Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share  văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội việt nam hiện nay lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội việt nam hiện nay

Ngày đăng: 09/02/2017 Lượt xem: 444 Người Upload: Tuphuthuy
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội việt nam hiện nay. Mục đích của Luận án là nghiên cứu văn hóa Thiền tông nhằm hướng tới tìm hiểu những biểu hiện của văn hóa Thiền tông và ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội Việt Nam; Một số xu hướng phát triển của văn hóa Thiền tông Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu của Luận án là văn hóa Thiền tông Việt Nam và những ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội nước ta hiện nay.

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 2016

 
 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC
 VĂN HÓA THIỀN TÔNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

 
CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC MÃ SỐ: 62310640
NCS DƯƠNG THU HÀ - HDKH  GS.TS. ĐỖ QUANG HƯNG - TS. PHẠM THỊ THU HƯƠNG

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

1.1. Văn hóa Phật giáo là bộ phận hữu cơ của văn hóa dân tộc; Trong đó, văn hóa Thiền tông nổi lên như một biểu tượng của văn hóa Phật giáo Việt Nam, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài những đóng góp về tư tưởng, văn hóa Thiền tông còn ảnh hưởng đến văn học, nghệ thuật, kiến trúc, lối sống của người Việt Nam… Những giá trị văn hóa và đóng góp của Thiền tông Việt Nam vào văn hóa dân tộc chính là văn hóa Thiền tông Việt Nam.

 

1.2. Những công trình nghiên cứu về Thiền tông nói chung

 

Thiền tông Việt Nam nói riêng chiếm số lượng khá đồ sộ. Các nghiên cứu này tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau như tôn giáo học, lịch sử, văn học, triết học, tâm lý học… Tuy vậy, những nghiên cứu tiếp cận Thiền tông dưới góc độ văn hóa học vẫn khiêm tốn về số lượng và mờ nhạt về hệ thống lý luận, trong khi giá trị văn hóa mà Thiền tông Việt Nam đóng góp vào nền văn hóa dân tộc lại không hề nhỏ bé. Những giá trị văn hóa của Thiền tông Việt Nam đã kết tinh thành di sản văn hóa dân tộc từ trong quá khứ như tư tưởng, thơ thiền, di tích, đạo đức, lối sống, các danh nhân… Cho đến nay, những giá trị đó tiếp tục đóng góp tích cực vào đời sống xã hội và đang phát triển, hoàn thiện hơn trong điều kiện thực tế.

 

1.3. Việc nghiên cứu Thiền tông Việt Nam với nhãn quan văn hóa học chính là nghiên cứu về văn hóa Thiền tông Việt Nam. Văn hóa Thiền tông Việt Nam được nhìn nhận ở những chiều kích cụ thể sau:

 

Thứ nhất, Thiền tông Việt Nam với dòng chủ đạo là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là dòng thiền của người Việt Nam, do người Việt Nam sáng lập, đóng góp tích cực vào văn hóa dân tộc kể từ khi ra đời cho đến nay. Dòng thiền này góp phần thể hiện bản sắc văn hóa, đặc biệt là văn hóa Phật giáo Việt Nam. Vì vậy, Thiền tông Việt Nam cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát triển như một di sản văn hóa tinh thần do cha ông để lại cho chúng ta.

 

Thứ hai, Thiền tông Việt Nam mà cụ thể là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử từng gắn với triều đại nhà Trần nhưng qua thời gian, khi nhà Trần mất dần vai trò của mình trên chính trường chính trị, Thiền tông Việt Nam cũng dần mờ nhạt. Tuy nhiên gần đây, Thiền tông Việt Nam có xu hướng hồi sinh và trở thành hiện tượng văn hóa đáng quan tâm trong xã hội hiện đại. Sự hồi sinh đó được biểu hiện thông qua sinh hoạt văn hóa và đóng góp cụ thể của Thiền tông Việt Nam trong một số lĩnh vực đời sống xã hội. Điều này khiến cho Thiền tông Việt Nam trở thành đối tượng nghiên cứu của văn hóa Việt Nam hiện nay.

