Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share phân tích năng lực cạnh tranh tỉnh thừa thiên huế lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
phân tích năng lực cạnh tranh tỉnh thừa thiên huế

Ngày đăng: 11/10/2016 Lượt xem: 482 Người Upload: Xuka Meo
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Nghiên cứu của nhóm sinh viên (tương đương luận văn tốt nghiệp) về Phân tích năng lực cạnh tranh của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016. Nghiên cứu này nhằm trả lời các vấn đề như: Các yếu tố nào cấu thành NLCT của tỉnh TTH; Trong những yếu tố cấu thành NLCT, yếu tố nào là động lực và yếu tố nào mang tính cản trở đối với sự phát triển kinh tế của TTH? Chính quyền tỉnh TTH nên thực hiện các chính sách nào nhằm nâng cao NLCT của tỉnh?

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SINH VIÊN (TƯƠNG TỰ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP)

 

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 Nhóm thực hiện: 02

1. Phạm Anh Dũng

2. Nguyễn Thị Thùy Hiếu

3. Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

4. Nguyễn Thị Ngà

5. Lê Văn Phúc

6. Võ Phan Nhật Phương

7. Trần Thị Thúy

 

1. Bối cảnh nghiên cứu

 

Được tách ra Bình Trị Thiên năm 1989, Thừa Thiên Huế (TTH) Mang nhiều lợi thế hơn so với Quảng Bình, Quảng Trị. Có diện tích 5.053,990 km², dân số 1,1 triệu người. Là cửa ngõ hướng ra biển Đông của hành lang kinh tế Đông Tây nối liền 5 quốc gia Đông Nam Á, với các danh lam thắng cảnh tự nhiên, di sản văn hóa lịch sử, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, TTH có nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế, du lịch và thương mại quốc tế. Tuy nhiên, trong những năm qua, các thế mạnh chưa được phát huy, chính sách chưa thực sự tạo được niềm tin và thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

 

Định hướng đến năm 2020, TTH sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương và là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung. Để thực hiện mục tiêu này, TTH cần có những cải cách mang tính chiến lược, chính sách khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng của tỉnh. Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh (NLCT) Của tỉnh là rất cần thiết, qua đó giúp đưa ra các khuyến nghị chính sách để nâng cao NLCT, thu hút đầu tư và đạt mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

 

Câu hỏi nghiên cứu

 

(i) Các yếu tố nào cấu thành NLCT của tỉnh TTH.

(ii) Trong những yếu tố cấu thành NLCT, yếu tố nào là động lực và yếu tố nào mang tính cản trở đối với sự phát triển kinh tế của TTH?

(iii) Chính quyền tỉnh TTH nên thực hiện các chính sách nào nhằm nâng cao NLCT của tỉnh?

 

2. Khung phân tích

 

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên khung phân tích NLCT quốc gia của Michael Porter (1990,1998,2008) Đã được điều chỉnh. Trọng tâm để xác định NLCT của một địa phương là năng suất sử dụng các nguồn lực (vốn, lao động, đất đai và các nguồn tài nguyên khác) Và tốc độ tăng trưởng năng suất. Theo đó, có ba nhóm tác động đến NLCT của một địa phương, bao gồm

 

(i) Các yếu tố lợi thế sẵn có của địa phương,

(ii) Năng lực cạnh tranh ở cấp độ địa phương và

(iii) Năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp.

 

 

MỤC LỤC

1. Bối cảnh nghiên cứu

2. Khung phân tích

3. Phân tích năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế

3.1 Các yếu tố sẵn có của địa phương

3.1.1 Vị trí địa lý

3.1.2 Điều kiện tự nhiên

3.1.3 Tài nguyên

3.2 Năng lực cạnh tranh cấp độ địa phương

3.2.1 Hạ tầng về xã hội

3.2.2 Hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, điện, nước

3.2.3 Chính sách tài khóa và chính sách cơ cấu

3.3 Năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp

3.3.1 Môi trường kinh doanh dưới góc nhìn dưới chỉ số PCI

3.3.2 Trình độ phát triển cụm ngành

3.3.3 Độ tinh thông của doanh nghiệp

4. Khuyến nghị chính sách

5. Kết luận

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

CCN Cụm công nghiệp

DN Doanh nghiệp

DL Du lịch

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

KCN Khu công nghiệp

KKTTĐMT Khu kinh tế trọng điểm miền Trung

NLCT Năng lực cạnh tranh

UBND Ủy ban nhân dân

TTH Thừa Thiên Huế

TNHH Trách nhiệm hữu hạn  

 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân

Biểu đồ 2: Tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân

Biểu đồ 3: Tổng chi ngân sách tỉnh TTH

Biểu đồ 4 Cơ cấu chi ngân sách tỉnh TTH

Biểu đồ 5: Cơ cấu chi thường xuyên của tỉnh

Biểu đồ 6: Cơ cấu kinh tế TTH theo các ngành

Biểu đồ 7: Cơ cấu theo thành phần kinh tế

Biểu đồ 8: Chỉ số thành phần PCI - TT. Huế

Biểu đồ 9: Chỉ số PCI thành phần các tỉnh KTTĐMT

Biểu đồ 10: Thống kê và dự báo lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2030

