Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn

Ngày đăng: 29/06/2016 Lượt xem: 453 Người Upload: Xuka Meo
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Khóa luận tốt nghiệp: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại xây dựng Sóc Sơn ... Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

 

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SÓC SƠN

 

 

Người hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương

Sinh viên: Trần Hồng Mai

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình.

 

Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

 

Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

 

 

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN.

 

I. TỔNG QUÁT VỀ VỐN BẰNG TIỀN:

 

1. Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền:

 

Vốn bằng tiền là toàn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở hữu, tồn tại dưới hình thái giá trị và thực hiện chức năng phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà doanh nghiệp nào cũng có và sử dụng.

 

Theo hình thức tồn tại vốn bằng tiền của doanh nghiệp được chia thành:

 

- Tiền Việt Nam: Là loại tiền phù hiệu. Đây là các loại giấy bạc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

- Ngoại tệ: Là loại tiền phù hiệu. Đây là các loại giấy bạc không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhưng được phép lưu hành chính thức trên thị trưòng Việt nam như các đồng: Đô là Mỹ (USD), bảng Anh (GBP), phrăng Pháp (FFr), yên Nhật (JPY), đô là Hồng Kông (HKD), mác Đức (DM)…

 

- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: Là tiền thực chất, tuy nhiên được lưu trữ chủ yếu là vì mục tiêu an toàn hoặc một mục đích bất thường khác chứ không phải vì mục đích thanh toán trong kinh doanh.

 

 - Nếu phân loại theo trạng thái tồn tại, vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm:

 

 - Tiền tại quỹ: Gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ, bạc vàng, kim khí quý, đá quý, ngân phiếu hiện đang được giữ tại két của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh.

 

- Tiền gửi ngân hàng: Là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý đá quý mà doanh nghiệp đang gửitại tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng.

 

- Tiền đang chuyển: Là tiền đang trong quá trình vần động để hoàn thành chức năng phương tiện thanh toán hoặc đang trong quá trình vận động từ trạng thái này sang trạng thái khác.

 

 

2. Đặc điểm vốn bằng tiền và nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán:

 

 Đặc điểm vốn bằng tiền. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ.

 

Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền là loại vốn đói hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đối tượng của sự gian lận và ăn cắp.

 

 Vì thế trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự ăn cắp hoặc lạm dụng là rất quan trọng, nó đòi hỏi việc sử dụng vốn bằng tiền cần phải tuân thủ các nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống nhất của Nhà nước.

 

Chẳng hạn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không được vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và Ngân hàng đã thoả thuận theo hợp dồng thương mại, khi có tiền thu bán hàng phải nộp ngay cho Ngân hàng. Nhiệm vụ.

 

Xuất phát từ những đặc điểm nêu trên, hạch toán vốn bằng tiền phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

 - Theo dõi tình hình thu, chi, tăng, giảm, thừa, thiếu và số hiện có của từng loại vốn bằng tiền.

 

 - Giám đốc thường xuyên tình hình thực hiện chế độ quản lý tiền mặt, kỷ luật thanh toán, kỷ luật tín dụng.

 

- Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ, thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu của thủ quỹ và kế toán tiền mặt.

 

- Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết quả kiểm kê kịp thời.

 

 

.......................................................

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 

I. Khái quát về vốn bằng tiền

1. Khái niệm và phân loại vốn

2. Đặc điểm vốn bằng tiền, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán

II. Tổ chức công tác kế toán

1. Luân chuyển chứng từ

2. Hạch toán tiền mặt tại quỹ

2.1. Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt

2.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán

2.2.1. Kế toán các khoản thu, chi bằng tiền mặt

2.2.2. Kế toán các khoản thu, chi bằng ngoại tệ

3. Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1. Chứng từ để hạch toán TGNH

3.2. Tài khoản sử dụngvà nguyên tắc hạch toán

3.3. Trình tự hạch toán TGNH

4. Hạch toán tiền đang chuyển

4.1. Chứng từ sử dụng

4.2. Tài khoản sử dụng

4.3. Trình tự hạch toán

5. Hình thức sổ kế toán

5.1. Nhật ký sổ cái

5.2. Chứng từ ghi sổ

5.3. Nhật ký chứng từ

5.4. Nhật ký chung

 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SÓC SƠN

 

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn

1.1. Quá trình hình thành

1.2. Sự phát triển của công ty

2. Cơ cấu bộ máy quản lýkinh doanh của Công ty

3. Môi trường kinh doanh

4. Tổ chức công tác kế toán

5. Tình hình luân chuyển chứng từ

6. Đặc điểm thu, chi vốn băng tiền tại công ty

II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn

1. Nội dung phản ánh vốn bằng tiền

1.1. Kế toán tiền mặt

1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

2. Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách

2.1. Đối chiếu kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhtiền mặt tại quỹ

2.2.  Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhTGNH

 

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN

 

I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty

1. Đánh giá chung

2. Một số tồn tại

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

Keywords: download,khoa luan tot nghiep,hach toan,ke toan,von bang tien,tai cong ty,co phan thuong mai,xay dung  soc son

 

 

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn AMBN(St) AMBN(St) 102 Download file Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn 200
 • Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đầu tư Cửu Long

 • Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh một thành viên cảng Quảng Ninh

 • Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD

 • Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ taị công ty tnhh xáy lắp tràng kênh

 • hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần thẩm định giá thế kỷ

 • hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cp emin việt nam

 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại hiệp hương

 • Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh âm nhạc việt thành

 • Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn

  Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 561
  Hôm nay:25808
  Hôm qua: 70079
  Trong tháng 1402133
  Tháng trước2575712
  Số lượt truy cập: 105303022