề, quản lý bao trùm lên toàn bộ hoạt động của xã hội. Quản lý một cách khoa học sẽ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn. Quản lý có nguyên tắc và phương pháp chung nhất song đi sâu vào từng ngành nghề, từng lĩnh vực chúng có những đặc thù riêng.

 

Chính vì vậy, mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều phải nghiên cứu để tìm ra cách thức, phương pháp quản lý khoa học nhất đối với ngành nghề, lĩnh vực của mình.

 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động thư viện (TV), tuy vậy hoạt động quản lý là yếu tố quan trọng nhất, bởi một mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp và phương pháp, cơ chế quản lý khoa học sẽ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn: Tiết kiệm chi phí và thời gian, tiết kiệm sức lao động, giảm thiểu những hư hao vật chất, tăng năng suất lao động và tạo được hiệu quả cao nhất trong công việc.

 

Thế giới đang bước vào xã hội thông tin với nền kinh tế tri thức, mà ở đó thông tin đã và đang giữ vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, là yếu tố then chốt quyết định tới sự sinh tồn và phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Quốc gia nào, dân tộc nào, tổ chức nào hay một cá nhân nào nắm bắt được thông tin chính xác, đầy đủ và nhanh chóng sẽ có một lợi thế to lớn trong quá trình phát triển bền vững của mình. Bối cảnh này đòi hỏi các thư viện, cơ quan thông tin phải khẳng định được vai trò và sức mạnh của mình thông qua các hoạt động: Thu thập, tổ chức và phân phối thông tin đến đông đảo người dùng tin. Trong những thập niên gần đây, từ khi chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước ta được áp dụng hoạt động thư viện Việt Nam có rất nhiều chuyển biến. Diện mạo của thư viện đã thay đổi rõ rệt bên cạnh loại hình thư viện truyền thống đã xuất hiện nhiều loại hình thư viện hiện đại như: Thư viện tự động hóa, Thư viện số, Thư viện điện tử, Thư viện ảo, Thư viện 2.0.. . Có thể thấy các thư viện Việt Nam đang trong quá trình chuyển dịch từ thư viện truyền thống sang thư viện hiện đại. Việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin và các công nghệ mới như công nghệ mã vạch (Barcode), công nghệ từ tính, công nghệ định vị bằng sóng radio – RFID (Radio Frequency Identification) Đã làm thay đổi căn bản nhiều qui trình nghiệp vụ, qui trình xử lý công việc trong hoạt động thư viện theo hướng tự động hóa. Sự thay đổi này mang đến nhiều lợi ích cho người dùng tin và các thư viện. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân làm bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý thư viện bởi phần lớn các mô hình quản lý thư viện đang áp dụng hiện nay chỉ phù hợp với mô hình thư viện truyền thống. Điều này đã làm hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của các thư viện tại Việt Nam hiện nay. Đó là lý do tôi chọn đề tài: “Quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam” làm đề tài luận án của mình với mục tiêu thông qua nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam góp phần vào công cuộc nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

 

Liên quan đến đề tài này trong và ngoài nước đã có các tác giả nghiên cứu, các công trình được tổng quan theo từng phương diện sau:

 

- Nghiên cứu về ảnh hưởng của công nghệ hiện đại đối với thư viện

 

Các tác giả tiêu biểu gồm: Robert D. Stueart [98]; Chandrakanta Swain [80, tr. 3] Niharika Udani [92]; Thoudam Suleta Devi [82]; F. W. Lancaster [88]; Krishan Kumar [86, tr. 71]; Subal Chandra Biswas [77]; Các nhà thư viện học phương tây [35, tr. 708]; Đoàn Phan Tân [47]. Những công trình của các tác giả này đã đề cập đến sự ảnh hưởng của KH&CN đối với hoạt động thông tin thư viện từ các phương diện căn bản như:

 

+ Ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đến nguồn lực thông tin.

 

+ Ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đến tổ chức thông tin.

 

+ Ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đến dịch vụ thông tin thư viện.

 

+ Ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đến nhân lực thư viện.

 

+ Ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đến quản lý thư viện.

 

- Nghiên cứu về khái niệm thư viện hiện đại

 

Có nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã đề cập đến khái niệm thư viện hiện đại tiêu biểu như: Barker [22]; Derek George Law [89]; Arms W. Y [74]; Witten và Bainbridge [101]; Ching - Chih Chen (Đại học Simmon Boston - Hoa Kỳ), [22]; Charles A. Cutter [90]; D. Jotwani [90]; Helene Blowers và Nancy Davenport [78]; Francis Miksa [90]; Nguyễn Duy Hoan [29], Nguyễn Minh Hiệp; Hoàng Lê Minh [91]. Tuy tiếp cận từ những phương diện và mức độ khác nhau nhưng các tác giả đều đã đưa ra những khái niệm về thư viện hiện đại hay các loại hình của thư viện hiện đại. Tổng hợp các quan điểm có thể xác định thư viện hiện đại là thư viện có ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, trong đó chủ chốt là công nghệ thông tin và truyền thông vào các hoạt động thu thập, xử lý, tổ chức và phân phối thông tin.

 

- Nghiên cứu về khái niệm tổ chức và quản lý

 

+ Khái niệm tổ chức

 

Chester I. Barnard [76]; Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich [24]; Nguyễn Hữu Tri [61]; Phan Văn Tú [66] và nhiều tác giả khác đã tiếp cận khái niệm tổ chức. Ở những mức độ và phương diện khác nhau tuy nhiên thông qua quan điểm các tác giả đưa ra có thể hiểu bản chất của tổ chức là thiết kế một cấu trúc hiệu quả nhằm đảm bảo cho các hoạt động quản lý đạt được mục tiêu của nó.

