Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm chu đậu - hải dương theo hướng phát triển bền vững lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm chu đậu - hải dương theo hướng phát triển bền vững

Ngày đăng: 05/01/2017 Lượt xem: 627 Người Upload: Thu Mai
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp có thể vận dụng góp phần phát triển du lịch gắn với cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu theo hướng phát triển bền vững. Căn cứ vào mục tiêu đặt ra, luận văn tiến hành giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu sau:

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG GỐM CHU ĐẬU - HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

SV HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG - CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH - HẢI PHÒNG NĂM 2012

 

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp có thể vận dụng góp phần phát triển du lịch gắn với cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu theo hướng phát triển bền vững. Căn cứ vào mục tiêu đặt ra, luận văn tiến hành giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu sau:

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận mới về du lịch cộng đồng và du lịch bền vững; Các điều kiện để phát triển du lịch bền, những bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển du lịch cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

- Phân tích, đánh giá các yếu tố cần thiết để phát triển du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu về tiềm năng, lợi thế sẵn có, những thuận lợi và khó khăn của làng gốm Chu Đậu trong phát triển du lịch nói chung. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để giải quyết các tồn tại trong phát triển du lịch gắn với cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu theo hướng phát triển bền vững.

 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trên địa bàn làng Chu Đậu và làng Mỹ Xá thuộc các xã Minh Tân và Thái Tân huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương.

 

Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập nguồn dữ liệu thứ cấp: Từ các kết quả nghiên cứu, sách báo tạp chí, các trang web điện tử, các tài liệu, báo cáo của cơ quan quản lý du lịch và chính quyền địa phương. Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích mối quan hệ chặt chẽ giữa du lịch, cộng đồng và phát triển bền vững, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện. 4 Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến và kinh nghiệm từ các báo cáo của các chuyên gia thuộc các tổ chức tài trợ các dự án phát triển du lịch cộng đồng và phát triển bền vững tại Chu Đậu. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: Công tác thực địa có mục đích cơ bản là kiểm tra chỉnh lý và bổ sung những tư liệu, đối chiếu và lên danh mục cụ thể từng đối tượng nghiên cứu, sơ bộ đánh giá các yếu tố cần thiết cho việc xây dựng các yếu tố hợp phần của mô hình tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu.

 

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến tên đề tài Ở nước ngoài đã có một số chuyên khảo về du lịch cộng đồng và du lịch bền vững như: - Honey M. (1999), Ecotourism and Sustainable Development. Who Owns Paradise? Island Press, Washington D. C. - Machado A. (2003), Tourism and Sustainable Development, Capacity Building for Tourism Development in Viet Nam, VNAT and FUDESO, Vietnam. Trong nước, về những vấn đề du lịch cộng đồng, du lịch bền vững được đề cập không chính thức ở một số giáo trình, bài viết như: Du lịch với dân tộc thiểu số ở Sa Pa (nghiên cứu của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam,2000), Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020 (Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, 2010), Phát triển du lịch gắn với xoá đói giảm nghèo ở Lào Cai (Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Phạm Ngọc Thắng, 2010). Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào về “Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu- Hải Dương theo hướng phát triển bền vững.”

 

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ DU LỊCH BỀN VỮNG

 

1.1. Tổng quan về du lịch cộng đồng

1.1.1. Khái niệm

* Cộng đồng Khái niệm về cộng đồng là một trong những khái niệm cơ bản của khoa học xã hội và nhân văn với nhiều định nghĩa khác nhau. Cộng đồng là nền tảng phát triển của mọi xã hội. Khái niệm cộng đồng có thể được hiểu ở nhiều mức độ với quy mô khác nhau từ làng, bản đến bộ tộc, dân tộc, quốc gia. Cộng đồng thường được hiểu là những nhóm dân cư sinh sống trên cùng một lãnh thổ qua nhiều thế hệ, cùng có những đặc điểm chung về sinh hoạt và văn hoá truyền thống, cùng sử dụng chung các nguồn tài nguyên, môi trường. Cộng đồng thường xem các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nguồn nước…là nơi mà họ có thể dựa vào để sinh sống. Cộng đồng sử dụng các nguồn tài nguyên nơi mình sinh sống cùng với việc phát triển các tập quán quản lý riêng.