 

Thứ ba, sự hồi sinh và phát triển của Thiền tông Việt Nam phù hợp với xu hướng coi trọng sinh hoạt thiền trên thế giới hiện nay. Khi con người phải đối mặt với nhiều nguy cơ của cuộc sống, người ta chọn thiền như một phương thức giúp cân bằng cuộc sống, lấy lại những giá trị nhân bản tích cực. Thiền thu hút nhiều người tham gia, thông qua sinh hoạt văn hóa mang đậm chất thiền (thiền định, cắm hoa, thưởng trà, tranh thiền, công viên thiền, du lịch thiền, ẩm thực thiền, vườn thiền, điêu khắc thiền, âm nhạc thiền, thơ văn thiền, zenspa…). Thiền tông ViệtNam là một bộ phận của thiền trên thế giới. Các sinh hoạt văn hóa của Thiền tông Việt Nam không chỉ thu hút nhiều người trong nước mà cả người nước ngoài. Trên thế giới có “Giải thưởng Trần Nhân Tông về hòa bình và hòa giải” (Trần Nhân Tông là người sáng lập thiền phái Trúc Lâm trước đây, tiền thân của Thiền tông Việt Nam hiện nay). Giải thưởng này do một số giáo sư Trường Đại học Havớt - Mỹ đề xướng, có sự tham gia của không ít giáo sư, học giả, cựu chính trị gia ở nhiều quốc gia khác nhau trong đó có Việt Nam. Hệ thống thiền viện và các khóa tu thiền của Thiền tông Việt Nam được tạo dựng không chỉ trong nước mà cả ở một số quốc gia trên thế giới. Như vậy, ảnh hưởng của văn hóa Thiền tông Việt Nam không dừng lại ở trong nước mà nó đã lan rộng ra quốc tế. Thiền tông Việt Nam trở thành gạch nối văn hóa Việt Nam với thế giới. Quan tâm, nghiên cứu và tạo cơ hội để văn hóa Thiền tông Việt Nam phát triển là cách để giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới và để thế giới hiểu Việt Nam hơn. Điều này góp phần tạo dựng thương hiệu cho văn hóa Việt Nam ra thế giới.

 

Thứ tư, những giá trị của Thiền tông dưới lăng kính văn hóa chính là giá trị văn hóa của Thiền tông hay văn hóa Thiền tông. Văn hóa Thiền tông Việt Nam hiện nay cần được nghiên cứu thấu đáo. Biểu hiện của văn hóa Thiền tông Việt Nam ra sao, ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội, xu hướng phát triển như thế nào cũng là những vấn đề cần quan tâm của đời sống xã hội hiện nay. Đây cũng là vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa về văn hóa, khi mà bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa là điều kiện tồn tại và phát triển của dân tộc.

 

Với những lý do trên, tác giả chọn đề tài Văn hóa Thiền tông trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay làm đề tài Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học.

 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

 

2.1. Mục đích nghiên cứu

 

Nghiên cứu văn hóa Thiền tông nhằm hướng tới tìm hiểu những biểu hiện của văn hóa Thiền tông và ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội Việt Nam; Một số xu hướng phát triển của văn hóa Thiền tông Việt Nam.

 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

 

- Xác định nội hàm văn hóa Thiền tông.

 

- Tìm hiểu về Thiền tông Việt Nam và văn hóa Thiền tông Việt Nam.

 

- Nghiên cứu một số ảnh hưởng của văn hóa Thiền tông trong đời sống xã hội nước ta hiện nay.

 

- Xác định xu hướng phát triển và một số vấn đề đặt ra với văn hóa Thiền tông ở nước ta hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là văn hóa Thiền tông Việt Nam và những ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội nước ta hiện nay.

 

3.2. Phạm vi nghiên cứu

 

- Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu văn hóa Thiền tông Việt Nam và những biểu hiện của nó; Ảnh hưởng của văn hóa Thiền tông Việt Nam trong đời sống xã hội nước ta hiện nay, xu hướng phát triển của văn hóa Thiền tông Việt Nam. Trong đó, phần ảnh hưởng của văn hóa Thiền tông Việt Nam trong đời sống xã hội nước ta được tiến hành qua trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi 700 người bao gồm thiền sinh, thiền sư, nhân dân và cán bộ chính quyền, kết hợp với phỏng vấn sâu một số người dân và thiền sinh khác.