 

+ Khái niệm quản lý

 

Cho đến nay, khoa học quản lý đã trở thành lĩnh vực khoa học có hệ thống khái niệm đa dạng phong phú. Căn cứ trên các quan điểm tiếp cận có thế chia ra một số trường phái sau:

 

Trường phái quản lý cổ điển, những đại diện tiêu biểu gồm: F. W. Taylor [17], H. Fayol; Max Weber [17]; Luther Gulick và Lyndanll Urwick [15]. Tư tưởng của trường phái này là lấy công việc và tính khoa học trong quản lý, thực hiện công việc làm trung tâm. Vì vậy trường phái này còn được gọi là trường phái quản lý khoa học. Trường phái quản lý tân cổ điển (còn được gọi là trường phái các mối qua hệ con người hay trường phái tâm lý xã hội). Trọng tâm của trường phái này coi trọng con người và các mối quan hệ của con người trong tổ chức. Tiêu biểu cho trường phái này là M. P Follet [20]; H. Simon [24]; Maslow [15].

 

Trường phái quản lý hiện đại, đây là trường phái quản lý chắt lọc và phát huy được những ưu điểm của những tư tưởng quản lý trước đó. Các gương mặt tiêu biểu của trường phái này như: Harold Koontz, C. I. Barnarrd [24], James H. Donneley, William Ouchi, Peter Drucker [17]. Trường phái này đưa ra một số thuyết về quản lý như: Thuyết quản lý the quá trình; Thuyết quản lý theo hệ thống; Thuyết định lượng; Thuyết quản lý tổng hợp và thích nghi.

 

- Nghiên cứu về quản lý thư viện nói chung

 

Những nghiên cứu toàn diện, sâu sắc về quản lý thư viện gồm các tác giả tiêu biểu như: Robert D. Stueart. ; Moran, Barbara B. [98], Kurma P. S. G. [87]. Những đóng góp quan trọng trong công trình của các tác giả này là đã đề cập khá toàn diện về quản lý thư viện - trung tâm thông tin, như: Về cơ sở lý luận quản lý thư viện, về các chức năng, nội dung quản lý thư viện.

 

Peter Broply & Kate Coulling [79], tiếp cận quản lý thư viện và trung tâm thông tin ở những phương diện hẹp hơn, ông đi sâu vào phân tích quản lý chất lượng các dịch vụ thư viện. Tại Việt Nam một số tác giả đã công bố những công trình về quản lý thư viện và trung tâm thông tin. Tiêu biểu như: Nguyễn Tiến Hiển [25], Nguyễn Thị Lan Thanh [25,51]; Bùi Loan Thùy, Đào Hoàng Thúy (1998) [59]. Nội dung của các nghiên cứu này đề cập đến quản lý thư viện và trung tâm thông tin từ các phương diện: Lý luận chung quản lý thư viện, các nội dung của quản lý thư viện. Ngoài ra các từ điển [96], [37] đã giải thích nhiều thuật ngữ, khái niệm liên quan đến quản lý thư viện.

 

- Nghiên cứu về quản lý thư viện hiện đại

 

+ Lý thuyết quản lý thư viện hiện đại. Nhóm các nhà khoa học thư viện Hồng Kông - Trung Quốc đưa ra 08 lý luận về quản lý thư viện hiện đại - Eight of the Modern Library Management Theory [97] gồm: Lý luận quản lý con người; Lý luận quản lý tri thức; Lý luận quản lý chiến lược; Quản lý tổng thể chất lượng; Lý luận quản lý dự án; Lý luận quản lý linh hoạt; Mô hình quản lý ảo; Lý luận quản lý tích hợp. Samuel Olu Adeyoyin [73] nghiên cứu về áp dụng lý thuyết về quản lý sự thay đổi vào quản lý thư viện và trung tâm thông tin trong thế kỷ 21.

 

+ Các yêu cầu đối với quản lý thư viện hiện đại Nhiều nhà khoa học nước ngoài và trong nước đã nghiên cứu về yêu cầu đối với quản lý thư viện hiện đại từ các phương diện sau: Về cơ cấu tổ chức: Theo F. W Lancaster [88]; Robert D. Stueart và Moran, Barbara B. [98]; Krishan Kumar [86], F. W. Lancaster [88] Trường Đại học Tổng hợp Illinois, Hoa Kỳ: Việc ứng dụng CNTT đã tác động mạnh mẽ đến cơ cấu tổ chức của cơ quan thư viện thông tin, làm thay đổi bản chất hoạt động của một số bộ phận, phòng ban. Tại Việt Nam, Trần Thị Minh Nguyệt [46] đã đề cấp đến những yêu cầu về cơ cấu tổ chức trong thư viện hiện đại.

 

Về phương thức quản lý: Theo Lancaster và Wilfrid [88]; Trần Thị Minh Nguyệt [46] trong một thư viện hiện đại phương pháp quản lý chuyên quyền, độc đoán và cơ cấu cấp bậc cứng nhắc phải nhường chỗ cho cơ cấu tổ chức cho phép các nhân viên được tham gia quản lý với một cơ cấu có ít cấp quản lý hơn. Về người quản lý: Theo Krishan Kumar [86]; Robert D. Stueart [98]; Raitt D. [95] đều đã đề cập đến yêu cầu đối với người quản lý thư viện trong môi trường điện tử.