 

Họ khai thác tài nguyên theo nhiều phương thức và chia sẻ lợi ích từ việc khai thác cho những thành viên khác trong cộng đồng của mình. Việc chia sẻ nguồn lợi luôn đi liền với chia sẻ trách nhiệm bảo tồn được xem là triết lý sống của cộng đồng được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Khái niệm cộng đồng bao gồm các thực thể xã hội có cơ cấu tổ chức chặt chẽ cho đến các tổ chức ít có cấu trúc chặt chẽ, là một nhóm xã hội có lúc khá phân tán, được liên kết bằng lợi ích chung trong một không gian tạm thời, dài hay ngắn như phong trào quần chúng, công chúng khán giả, đám đông…Đây là một định nghĩa rất hay được sử dụng trong khoa học xã hội, gắn với các thực thể xã hội nhất định. 6 Ngoài ra còn có một định nghĩa khác nhìn nhận cộng đồng như một đặc thù chỉ có ở nền văn minh con người, ở đó, con người hợp tác với nhau vì những lợi ích chung, thường được gọi là tính cộng đồng. Tóm lại, có hai cách hiểu về cộng đồng: Một là cộng đồng tính và hai là cộng đồng thể. Hai cách hiểu về cộng đồng này khác nhau nhưng không đối lập nhau. Cộng đồng tính là thuộc tính hay là quan hệ xã hội có những đặc trưng mà các nhà xã hội học đã cố gắng xác định và cụ thể hoá, chẳng hạn như tình cảm cộng đồng, tinh thần cộng đồng, ý thức cộng đồng…

 

Cộng đồng thể tức là những nhóm người, những nhóm xã hội có tính cộng đồng với rất nhiều thể có quy mô khác nhau, đó là các thể nhỏ, thể vừa, thể lớn và thể cực lớn, kể từ gia đình, quốc gia đến nhân loại. Mác- Lênin cũng đã có quan điểm, cộng đồng là mối liên hệ qua lại giữa các cá nhân, được quyết định bởi sự cộng hưởng lợi ích của các thành viên có sự tương đồng về điều kiện tồn tại và phát triển, gồm có: Hệ tư tưởng, tín ngưỡng, hệ giá trị và chuẩn mực, nền sản xuất. Trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển cộng đồng, các nhà nghiên cứu đã tổng hợp ba yếu tố hình thành nên một khái niệm tương đối đầy đủ về cộng đồng bao gồm: Yếu tố địa vực, yếu tố kinh tế (yếu tố nghề nghiệp) Và yếu tố văn hoá. - Yếu tố địa lý: Đây là yếu tố thứ nhất để khu biệt một cộng đồng. Ý thức cương vực lãnh thổ là một trong những ý thức sâu sắc và lâu bền của con người trong lịch sử, là hạt nhân tạo nên tâm thức chung của cộng đồng. Nhắc đến cộng đồng là nhắc đến một tập thể người định cư trên một vùng đất đai nào đó hay nhóm người sống thường xuyên trên một khu vực nhất định, có ý thức mình thuộc về cả đoàn thể, địa phương và hoạt động cùng nhau trong đời sống. Trên cơ sở này, ta có thể chia theo đặc điểm địa hình thành các nhóm cộng đồng vùng núi, cộng đồng trung du, cộng đồng vùng đồng bằng, cộng đồng ven biển, cộng đồng hải đảo hoặc chia theo vùng miền đất nước như: Cộng đồng miền bắc, cộng đồng miền trung và cộng đồng miền nam.

