Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu qua môn địa lí lớp 8-9 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu qua môn địa lí lớp 8-9

Ngày đăng: 04/04/2016 Lượt xem: 1056 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Tài liệu hướng dẫn giáo viên giảng dạy môn địa lý(thử nghiệm) giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu qua môn địa lí lớp 8-9. Sách được dùng làm tài liệu hướng dẫn cho giáo viên và cán bộ chỉ đạo chuyên môn về giáo dục tích hợp BĐKH vào trong chương trình học của từng môn học (chính khóa và ngoại khóa), của các bậc học tại các trừng trên địa bàn quận C̉m Lệ, thành phố Đà Nẵng; Từ đó nhân rộng ra các trừng khác trên địa bàn thành phố và khu vực.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ(THỬ NGHIỆM)

 

GIÁO DỤC TÍCH HỢP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8-9

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Giáo dục về BĐKH, giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục các cấp học nhận thức từ rất sớm. Nhưng để cụ thể hóa thành những hoạt động giáo dục và chương trình dạy học nội khóa cũng như ngoại khóa thì hầu như chúng ta chưa có quan niệm đầy đủ, chưa nội dung, tài liệu, phương pháp rõ ràng.

 

Ngày 12/10/2010, Bộ GDĐT đã có Quyết định số 4620/QĐ-BGDDT  về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành giáo dục giai đoạn 2011-2015. Được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, SởGiáo dục và Đào tạo tiến hành triển khai dự án Xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị thông qua giáo dục lồng gh́p. Dự án được thực hiện tại các trừng Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn quận C̉m Lệ, do quỹ Rockefeller tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi Môi trừng và Xã hội (ISET) Giai đoạn từ 01/01/2012 đến 31/12/2015.

 

Mục tiêu của Dự án này nhằm nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi và hình thành kĩ năng ứng phó với BĐKH của học sinh, giáo viên và phụ huynh, để họ có thể chủ động góp phần vào quá trình chống chịu với BĐKH tại quận C̉m Lệ (đơn vị thí điểm) Cũng như các trừng học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Để đạt được mục tiêu mong đợi đó, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo chuyên môn và các nhà trừng là xây dựng các mô hình, nội dung, hoạt động giáo dục lồng ghép về chống chịu với BĐKH ở đô thị vào chương trình đối với một số môn học ở các khối lớp (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); Trong đó, việc tổ chức biên soạn bộ tài liệu giáo dục tích hợp BĐKH qua các môn học là điều hết sức cần thiết.

 

Tài liệu hướng dẫn giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu (thử nghiệm) Gồm 09 cuốn:

 

- Giáo dục tiểu học (03 cuốn): Lịch sử và Địa lý lớp 4 (phần Địa lí); Tự nhiên - Xã hội lớp 3; Khoa học lớp 4.

 

 - Giáo dục trung học (06 cuốn): Giáo dục công dân lớp 6,7; Địa lý lớp 8,9; Sinh học lớp 9; Giáo dục công dân lớp lớp 10,11; Địa lí lớp 12; Sinh học lớp 12.

 

Sách được dùng làm tài liệu hướng dẫn cho giáo viên và cán bộ chỉ đạo chuyên môn về giáo dục tích hợp BĐKH vào trong chương trình học của từng môn học (chính khóa và ngoại khóa), của các bậc học tại các trừng trên địa bàn quận C̉m Lệ, thành phố Đà Nẵng; Từ đó nhân rộng ra các trừng khác trên địa bàn thành phố và khu vực.

 

Sách được trình bày, gồm 2 phần:

 

- Phần 1: Giới thiệu chung và hướng dẫn phương pháp tích hợp nội dung BĐKH bao gồm việc cung cấp thông tin chung, biểu hiện và kế hoạch ứng phó với BĐKH trên thế giới, ở Việt Nam và thành phố Đà Nẵng nhằm định hướng việc giáo dục tích hợp BĐKH; Đưa ra cách biên soạn tài liệu, phương pháp dạy học tích hợp; Gợi ý nội dung, chủ đề, địa chỉ tích hợp về giáo dục BĐKH ở các cấp học, qua một số môn học liên quan.