 

- Các chức năng của quản lý thư viện hiện đại Có nhiều tác giả đã đề cấp đến các chức năng của quản lý thư viện hiện đại, tiêu biểu như: Krishan Kumar (2007) Library Management in Electronic Environment [86]; Niharika Udani (2013), Modern Management Techniques for Librarians in IT Era [92]; Subal Chandra Biswas (2012), Managing Libraries in the 21 st Century: Some Important Trends [77]; Robert D. Stueart và Barbara B. Moran (2007), Library and Information Center Management [98]; Salma Chowdhury (2006) [81]. Các tác giả đều có sự thống nhất về quản lý thư viện hiện đại vẫn thực hiện các chức năng cơ bản như: Lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển và kiểm tra. + Nghiên cứu về các nội dung của quản lý thư viện hiện đại Theo Krishan Kumar [86]; Niharika Udani [92] các nội dung quản lý thư viện trong môi trường điện tử gồm: Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý tài chính; Quản lý hệ thống tự động hóa thư viện; Quản lý các hoạt động nghiệp vụ: Bổ sung, xử lý thông tin, lưu thông, quản lý ấn phẩm định kỳ. Hoạt động quản lý thư viện trong kỷ nguyên thông tin cần tập trung vào các nội dung sau: Quản lý kế hoạch; Quản lý tổ chức;

 

Quản lý Công nghệ thông tin; Quản lý thông tin; Quản lý tiếp thị thông tin; Quản lý mục tiêu; Quản lý tri thức; Quản lý toàn diện chất lượng; Quản lý chất lượng dịch vụ; Quản lý chiến lược; Quản lý động lực…

 

Tại Việt Nam, đã có một số nhà khoa học và quản lý nghiên cứu tiếp cận quản lý thư viện hiện đại ở những mức độ, phương diện khác nhau. Tháng 6 năm 2003, Tháng 9 năm 2003 Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Hiện đại hóa thư viện [41]; Kinh nghiệm xây dựng và quản lý thư viện điện tử [42]. Nhiều tham luận khoa học đã được trình bày trong hội thảo đề cấp đến chủ đề hiện đại hóa thư viện. Trong đó có một số tham luận đề cấp đến hoạt động quản lý thư viện tiêu biểu như: Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thuần [58]; Từ quản lý tư liệu đến quản lý tri thức, tác giả Nguyễn Minh Hiệp [26]; Quản lý thư viện tích hợp số, tác giả Hà Lê Hùng [33]; Một số vấn đề về tổ chức quản lý thư viện, tác giả Nguyễn Huy Chương [13]. Tháng 5 năm 2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam có một số tham luận đề cập đến xu hướng quản lý các thư viện Việt Nam. Trần Thị Quý với Hướng đến triết lý quản trị chất lượng toàn diện cho việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000 trong các cơ quan thông tin thư viện Việt Nam.

 

- Nghiên cứu về mô hình cơ cấu tổ chức thư viện hiện đại Trên thế giới nghiên cứu về mô hình cơ cấu tổ chức thư viện hiện đại đã có một số tác giả thực hiện. Tiêu biểu như: Krishan Kumar [86]; Robert D. Stueart; Barbara B [98]; Cathy Hartman; Martin Halbert; Susan Paz [84]; Lyndon Pugh [93]; Subal Chandra Biswas [77].

 

Krishan Kumar [86]; Robert D. Stueart, Barbara B. [98] trên cơ sở phân tích những thay đổi về quản lý thư viện trong môi trường điện tử đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức các thư viện. Cấu trúc tổ chức truyền thống đã không còn phù hợp với và thích ứng được với những thách thức, thay đổi trong môi trường mới.

 

Robert D. Stueart, Barbara B. [98] đã phân tích về ưu nhược điểm của nhiều mô hình cơ cấu tổ chức thư viện và trung tâm thông tin. Theo Robert D. Stueart ngày nay, môi trường thư viện có sự thay đổi nhanh chóng các thư viện và trung tâm thông tin đang trở thành lai hơn trong cơ cấu tổ chức, bằng cách đưa ra mô hình tổ chức với những liên kết đa chiều được gọi là lớp phủ, hoặc sửa đổi đối với cơ cấu tổ chức phân cấp.

 

Cathy Hartman, Martin Halbert và Susan Paz [84] trên cơ sở phân tích nhiều mô hình cơ cấu tổ chức khác nhau, nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức kết hợp giữa chức năng và làm việc nhóm áp dụng cho thư viện Trường Đại học Bắc Texas. Mô hình này vừa kế thừa được những ưu điểm của mô hình chức năng đồng thời đáp ứng được thay đổi trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của thư viện.

 

Lyndon Pugh [93] đưa quan điểm về quản lý thư viện trong thế kỷ 21 trong đó chú trọng đến mô hình cơ cấu tổ chức nhằm phát triển tối đa khả năng, sức sáng tạo của con người trong hệ thống. Luận điểm mà Lyndon Pugh đưa ra rất gần với tư tưởng của M. P. Follet [20] và Abraham Maslow thuộc trường phái quản lý quan hệ con người.

