Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

Ngày đăng: 28/06/2016 Lượt xem: 895 Người Upload: Xuka Meo
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Khóa luận tốt nghiệp: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW... Từ sản xuất đến tiêu dùng đó là một con đường gian truân, một bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, khi mà nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất vật chất gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất ra bán cho ai và bán như thế nào?

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

 

TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TW

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Từ sản xuất đến tiêu dùng đó là một con đường gian truân, một bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, khi mà nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất vật chất gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất ra bán cho ai và bán như thế nào?

 

Bởi vậy, bên cạnh việc sản xuất sản phẩm đa dạng về chủng loại đảm bảo về chất lượng thì thị trường để bán sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này chứng tỏ mọi hoạt động của doanh nghiệp đều gắn liền với thị trường.

 

Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý kinh tế, sự đổi mới về hệ thống kế toán doanh nghiệp đã tạo cho kế toán một bộ mặt mới, khẳng định được vị trí của kế toán trong các công cụ quản

 

 

PHẦN I: LÝ DO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

 

1. Thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý:

 

a) Vai trò, vị trí của thành phẩm:

 

Theo định nghĩa chung thì thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp thực hiện hoặc thuê ngoài gia công chế biến đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật quy định và nhập kho thành phẩm hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.

 

Tuy nhiên, sản phẩm hàng hoá do doanh nghiệp hoàn thành cung cấp cho xã hội không chỉ đơn thuần là thành phẩm mà còn là nửa thành phẩm, lao vụ được hoàn thành. Nửa thành phẩm là những sản phẩm chưa qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình sản xuất sản phẩm nhưng do yêu cầu của sản xuất và tiêu thụ mà được kiểm tra kĩ thuật và cũng có thể được nhập kho. Khi bán, nửa thành phẩm này cũng có ý nghĩa như thành phẩm.

 

Trong doanh nghiệp sản xuất, căn cứ vào khối lượng thành phẩm mà doanh nghiệp cung ứng trong một thời kỳ, trong từng cơ sở để đánh giá quy mô, đánh giá tỷ trọng cung ứng của doanh nghiệp về sản phẩm trong nền kinh tế quốc dân, xác định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, để được thị trường chấp nhận thì doanh nghiệp phải luôn chú ý đến việc tăng nhanh số lượng sản phẩm sản xuất ra, đa dạng hoá chủng loại trên cơ sở vẫn đảm bảo chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Mọi sự tổn thất của thành phẩm đều ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, trong việc quản lý và hạch toán thành phẩm phải luôn đồng thời nắm chắc sự vận động của từng loại thành phẩm trong qúa trình nhập -xuất -tồn về cả ba mặt số lượng, chất lượng và giá trị.

 

b) Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý.

 

Tiêu thụ thành phẩm là qúa trình thực hiện quan hệ trao đổi thông qua các phương tiện để thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hoá. Trong quá trình đó, doanh nghiệp sẽ chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng và khách hàng trao cho doanh nghiệp khoản tiền tương ứng với giá trị số hàng đã giao. Số tiền mà người mua phải trả tương ứng với số hàng nhận được gọi là doanh thu bán hàng, hay doanh thu bán hàng là số tiền mà doanh nghiệp thu được ở khách hàng tương ứng với số hàng đã giao. Quá trình bán hàng được bắt đầu từ khi doanh nghiệp giao hàng cho khách hàng và kết thúc khi khách hàng thanh toán tiền đầy đủ. Tuy nhiên hàng được xác định là đã tiêu thụ khi khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Xuất phát từ tầm quan trọng của bán hàng, các doanh nghiệp cần thực hiện tốt yêu cầu về quản lý bán hàng.

 

----------------------------------------------------

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: LÝ DO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

 

1. Thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý

2. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản TW

 

PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TW

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TW

1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TW

1. Thủ tục nhập, xuất kho và chứng từ kế toán

2. Kế toán thành phẩm

3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm

4. Kế toán kết quả tiêu thụ

 

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TW

 

I. NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY

1. Nhận xét chung

2. Nhận xét cụ thể

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

 

 

---------------------------------------------

 

Keywords: download,khoa luan tot nghiep,to chuc ke toan,thanh pham,va tieu thu thanh pham,tai cong ty,dich vu,nuoi trong thuy san tw

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW AMBN(St) AMBN(St) 102 Download file Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW 200
 • Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đầu tư Cửu Long

 • Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh một thành viên cảng Quảng Ninh

 • Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD

 • Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn

 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ taị công ty tnhh xáy lắp tràng kênh

 • hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần thẩm định giá thế kỷ

 • hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cp emin việt nam

 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại hiệp hương

 • Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh âm nhạc việt thành

 • Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

  Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 547
  Hôm nay:33221
  Hôm qua: 62548
  Trong tháng 2339233
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103664410