 

- Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu thời gian từ năm 1986 đến nay. Vì năm 1986 được coi là mốc đánh dấu sự đổi mới toàn diện của đất nước trên nhiều lĩnh vực trong đó có văn hóa và tôn giáo. Nhờ những tiền đề kinh tế, xã hội từ năm 1986 trở lại đây mà tôn giáo, văn hóa ở Việt Nam nói chung và Thiền tông Việt Nam, văn hóa Thiền tông Việt Nam nói riêng có xu hướng hồi sinh, phát triển.

 

- Về không gian: Luận án tập trung khảo sát khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là trên địa bàn 3 tỉnh/thành Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc. Tại những nơi này, tác giả lựa chọn một số địa danh gắn với thiền phái Trúc Lâm và 5 thiền viện trong hệ thống thiền viện Trúc Lâm để khảo sát là Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm An Tâm - Tây Thiền, Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm và Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc và trường ảnh hưởng của các thiền viện này trong không gian văn hóa Bắc Bộ.

 

4. Phương pháp nghiên cứu

 

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, đề tài sử dụng hệ thống các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau:

 

- Phương pháp liên ngành: Văn hóa học, Tôn giáo học, Sử học, Triết học, trong đó, phương pháp Văn hóa học là chủ đạo. Tác giả không chỉ tiếp cận được văn hóa Thiền tông Việt Nam ở góc nhìn hẹp, mà còn thấy được nguồn gốc hình thành, nội dung tư tưởng, quy luật vận động, phát triển, yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của văn hóa Thiền tông Việt Nam, đặc trưng và biểu hiện của văn hóa Thiền tông Việt Nam theo diễn trình lịch sử đặt trong không gian văn hóa của chính nó.

 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Là phương pháp thu thập thông tin về các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm phân tích và đưa những kiến nghị đúng đắn đối với công tác quản lý. Phương pháp này giúp thu thập thông tin định tính như quan điểm, thái độ, động cơ, tâm tư, nguyện vọng.. . Và xử lý số liệu thống kê đảm bảo tính khách quan, thuyết phục, tường minh cho những lập luận, luận cứ trong Luận án. Trong Luận án này, tác giả sử dụng các hình thức khảo sát điền dã, phỏng vấn sâu, điều tra bảng hỏi với các thiền sinh, thiền sư, người dân và chính quyền nhằm thu thập tư liệu xác thực, khách quan, toàn diện về ảnh hưởng của văn hóa Thiền tông trong đời sống xã hội.

 

- Phương pháp nghiên cứu chọn mẫu: Hiện nay, theo thống kê trên cả nước hiện có khoảng 60 thiền viện được xây dựng và là nơi phục hưng Thiền tông Việt Nam, thực hiện các khóa tu thiền và sinh hoạt thiền. Hoạt động của các thiền viện này đều tuân thủ và thực hiện theo giáo lý Thiền tông Việt Nam. Trong Luận án, tác giả chọn nghiên cứu trường hợp với 5 thiền viện là Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Tây Thiên, Trúc Lâm An Tâm, Trúc Lâm Giác Tâm và Trúc Lâm Sùng Phúc.

 

- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Phương pháp này giúp tác giả tiếp cận sự vật, hiện tượng, giá trị văn hóa của Thiền tông một cách có hệ thống, từ đó chỉ ra biểu hiện/thành tố của văn hóa Thiền tông, một số đặc điểm cơ bản của văn hóa Thiền tông, xu hướng phát triển của văn hóa Thiền tông ở nước ta.

 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: Phương pháp này giúp tác giả Luận án tiếp cận các kết quả nghiên cứu, từ đó tổng hợp, liên kết các kết quả từ sự phân tích để rút ra kết luận cần thiết.

 

5. Kết quả và những đóng góp của Luận án Chúng tôi hy vọng Luận án là một trong những nghiên cứu có tính hệ thống đầu tiên về văn hóa Thiền tông, biểu hiện của văn hóa Thiền tông trong xã hội Việt Nam; Những ảnh hưởng của văn hóa Thiền tông trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay; Xu hướng phát triển của văn hóa Thiền tông Việt Nam; Luận án là tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Thiền tông Việt Nam không chỉ trong quá khứ mà cả ở hiện tại. Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, giảng dạy về văn hóa Phật giáo Việt Nam, văn hóa Thiền tông, Lịch sử tư tưởng Việt Nam.. .