 

Luận án này bao gôm 245 Trang, nội dung như sau:

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI 19

1.1. Khái niệm thư viện hiện đại và quản lý thư viện hiện đại

1.2. Chức năng của quản lý thư viện hiện đại

1.3. Nội dung của quản lý thư viện hiện đại

1.4. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý thư viện hiện đại

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thư viện hiện đại

Tiểu kết

Chương 2: SỰ BIẾN ĐỔI CỦA THƯ VIỆN VIỆT NAM TỪ TRUYỀN THỐNG SANG HIỆN ĐẠI

2.1. Xu hướng phát triển của các thư viện thế giới và sự hội nhập quốc tế của cácthư viện Việt Nam

2.2. Tiến trình hiện đại hóa của các thư viện Việt Nam

2.3. Thực trạng các thư viện hiện đại Việt Nam

2.4. Nhận xét về các thư viện hiện đại Việt Nam

Tiểu kết

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM 94

3.1. Quản lý nhân lực

3.2. Quản lý các hoạt động nghiệp vụ

3.3. Quản lý cơ sở vật chất

3.4. Đánh giá về hiệu quả quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam

Tiểu kết

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM

4.1. Đổi mới mô hình cơ cấu tổ chức

4.2. Đổi mới phương thức và công cụ quản lý

4.3. Nâng cao chất lượng nhân lực

4.4. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước

Tiểu kết

KẾT LUẬN 187

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

I. Tiếng Việt

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

CNTT: Công nghệ thông tin

CNTT & TT: Công nghệ thông tin và truyền thông

CP: Chính phủ

CSDL: Cơ sở dữ liệu

ĐHBK HN: Đại học Bách khoa Hà Nội

ĐHQG HN: Đại học Quốc gia Hà Nội

HV CSND: Học viện Cảnh sát nhân dân

KH&CN: Khoa học và Công nghệ

NDT: Người dùng tin

NNL: Nguồn nhân lực

STS: Sưu tập số

TLS: Tài liệu số

TTHL: Trung tâm học liệu

TT-TV: Thông tin - Thư viện

TV: Thư viện

TVĐT: Thư viện điện tử

TVHĐ: Thư viện hiện đại

TVQG VN

Thư viện Quốc gia Việt Nam

II. Tiếng Anh

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

ACR: Anglo – American Cataloguing Rules

CDS/ ISIS: Computer Documentation System/

Intergreted Set of Information System

ILS: Integrated Library Sytsems

INASP: International Network for the Availabilityof Scientific Publications

ISBD: International Standard Bibliographic

Description

ISBN: International Standard Book Number

ISSN: International Standard Serial Number

IT: Informatin Technology

MARC: Machine Readable Cataloging

OCLC: Online Computer Library Center

OPAC: Online Public Access Catalogues

RFID: Radio Frequency Identification

VTLS: Visionary Technology in Library Solutions

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Stt Nội dung bảng thống kê Trang

1. Bảng 2.1: Một số dự án đầu tư xây dựng thư viện công cộng

2. Bảng 2.2: Một số dự án đầu tư xây dựng thư viện chuyên ngành

3. Bảng 3.1: Tổng hợp các văn bản liên quan đến quản lý thư viện hiện đại

4. Bảng 3.2: Tỷ lệ cán bộ quản lý thư viện theo trình độ

5. Bảng 3.3: Tỷ lệ thư viện đã đầu tư trang thiết bị

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

Stt Nội dung bảng thống kê Trang

1. Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ các thư viện sử dụng máy chủ

2. Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ các thư viện sử dụng máy trạm

3. Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ các thư viện sử dụng phần mềm

4. Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ các thư viện sử dụng thiết bị và công nghệ

5. Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ các thư viện áp dụng tin học hóa trong các khâucông việc

6. Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ các thư viện đã triển khai các dịch vụ trực tuyến

7. Biểu đồ 3.1: Thực trạng hoạt động phát triển nhân lực

8. Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ người làm công tác thư viện theo ngành đào tạo

9. Biểu đồ 3.3: Cơ cấu nhân lực tại một số thư viện

10. Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ người làm công tác thư viện theo thời điểm tốtnghiệp

11. Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ thư viện áp dụng các loại mô hình cơ cấu tổ chức

12. Biểu đồ 3.6: Đánh giá của lãnh đạo thư viện về hiện trạng mô hìnhcơ cấu tổ chức đang áp dụng

13. Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ các thư viện sử dụng các căn cứ để bố trí nhân sự

14. Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ sử dụng phương pháp quản lý

15. Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ đánh giá của cán bộ quản lý về văn bản quiphạm pháp luật hiện hành

16. Biểu đồ 3.10: Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý sử dụng các phươngtiện truyền thông

17. Biểu đồ 3.11: Tỷ lệ người làm công tác thư viện được tiếp nhận cácloại thông tin

18. Biểu đồ 3.12: Tỷ lệ người làm công tác thư viện phản hồi thông tintheo định kỳ

19. Biểu đồ 3.13: Tỷ lệ người làm công tác thư viện sử dụng phươngtiện truyền thông

20. Biểu đồ 3.14: Tỷ lệ cán bộ quản lý theo độ tuổi

21. Biểu đồ 3.15: Tỷ lệ cán bộ quản lý theo thâm niên quản lý

22. Biểu đồ 3.16: Tỷ lệ cán bộ quản lý đã tham gia các khóa đào tạo

23. Biểu đồ 3.17: Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý theo thời điểm tốtnghiệp

24. Biểu đồ 3.18: Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý theo ngành đào tạo

26. Biểu đồ 3.19: Tỷ lệ các thư viện thực hiện lập các kế hoạch hoạtđộng

27. Biểu đồ 3.20: Tỷ lệ các thư viện thực hiện các công đoạn của lập kếhoạch

28. Biểu đồ 3.21: Tỷ lệ các thư viện có tổ chức đơn vị chức năng

29. Biểu đồ 3.22: Tỷ lệ các thư viện đã thực hiện các hình thức kiểm tra

30. Biểu đồ 3.23: Tỷ lệ thư viện sử dụng các căn cứ để đo hiệu quả thựchiện công việc

Biểu đồ 3.24: Tỷ lệ người làm công tác thư viện đưa ra các lý dokhông hài lòng với vị trí công việc hiện tại

Biểu đồ 3.25: Tỷ lệ thư viện tiến hành biên mục sao chép

32. Biểu đồ 3.26: Tỷ lệ thư viện đã triển khai các dịch vụ

33. Biểu đồ 3.27: Tỷ lệ bạn đọc được sử dụng các dịch vụ tương tác qua mạng

34. Biểu đồ 3.28: Tỷ lệ bạn đọc đánh giá về chất lượng dịch vụ

35. Biểu đồ 3.29: Nguyên nhân chưa hài lòng về chất lượng các dịch vụ

36. Biểu đồ 4.1: Nhu cầu thay đổi hiện trạng mô hình cơ cấu tổ chức

37. Sơ đồ 4.1: Mô hình cấu tổ chức ma trận áp dụng cho các thư viện hiện đại

 

 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

 

1. Nguyễn Văn Thiên (2010), “Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các thư viện”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (314), tr. 95-97.