Biểu đồ 11: Cơ cấu các thành phần kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế

Biểu đồ 12: Cơ cấu các thành phần kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế

Biểu đồ 13: Tỷ trọng ngành Công nghiệp & Xây dựng trên GDP của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Biểu đồ 14: Tỷ trọng dịch vụ lưu trú và ăn uống trên GDP của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2013 – 2030, số 10/2013/NQ-HĐND

2. Đoàn nghiên cứu JICA, Chiến lược phát triển du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam), UBND thành phố Đà Nẵng, tháng 7 năm 2010

3. (?), 2015, Xây dựng và làm mới sản phẩm du lịch đóng một vai trò quyết định trong năm 2016, Trang thông tin điện tử Sở VHTT&DL Thừa Thiên Huế svhttdl. Thuathienhue. Gov.vn/? Gd=6&cn=521&tc=3381

4. Dự án số DCI-ASIE/2010/21662, Báo cáo kỹ thuật - Nghiên cứu khảo sát lực lượng lao động du lịch năm 2015 khu vực 3 tỉnh Duyên hải miền Trung: Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Nam, Bộ VH – TT – DL và Tổng cục Du lịch, tháng 10/2015

5. Hải Châu, 2016, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế ký kết hợp tác phát triển du lịch, Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế

 hueta. Vn/da-nang-quang-nam-thua-thien-hue-ky-ket-hop-tac-phat-trien-du-lich/

6. Quốc Việt, 2014, Thừa Thiên-Huế phát triển làng nghề truyền thống, thu hút du khách, VietnamPlus, TTXVN

 vietnamplus. Vn/thua-thienhue-phat-trien-lang-nghe-truyen-thong-thu-hut-du-khach/285263. Vnp

7. Sở Công Thương Thừa Thiên Huế, 2015, Kế hoạch Phát triển Công nghiệp – Thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 2016-2020.

8. Sở Công Thương Thừa Thiên Huế, 2015, Báo cáo “Quy hoạch ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đên năm 2030

9. La Hoàn, 2015, Thực trạng ngành dệt may Việt Nam 5 năm gần đây và dự báo đến năm 2020, Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc Gia

 ncseif. Gov.vn/sites/vie/Pages/thuctrangnganhdetmayviet-nd-17215. Html

10. Thanh Hương, 2014, Trung tâm dệt may tại Huế: Còn nhiều việc cần làm, Thừa Thiên Huế Online

 baothuathienhue. Vn/trung-tam-det-may-tai-hue-con-nhieu-viec-can-lam-a9165. Html

11. Phương Diệu, 2015, Hội thảo phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại Huế, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Website của Tổng cục thống kê: Gso. Gov.vn

 

 

Keywords:download luan van tot nghiep,bao cao nghien cuu,nang luc canh tranh cua tinh thua thien hue,pham anh dung,nguyen thi thuy hieu

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 phan tich nang luc canh tranh tinh thua thien hue 2016.Doc DHKTHCM Nhiều tác giả 46 Trang Download file phân tích năng lực cạnh tranh tỉnh thừa thiên huế 311
 • Một số giải pháp marketing để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Nam Hải

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Popodoo Hải Phòng

 • Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm chu đậu - hải dương theo hướng phát triển bền vững

 • Hoàn thiện chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại công ty cổ phần bia nada

 • một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần cảng nam hải

 • một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần cảng nam hải

 • Phân tích và đề xuất một số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ khanh tuyến

 • Đề xuất 1 số giải pháp quản lý môi trường tại các xã nghèo

 • hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ nhật đức

 • lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khu liên hợp khách sạn Quốc tế 5 sao tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  phân tích năng lực cạnh tranh tỉnh thừa thiên huế

  phân tích năng lực cạnh tranh tỉnh thừa thiên huế

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 394
  Hôm nay:3412
  Hôm qua: 64297
  Trong tháng 2069985
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103395162