 

Luận án gồm 175 Trang, nội dung như sau: ..............

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ CÁI CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

MỞ ĐẦU

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞLÝ THUYẾT CỦA LUẬN ÁN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.2. Cơ sở lý thuyết và một số khái niệm, thuật ngữ

Tiểu kết

Chương 2. THIỀN TÔNG VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA THIỀN TÔNG VIỆT NAM

2.1. Thiền tông Việt Nam

2.2. Văn hóa Thiền tông Việt Nam

Tiểu kết

Chương 3. ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA THIỀN TÔNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Văn hóa Thiền tông đối với chính trị

3.2. Văn hóa Thiền tông đối với kinh tế

3.3. Văn hóa Thiền tông trong văn hóa

3.4. Văn hóa Thiền tông đối với xã hội

Tiểu kết

Chương 4. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA THIỀN TÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

4.1. Những tiền đề để văn hóa Thiền tông Việt Nam phát triển

4.2. Xu hướng phát triển cơ bản của văn hóa Thiền tông Việt Nam hiện nay

4.3. Những vấn đề chủ yếu đặt ra với văn hóa Thiền tông Việt Namhiện nay

Tiểu kết

KẾT LUẬN

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN

CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

CHỮ VIẾT TẮT

BCHTW

CBCNVC

ĐVSKTT

Ban chấp hành Trung ương

Cán bộ công nhân viên chức

Đại Việt sử ký toàn thư

GHPGVN Giáo hội Phật giáo Việt Nam

GS Giáo sư

H Hà Nội

KHXH Khoa học Xã hội

Nxb Nhà xuất bản

PGS Phó giáo sư

TĐNL Thánh đăng ngữ lục

TĐL Thánh đăng lục

TK Thế kỷ

TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh

TS Tiến sĩ

TTTL Tam tổ Trúc Lâm

TTVNTCĐPH&HH Thiền tông Việt Nam trên con đường phục hưng vàhoằng hóa

VHLKHXH Viện Hàn lâm Khoa học xã hội

VHTT Văn hóa Thông tin

 

 

TÀI LIÊU THAM KHẢO

1. HT. Thích Thanh Từ-Trúc Lâm Tam Tổ giảng giải. 1997.

2. Lê Văn Hưu, Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1993.

3. Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, tập 2, Nhà xuất bản TP. HCM, 2001.

4. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb Văn học, Hà Nội, 2000.

5. Mật Thể, Việt Nam Phật giáo Sử lược. Nxb Minh Đức 1960.

6. Lê Mạnh Thát-Toàn Tập Trần Nhân Tông-Nxb TPHCM-2000.

7. Ngô Sĩ Liên-Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. 1985

8. Thích Phước Đạt, Từ Giáo hội Phật giáo Nhất Tông đời Trần đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay.

 [1] Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, trang.

[2] Thích Phước Đạt, Giáo hội Phật giáo Nhất Tông đời Trần, tr. 1

[3] Thích Phước Đạt, Giáo hội Phật giáo Nhất Tông đời Trần, tr. 1

[4] Thích Thông Phương, Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm, khongtu. Com

 [5] Nguyễn Hiền Đức, Lịch sử Phật giáo đàng trong, TP HCM 1995

 [6] Tam Tổ thực lục, Thích Phước Sơn dịch, Viện NCPHVN, 1995, tr. 40-41.

 [7] Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 1, Lá bối, Sài Gòn, 1974, tr. 406.2

 

 

Keywords: download luan an tien si van hoa hoc,van hoa thien tong trong doi song xa hoi viet nam hien nay,ma so 62310640,ncs duong thu ha,hdkh gsts do quang hung,pham thi thu huong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 van hoa thien tong trong doi song xa hoi viet nam hien nay DuongThiThuHa DHVHHN 310 Trang Download file  văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội việt nam hiện nay 2700
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội việt nam hiện nay

văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội việt nam hiện nay

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 333
Hôm nay:18284
Hôm qua: 48369
Trong tháng 1280063
Tháng trước2575712
Số lượt truy cập: 105180952