2. Nguyễn Văn Thiên (2011), Xây dựng hệ thống quản lý thư viện theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Thiên (2011), “Xây dựng thư viện hạt nhân – giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thư viện đại học Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa (6), tr. 63-67.

4. Nguyễn Văn Thiên (2013), “Đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện tại Việt Nam hiện nay và một số vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa (6), tr. 15-19.

5. Nguyễn Văn Thiên (2013), “Những thách thức đối với các thư viện Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa (4), tr. 94-97.

6. Nguyễn Văn Thiên (2013), “Một vài ý kiến về chính sách đầu tư phát triển đối với các thư viện đại học Việt Nam”, Chính sách đầu tư của nhà nước đối với các thư viện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội.

7. Nguyễn Văn Thiên (2014), Quản lý các thư viện điện tử ở Việt Nam hiện nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội.

8. Nguyễn Văn Thiên (2015), “Áp dụng một số lý thuyết quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các thư viện Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Thư viện Việt Nam (2), tr. 7-10.

9. Nguyen Van Thien (2015), “The Application of Information Technology in Libraries in VietNam and Requirements for Organisational Models”, Asian Aspiration: Libraries for Sustainable Advancemen, Bangkok Thailand. 19010. Nguyễn Văn Thiên (2015), “Vì sao các thư viện đại học Việt Nam nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Thư viện đại học Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội.

11. Nguyễn Văn Thiên (2015), “Xu hướng phát triển của thư viện và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động đào tạo nhân lực thông tin thư viện tại Việt Nam”, Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội.

12. Nguyễn Văn Thiên (2016), “Sự phát triển của các thư viện, trung tâm thông tin tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước”, Tạp chí Thông tin và tư liệu (1), tr. 11-18.

13. Nguyễn Văn Thiên (2016), “Sự phát triển của các thư viện Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với mô hình cơ cấu tổ chức”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, (2) Tr. 7-13.191

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2008), Qui chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện trường đại học, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại trang web http: //bvhttdl. Gov.vn/vn/vb-qly-nn/1/105/index. Html.

2. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2015), Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam, Hà Nội.

3. Bộ Văn hóa Thông tin (2005), Qui chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại trang web http: //thuvienphapluat. Vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-16-2005-QD-BVHTT-Quy-che-mau-to-chuc-hoat-dong-thu-vien-tinh-thanh-pho-thuoc-Trung-uong-2595. Aspx.

4. Các Mác (1960), Tư bản, Quyển 1, Tập 2, Sự Thật, Hà Nội.

5. Các Mác và Angghen (1993), Các Mác và Angghen toàn tập, Vol. Tập 23, Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

6. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Nghị định số 72/2002/NĐ-CP  của Chính phủ: Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2013, tại trang web http: // chinhphu. Vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban? Class_id=1 &_page=9&mode=detail&document_id=10957.

7. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Nghị định số 159/2004/NĐ-CP  ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại trang web http: //csdl. Thutuchanhchinh. Vn/ho_so_vb/bo_khoa_hoc_va_cong_nghe/b_bkc_0 00502_vb_nghi_dinh_so_159_2004_nd_cp_cua_chinh_phu_ve_hoat_dong_tho ng_tin_khoa_hoc_va_cong_nghe.

8. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, Hà Nội, truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2013, tại trang web http: //thuvienphapluat. Vn/archive/Nghi-quyet-14-2005-NQ-CP-doi-moi-co-ban-va-toan-dien-giao-duc-dai-hoc-Viet-Nam-giai-doan-2006-2020-vb5013. Aspx.

9. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Công nghệ thông tin, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại trang web http: // chinhphu. Vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban? Class_id=1 &mode=detail&document_id=29137.

10. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 100/2006/NĐ-CP  ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại trang web customs. Gov.vn/.. . /Tài%20liệu%20Sở%20hữu%20trí%20tuệ%20 (d.. ..

11. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định số 71/2007/NĐ-CP  ngày 3 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại trang web http: // cpv. Org. Vn/cpv/Modules/News/NewsDetail. Aspx? Co_id=30295&cn_ id=197338.

12. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị định số 102/2009/NĐ-CP  ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại trang web http: // chinhphu. Vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban? Class_id=1 &mode=detail&document_id=91462.

13. Nguyễn Huy Chương (2003), “Một số vấn đề về tổ chức quản lý thư viện”, Hiện đại hóa thư viện, TP. Hồ Chí Minh. 19314. Nguyễn Huy Chương (2010), “Từ thực trạng đổi mới mô hình thư viện đại học Mỹ, suy nghĩ về xu hướng tổ chức, quản lý thư viện đại học Việt Nam”, Đổi mới tổ chức, quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin-thư viện, Hà Nội, tr. 17.