 

Luận văn này gồm hơn 100 Trang, nội dung cơ bản như sau:

 

MỤC LỤC

 

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ DU LỊCH BỀN VỮNG

1.1. Tổng quan về du lịch cộng đồng

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Các nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng

1.1.3. Các yếu tố cần thiết để phát triển du lịch cộng đồng

1.1.4. Các tiêu chí phát triển du lịch cộng đồng

1.1.5. Ý nghĩa của việc phát triển du lịch cộng đồng

1.2. Tổng quan về phát triển du lịch bền vững

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Mục tiêu của du lịch bền vững

1.2.3. Các nguyên tắc cơ bản đảm bảo phát triển du lịch bền vững

1.2.4. Các tiêu chí để phát triển du lịch bền vững

1.3. Mối quan hệ giữa du lịch cộng đồng và phát triển du lịch bền vững

Tiểu kết Chương 1

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠILÀNG GỐM CHU ĐẬU THEO HưỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2.1. Giới thiệu chung về làng gốm Chu Đậu

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Lịch sử phát triển của làng gốm Chu Đậu

2.1.3. Đặc điểm sản xuất của làng gốm Chu Đậu

2.2. Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậutheo hướng phát triển bền vững

2.2.1. Về tài nguyên du lịch

2.2.2. Cộng đồng dân cư và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2.2.3. Về thị trường khách du lịch và doanh thu du lịch

2.2.4. Về thu nhập du lịch

2.2.5. Về cơ chế, chính sách và công tác quản lý

2.2.6. Về sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính phủ, tổ chức phi chính phủtrong và ngoài nước

2.3. Đánh giá chung về tác động của hoạt động du lịch cộng đồng tạilàng gốm Chu Đậu theo hướng phát triển bền vững

Tiểu kết chương 2

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG GỐM CHU ĐẬU THEO HưỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

3.1. Định hướng phát triền du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậutheo hướng phát triển bền vững

3.1.1. Định hướng không gian du lịch

3.1.2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch

3.1.3. Định hướng về đào tạo phát triển nguồn nhân lực

3.1.4. Định hướng về vốn đầu tư

3.2. Kinh nghiệm của các nước trong việc phát triển du lịch cộng đồng theohướng bền vững

3.2.1. Du lịch văn hóa bản địa ở Rio Blanco (Ecuador)

3.2.2. Kinh nghiệm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của Malaysia

3.2.3. Du lịch nông thôn ở Hạ Casamance (Senegal)

3.3. Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm

Chu Đậu theo hướng phát triển bền vững

3.3.1. Lựa chọn loại hình du lịch phù hợp với định hướng phát triểndu lịch

3.3.2. Khuyến khích hợp tác, đầu tư

3.2.3. Nghiên cứu mô hình “Hợp tác xã du lịch”

3.2.4. Các nhóm giải pháp cụ thể

3.3. Một số khuyến nghị

3.3.1. Với chính quyền địa phương

3.3.2. Với các công ty du lịch

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

Keywords: download luan van tot nghiep dai hoc,tim hieu hoat dong du lich cong dong tai lang gom chu dau - hai duong theo huong phat trien ben vung,sv hoang thi huyen trang

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm chu đậu - hải dương theo hướng phát triển bền vững Trường Đại... Hoàng Thị Huyền... 105tr Download file Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm chu đậu - hải dương theo hướng phát triển bền vững 389
 • Một số giải pháp marketing để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Nam Hải

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Popodoo Hải Phòng

 • phân tích năng lực cạnh tranh tỉnh thừa thiên huế

 • Hoàn thiện chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại công ty cổ phần bia nada

 • một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần cảng nam hải

 • một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần cảng nam hải

 • Phân tích và đề xuất một số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ khanh tuyến

 • Đề xuất 1 số giải pháp quản lý môi trường tại các xã nghèo

 • hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ nhật đức

 • lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khu liên hợp khách sạn Quốc tế 5 sao tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm chu đậu - hải dương theo hướng phát triển bền vững

  Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm chu đậu - hải dương theo hướng phát triển bền vững

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 547
  Hôm nay:33239
  Hôm qua: 62548
  Trong tháng 2339251
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103664428