 

- Phần 2: Thiết kế mẫu một số nội dung giáo dục tích hợp BĐKH qua các môn học bao gồm việc trình bày địa chỉ, nội dung, thiết kế bài giảng, thiết kế hoạt động ngoại khóa.

 

Sách được dùng như một tài liệu nguồn để cán bộ, giáo viên thực hiện các họat động giáo dục tích hợp BĐKH ở trừng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình. Sách trong giai đoạn triển khai thí điểm, sẽ được điều chỉnh, bổ sung hợp lí và hiệu quả hơn trong quá trình triển khai, đúc rút kinh nghiệm.

 

Ban biên soạn tài liệu rất mong nhận được những góp ý kịp th̀i từ các chuyên gia, giảng viên, giáo viên và hết sức quan tâm đến những phản hồi từ phía đối tượng quan trọng nhất của bộ tài liệu này: Học sinh của chúng ta. /.

 

Nội dung tài liệu:

 

MỤC LỤC

 

ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG NHÀ TRƯỜNG

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG

I. VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1. Biểu hiện của BĐKH tại Việt Nam

2. Biểu hiện BĐKH tại thành phố Đà Nẵng

3. Kế hoạch ứng phó với BĐKH

II. GIÁO DỤC BĐKH TRONG TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Giáo dục – chìa khóa để ứng phó với BĐKH

2. Quan điểm và nguyên tắc của giáo dục tích hợp BĐKH

3. Các bước tích hợp nội dung BĐKH vào chương trình học

4. Một số gợi ý về các nội dung của BĐKH

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP VÀ THIẾT KẾ

BÀI MẪU

1. Xác định địa chỉ tích hợp

2. Thiết kế mẫu mô-đun giáo dục BĐKH

3. Thiết kế mẫu kế hoạch dạy học có tích hợp nội dung BĐKH

4. Thiết kế mẫu hoạt động ngoại khóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN THỨ II: GIÁO DỤC TÍCH HỢP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG MÔN ĐỊA

LÝ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞI. Mục tiêu

II. XÁC ĐỊNH ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP VÀ THIẾT KẾ MẪU

1. Xác định địa chỉ tích hợp

Bảng 2. Thiết kế địa chỉ tích hợp theo bài học ở môn Địa lý lớp 8 và 9

MÔN ĐỊA LÍ 8

MÔN ĐỊA LÍ 9

2. Thiết kế mẫu kế hoạch dạy học

MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 8

BÀI 24: VÙNG BIỂN VIỆT NAM

BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

BÀI 29: ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

BÀI 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

BÀI 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

BÀI 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

BÀI 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

Bài 38: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

Bài 2: DÂN SỐ V̀ GIA TĂNG DÂN SỐ

Bài 3. PHÂN BỐ DÂN CƯ V̀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

Bài 9: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

Bài 18: VÙNG NÚI TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ  (tt)

Bài 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (ĐBSH)

Bài 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Bài 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Bài 28: VÙNG TÂY NGUYÊN

Bài 31: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Bài 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHỤ LỤC: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

I. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÀ GÌ?

II. NGUYÊN NHÂN CỦA BĐKH

III. TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH Ở THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

IV. ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐỊNH NGHĨA MỘT SỐ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

BĐKH Biến đổi khi hậu

Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục và đào tạo

GDCD Giáo dục công dân

PTBV Phát triển bền vững

TH Tiểu học

THCS Trung học cơ sở

THPT Trung học phổ thông

TNXH Tự nhiên xã hội

GD Giáo dục

GV Giáo viên

HS Học sinh

 

Keywords: download tai lieu huong dan giao vien giang day mon dia ly thu nghiem,giao duc tich hop bien doi khi hau qua mon dia li lop 8-9

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 giao duc tich hop bien doi khi hau qua mon dia li lop 8-9.Pdf AMBN(St) Sở GDDT DaNang 161Tr Download file giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu qua môn địa lí lớp 8-9 115
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu qua môn địa lí lớp 8-9

giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu qua môn địa lí lớp 8-9

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 329
Hôm nay:63059
Hôm qua: 62237
Trong tháng 2065335
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103390512