15. Triệu Văn Cường (2013), Tổng quan các học thuyết quản lý và khả năng áp dụng vào quản lý hành chính ở Việt Nam, Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

16. Nguyễn Thị Doan (1996), Các học thuyết quản lý, Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

17. Nguyễn Thị Đào (2012), Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2013, tại trang web http: //nlv. Gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/toan-cau-hoa-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-nganh-thong-tin-%E2%80%93-thu-vien-viet-nam. Html.

18. Nguyễn Thị Đông (2015), “Đề xuất đổi mới mô hình quản lý nhà nước về sự nghiệp thông tin – thư viện Việt Nam”, Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam, Hà Nội.

19. Phạm Duy Đức (2009), Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Hà Nội, truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2013, tại trang web http: //123.30.190.43: 8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details. Asp? Topic =168&subtopic=463&leader_topic=&id=BT29121137904.

20. Gaston Courtois (2002), Lãnh đạo và quản lý-một nghệ thuật, Lao động xã hội, Hà Nội.

21. Lê Thị Hạnh (2005), Hoạt động tổ chức, quản lý Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội.

22. Nguyễn Thị Hạnh (2004), "Thư viện trong môi trường số", Tạp chí Thông tin tư liệu (1). 19423. Nguyễn Văn Hành và Trần Mạnh Tuấn (2010), “Đổi mới mô hình tổ chức hoạt động thông tin – thư viện trong Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông”, Đổi mới tổ chức, quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin thư viện, Hà Nội, tr. 50.

24. Harold Koontz, Cyril Odonnell và Heinz Wehrich (2012), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

25. Nguyễn Tiến Hiển và Nguyễn Thị Lan Thanh (2010), Quản lý thư viện và trung tâm thông tin, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội.

26. Nguyễn Minh Hiệp (2003), “Từ quản lý tư liệu đến quản lý tri thức”, Hiện đại hóa thư viện, TP. Hồ Chí Minh.

27. Nguyễn Minh Hiệp (2011), "Thư viện và những thay đổi trong công tác thư viện", Bản tin Thư viện-công nghệ thông tin (6).

28. Nguyễn Minh Hiệp và Đoàn Hồng Nghĩa (2003), "Quản lý Thư viện điện tử Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bằng công nghệ", Bản tin Liên hiệp (8).

29. Nguyễn Duy Hoan (2010), “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành thư viện”, Đổi mới tổ chức, quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin-thư viện, Hội Thư viện Việt Nam, Hà Nội, tr. 132.

30. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình cao cấp lý luận chính trị-Khối kiến thức thứ ba: Các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý, Tập 13: Quan hệ quốc tế, Lý luận chính trị, Hà Nội.

31. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2005), Từ điển bách khoa Việt Nam Tập 4, Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

32. Trần Thị Bích Huệ (2015), “Thực trạng tổ chức quản lý và phương thức hoạt động của hệ thống thư viện trong quân đội nhân dân Việt Nam”, Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam, Hà Nội. 19533. Hà Lê Hùng (2003), “Quản lý thư viện tích hợp số”, Hiện đại hóa thư viện, TP. Hồ Chí Minh.

34. Nguyễn Hữu Hùng (1994), “Vấn đề đào tạo cán bộ về khoa học thông tin và quản trị thông tin”, Tạp chí Thông tin và tư liệu (2).

35. Nguyễn Hữu Hùng (2005), Thông tin: Từ lý luận đến thực tiễn, Văn hóa thông tin, Hà Nội.

36. Nguyễn Hữu Hùng (2005), "Tổ chức và quản lý hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trước thềm thế kỷ 21", Tạp chí Thông tin tư liệu (4).

37. Phạm Thị Lệ Hương, Lâm Vĩnh Thế và Nguyễn Thị Nga (1996), Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học Anh – Việt = Glossary of Library and Information Science, Galen Press, Ltd, Tucson, Arizona.

38. Phạm Thế Khang (2009), Tổng kết hội nghị-hội thảo sơ kết 3 năm ứng dụng khung phân loại DDC trong ngành Thư viện Việt Nam, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2014, tại trang web http: //nlv. Gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/tong-ket-hoi-nghi-hoi-thao-so-ket-3-nam-ung-dung-khung-phan-loai-ddc-trong-nganh-thu-vien-viet-nam. Html.

39. Lê Thị Lan (2015), “Một số vấn đề về công tác tổ chức quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam”, Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam, Hà Nội.

40. Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc (2010), Đổi mới tổ chức quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin – thư viện, Hà Nội.

41. Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam (2003), Hiện đại hóa thư viện, TP. Hồ Chí Minh. 19642. Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam (2003), Kinh nghiệm xây dựng và quản lý thư viện điện tử, Đà Nẵng.

43. Hoàng Đức Liên và Phạm Thị Thanh Mai (2015), “Mô hình tổ chức xây dựng và phục vụ học liệu theo môn học/ ngành học trong thư viện đại học”, Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam, Hà Nội.

44. Nguyễn Thị Thanh Mai (2013), “Thực trạng công tác quản lý nhà nước về thư viện điện tử tại Việt Nam”, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các thư viện điện tử tại Viêt Nam, Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội.

45. Vũ Dương Thúy Ngà (2013), Nghiên cứu hoàn thiện một số chính sách cơ bản của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam: Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Hà Nội.

46. Trần Thị Minh Nguyệt (2012), “Quản lý thư viện đại học dưới tác động của công nghệ thông tin”, Khoa học và thực tiễn hoạt động thông tin-thư viện, Hà Nội.

47. Đoàn Phan Tân (2009), Tin học tư liệu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

48. Ted (2007), Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và UNESCO ký hiệp định về Thư viện số Thế giới, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2013, tại trang web http: // ted. Com. Vn/index. Php? Option=com_content&view=article&id=479: T h-vin-quc-hi-hoa-k-va-unesco-ky-hip-nh-v-th-vin-s-th-gii&catid=109: Th-vin-s&Itemid=581.

49. Nguyễn Hữu Thân (2001), Quản trị nhân sự, NXB Trẻ, Tp. Hồ chí Minh.

50. Nguyễn Thị Lan Thanh (2013), “Những vấn đề cần quan tâm trong quản lý thư viện điện tử ở Việt Nam”, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thư viện điện tử tại Việt Nam, Hà Nội.

51. Nguyễn Thị Lan Thanh (2014), "Một số vấn đề về quản lý thư viện hiện đại", Tạp chí Thư viện Việt Nam (5). 19752. Nguyễn Thị Lan Thanh (2015), “Thực trạng tổ chức quản lý thư viện và giải pháp hoàn thiện”, Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam, Hà Nội.

53. Lâm Vĩnh Thế, Phạm Thị Lệ Hương và Nguyễn Thị Nga (1996), Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học Anh – Việt = Glossary of Library and Information Science, chủ biên, Galen Press, Ltd, Tucson, Arizona.

54. Nguyễn Văn Thiên (2014), Quản lý các thư viện điện tử tại Việt Nam hiện nay: Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hà Nội.

55. Nguyễn Văn Thiên (2015), “Sự phát triển của các thư viện Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với mô hình tổ chức quản lý”, Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam, Hà Nội.

56. Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hợp tác Quốc tế của Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2013, tại trang web nlv. Gov.vn/tvqg/hop-tac-quoc-te/.

57. Thư viện Quốc hội-Văn phòng Quốc hội (2013), Tổng quan kinh nghiệm của nước ngoài trong hoạt động thư viện, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại trang web duthaoonline. Quochoi. Vn/DUThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Det ail. AspxỘItemID=494&Tabindex=3&TaiLieuID=894.

58. Nguyễn Thị Ngọc Thuần (2003), “Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Hiện đại hóa thư viện, TP. Hồ Chí Minh.

59. Bùi Loan Thùy và Đào Hoàng Thúy (1998), Tổ chức và quản lý công tác thông tin-thư viện, NXB. Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh. 19860. Huỳnh Thị Trang (2010), “Quản lý mô hình thư viện hiện đại tại Trường Đại học Cần Thơ phục vụ mục tiêu đào tạo khoa học công nghệ”, Xây dựng thư viện hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, Hà Nội, tr. 210.

61. Nguyễn Hữu Tri (2012), Lý thuyết tổ chức, Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

62. Trung tâm thông tin thư viện và nghiên cứu khoa học-Văn phòng Quốc hội (2012), Dự thảo Luật Thư viện, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại trang web duthaoonline. Quochoi. Vn/DUThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Det ail. AspxỘItemID=494&Tabindex=1.

63. Trung tâm thông tin thư viện và nghiên cứu khoa học-Văn phòng Quốc hội (2013), Dự thảo Luật An toàn thông tin, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại trang web duthaoonline. Quochoi. Vn/DUThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Det ail. AspxỘItemID=655&LanID=656&Tabindex=1.

64. Trung tâm Từ điển học (2007), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng.

65. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2010), Khoa học quản lý đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

66. Phan Văn Tú (1999), Đại cương về khoa học quản lý, Văn hóa-Thông tin, Hà Nội.

67. Nguyễn Yến Vân và Vũ Dương Thúy Ngà (2010), Thư viện học đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

68. Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức (2014), Quản lý là gì? Sự thống nhất hoàn hảo giữa lí luận và thực tiễn, truy cập ngày 15.10-2014, tại trang web domi. Org. Vn/tin-tuc-su-kien/tin-nghien-cuu/ban-in-cho-chu-de. 2816. Html.

69. Lê Văn Viết (2011), “Thử bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện”, 50 Năm

 nguồn nhân lực thông tin – thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội. 19970. VOV, Ra mắt thư viện điện tử 21 thứ tiếng, VOV, Hà Nội, truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2013, tại trang web vov.vn/The-gioi/Ra-mat-Thu-vien-dien-tu-21-thu-tieng/99588. Vov.

71. Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển tiếng Việt, chủ biên, Thông tin, Hà Nội.

72. Zhou Qian (2011), Phát triển thư viện số ở Trung Quốc và hình thành “Thủ thư số”, Ted, Hà Nội, truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2013, tại trang web ted. Com. Vn/index. Php? Option=com_content&view=article&id=480: Phat-trin-th-vin-s-trung-quc-va-hinh-thanh-th-th-s&catid=109: Th-vin-s&Itemid=581.

 

Tiếng Anh

73. Adeyoyin Samuel Olu (2012), "Management of change in the 21st Century Libraies and Information Centers", Library Philosophy and Practice (E-Journal).

74. Arms W. Y. (2003), Digital Libraries, MIT Press, Cambridge.

75. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) (2000), Towards knowledge-based economies in APEC, chủ biên, APEC Economic Committee Report, Bandar Seri Begawan.

76. Barnard Chester I. (2013), Management Theory, truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại trang web education-portal. Com/academy/lesson/chester-barnards-management-theory-lesson-quiz. Html#lesson.

77. Biswas Subal Chandra (2012), Managing Libraries in the 21 st Century: Some Important Trends, The University of Burdwan, truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2013, tại trang web scholar. Google. Com/citations? View_op=view_citation&hl=de&user=QpG7 3y0AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=QpG73y0AAAAJ: Hq Ojcs7D. 20078. Blowers Helene and Nancy Davenport (2012), What defines a modern library? Truy cập ngày 15.8-2013, tại trang web irexgl. Wordpress. Com/2012/08/28/what-defines-a-modern-library-exciting-conversations-emerging-from-the-international-young-librarians-academy-in-ventspils-latvia/.

79. Broply Peter and Kate Coulling (2009), Quality Management for Information and Library Managers, Gower/Ashgate, Michigan.

80. Chandrakanta Swain (2012), New Approach to Library Management, SSDN Publishers & Distributors, New Delhi.

81. Chowdhury Salma (2006), The Management of Academic Libraries: A Comparative Study of the University of the Western Cape Library and Dhaka University Library, PhD, Department of Library and Information Science, University of the Western Cape, South Africa.

82. Devi Thoudam Suleta (2013), Management of E-Resources in the Modern Library Information System: An Outlook, INFLIBNET's Institutional Repository, truy cập ngày 15 2013, tại trang web ir. Inflibnet. Ac. In/handle/1944/1409.

83. Evans G. Edward (1983), Management techniques for librarians, Academic Press, New York.

84. Halbert Martin, Cathy Hartman and Susan Paz (2010), Library Organizational Structure Plan 2010, University of North Texas Libraries, North Texas, truy cập ngày 15 2013, tại trang web dean. Library. Unt. Edu/wiki/images/6/67/Library_Organizational_Structure _Plan_2010. Pdf.

85. Jotwani D. (2008), Best Practices in a Modern Library and Information Center, truy cập ngày 15.8-2013, tại trang web ir. Inflibnet. Ac. In/handle/1944/1223.

86. Krishan Kumar (2007), Library Management in Electronic Environment, Har-Anand, S. D. India. 20187. Kurma P. S. G. (2003), Management of Library and Information Centers, B. R. Pub, Delhi.

88. Lancaster and Wilfrid (1997), Technology and management in Library and Information servies, Library Association Publishing, London.

89. Law Derek George (2013), Hybrid library, truy cập ngày 15 2013, tại trang web sites. Google. Com/site/dereklaw9064/publications/hybrid-libraries.

90. Miksa Francis (2007), The Cultural Legacy of the "Modern Library" for Future truy cập ngày 15.8-2013, tại trang web ischool. Utexas. Edu/~miksa/publications/ModLib_Rev2007_071208. Pdf.

91. Nguyen Minh Hiep and Hoang Le Minh (2012), Building the Library System of National University of Ho Chi Minh City, truy cập ngày 15 2013, tại trang web web. Simmons. Edu/~chen/nit/NIT%2798/Nguyen_Hoang. Html.

92. Niharika Udani (2013), "Modern Management Techniques for Librarians in IT Era", NRV Library. 1 (4).

93. Pugh Lyndon (2005), Managing 21 st Century Libraries, Scarecrow Press, Michigan.

94. Pupeliene Janina (2004), Changes in Organisational Structure of Academic Libraries, truy cập ngày 15 2013, tại trang web lnb. Lv/konference/doc/JaninaPupeliene. Doc.

95. Raitt David I. (2005), Libraries for the New Millennium: Implications for Managers, Bernan Assoc.

96. Reitz Joan M. (2004-2013), ODLIS-Online Dictionary for Library and Information Science, truy cập ngày 15 2013, tại trang web abc-clio. Com/ODLIS/searchODLIS. Aspx. 20297. Research Papers Center (2012), Eight of the Modern Library Management Theory, truy cập ngày 15 2013, tại trang web eng. Hi138. Com/public-management-papers/library-management-papers/200906/77129_eight-of-the-modern-library-management-theory. Asp#. UkGsCz_9nup.

98. Stueart Robert D. And Moran Barbara B. (2007), Library and Information Center Management, Library and Information Science Text Series, Libraries Unlimited.

99. Toffler Alvin (1970), Future shock, Random House, New York.

100. Wickramasinghe Danture and Chandana Alawattage (2007), Management accounting change: Approaches and perspectives, The Cromwell Press Trowbridge.

101. Witten I. H. And Bainbridge D. (2003), How to Build a Digital Library, Morgan Kaufamann, San Francisco.

 

 

 

Keywords:download luan an tien si thong tin khoa hoc,quan ly thu vien hien dai tai viet nam,ma so 62320203,ncs nguyen van thien,hdkh,pgsts tran thi minh nguyet,nguyen thu thao

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 quan ly thu vien hien dai tai viet nam DHVHHN Nguyen Van Thien 245 Trang Download file quản lý thư viện hiện đại tại việt nam 1991
 • hoạt động marketing trong thư viện công cộng việt nam

 • nghiên cứu năng lực lãnh đạo của giám đốc các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực bắc miền trung

 • quản lý tài chính trong nhà trường trung học phổ thông theo hướng tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 • Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng xã hội hoá cho một số đô thị bắc trung bộ việt nam (nghiên cứu thí điểm cho thành phố vinh)

 • phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông các tỉnh bắc tây nguyên trong bối cảnh đổi mới giáo dục

 • hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử việt nam theo hướng áp dụng các chuẩn mực hải quan hiện đại đến năm 2020

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng đất hợp lý cho các khu vực khai thác đá xây dựng và sét ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam

 • Liên kết du lịch, hàng không giá rẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam

 • quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế

 • xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn hiện nay

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  quản lý thư viện hiện đại tại việt nam

  quản lý thư viện hiện đại tại việt nam

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 330
  Hôm nay:18277
  Hôm qua: 48369
  Trong tháng 1280056
  Tháng trước2575712
  Số lượt truy cập: 105180945