Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk hiện nay lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk hiện nay

Ngày đăng: 14/03/2017 Lượt xem: 183 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc - pdf

Luận văn cao học: Vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp duy vật biện chứng - duy vật lịch sử; Phương pháp phân tích - tổng hợp; Phương pháp lôgic -lịch sử; Phương pháp so sánh - đối chiếu. Phương pháp điều tra; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát; Phương pháp thống kê toán học và các phương pháp khác.

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2011

LUẬN VĂN CAO HỌC

VẤN ĐỀ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC ÊĐÊ Ở ĐẮK LẮK HIỆN NAY

HV: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN - HDKH: PGS. TS. PHẠM VĂN CHÍN

CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - MÃ SỐ 602280

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

1. Lý do chọn đề tài

 

Văn hoá là một hiện tượng xã hội có tính kế thừa bền vững. Nó luôn luôn tồn tại trong dòng chảy của sự vận động, phát triển của lịch sử. Trên chiều dài lịch sử ấy, bên cạnh những cái dở, cái lạc hậu lại có biết bao nhiêu những điều hay, điều tốt do chính bản thân con người sáng tạo ra. Những cái gì trong quá khứ mà ông cha ta đã tạo nên dù hay dù dở cũng có thể có mặt trong hôm nay và trong những gì sắp tới. Sẽ là sự may mắn của chúng ta nếu những gì tốt đẹp, tinh tuý của ông cha ta chọn lọc, mang theo mình và quyện vào trong một thời đại mới. Nhưng sẽ là nổi khổ và điều bất hạnh đối với chúng ta nếu những gì của quá khứ mà chúng ta bê nguyên xi không có chọn lọc để áp dụng vào hiện tại hôm nay.

 

Lịch sử phát triển của loài người đang vào những năm đầu của thế kỷ XXI với nhiều mối quan hệ hữu cơ chằng chịt, tác động qua lại lẫn nhau, đan xen vào giữa các sự vật, hiện tượng và các quá trình phát triển của thế giới. Đặc biệt toàn cầu hoá được xem như là quá trình liên kết phát triển giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ cuốn hút tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới vào quá trình quốc tế hoá mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mâu thuẫn cơ bản vốn có của thế giới vẫn đang tồn tại và ngày càng diễn biến phức tạp. Điều đó dẫn đến một nguy cơ lớn dễ nhận thấy là mối đe doạ tiềm tàng về khả năng đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc đối với các nước có nền kinh tế chậm phát triển, trong đó có Việt Nam, mặc dù nó cũng đem lại cho các quốc gia, dân tộc không ít những thuận lợi và cơ hội lớn.

 

Trong thời đại ngày nay với vai trò sứ mệnh lịch sử của mình giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động đã tự giác nắm lấy tất cả những gì tốt đẹp, những gì tinh tuý nhất của quá khứ, của hiện tại để làm phong phú và giàu đẹp cho sự nghiệp văn hoá của mình. Văn hoá cũng được xem như là “chứng minh thư” mà thiếu nó thì mỗi quốc gia, dân tộc sẽ có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm của sự đánh mất hay tiêu tan chính bản thân mình. Vì vậy, văn hoá đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của mỗi quốc gia, dân tộc “văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời là một mục tiêu của chủ nghĩa xã hội” [9-51]

 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc (54 dân tộc anh em) Được phân bố đều khắp các vùng khác nhau của Tổ Quốc. Do đặc điểm và điều kiện, hoàn cảnh địa lý của tường vùng khác nhau dẫn đến hình thành các vùng văn hoá khác nhau. Trong các vùng văn hoá của Việt Nam, Đắk Lắk một tỉnh của Tây Nguyên là nơi tập trung một vùng văn hoá dân tộc đặc sắc của cộng đồng dân cư lâu đời. Nền văn hoá ấy ảnh hưởng sâu xa đến từng dân tộc, từng con người Đắk Lắk. Nó biểu hiện ở thế giới quan, nhân sinh quan, phong cách, tư duy lối sống, sinh hoạt, ứng xử…. Của con người. Vì sự vận động, biến đổi của thế giới luôn diễn ra không ngừng, điều đó không thể không ảnh hưởng đến văn hoá Đăk Lăk, đó là giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đăk Lăk. Hơn nữa, vấn đề quan trọng được đặt ra là không thể có bình đẳng dân tộc nếu không giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Dân tộc Ê đê, một dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cùng với quá trình sinh sống và phát triển của mình dân tộc Êđê đã để lại những giá trị văn hoá độc đáo, sâu sắc. Đó là trường ca Đam San với chàng Đam San mạnh mẽ không chịu khuất phục trước số phận và trước sức mạnh của thiên nhiên, là không gian văn hoá cồng chiêng cùng với những lễ hội kéo dài hàng tuần cùng với nó là những ché rượu cần làm ngây ngất lòng người, đó là chiếc Kpan dài được làm từ cây cổ thụ được đặt vào trong nhà sàn dành cho các nghệ nhân đánh chiêng khoe tài năng và sự khéo léo của mình.

 

Thế nhưng một điều đáng buồn hiện nay, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, do ảnh hưởng mặt trái của nền văn hoá phương Tây; Sự lợi dụng dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch để phá hoại nền văn hoá dân tộc bản địa Đắk Lắk, nên đã nảy sinh lối sống hướng ngoại, phủ nhận văn hoá dân tộc, sống thực dụng, làm cho văn hoá các dân tộc bản địa Đắk Lắk đang đứng trước những thử thách nghiệt ngã và có nguy cơ mai một. Sự chi phối của đồng tiền đã làm thay đổi quan niệm về những giá trị văn hoá đó, những giá trị văn hoá đó đang bị xem thường, đang bị mai một dần theo thời gian không còn giữ được những giá trị nguyên sơ như nó vốn có. Một điều đáng buồn hơn nữa đó là một số người trong chính những cộng đồng đã tạo ra nó đã từ chối sự tồn tại của nó, đặc biệt là thế hệ trẻ của chính dân tộc Êđê đã không biết được những tập quán của mình. Cho nên, việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mang tính thời sự, cấp bách, nhằm góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Với những lý do trên, tôi chọn đề tài “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Ê đê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay. “cho luận văn Thạc sĩ của mình.

 

2. Lịch sử nghiên cứu

 

Từ trước đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề văn hoá dưới các khía cạnh khác nhau:

 

Có nhiều bài viết, công trình khai thác về mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển: Trần Ngọc Hiên “Văn hoá và phát triển-từ góc nhìn Việt Nam” NXB Khoa học xã hội, HN, 1993; Phạm Văn Đồng “Văn hoá và đổi mới” NXB Chính trị Quốc gia, HN,1998; Hoàng Trinh “Vấn đề văn hoá và phát triển” NXB Chính trị Quốc gia, HN,1996;

 

Một số công trình, bài viết về văn hoá dưới góc độ triết học: Vũ Thị Kim Dung-cách tiếp cận vấn đề văn hoá theo quan điểm triết học Mác, tạp chí triết học số 11/1998; Vũ Đức Khiển- Văn hoá với tư cách một khái niệm triết học và vấn đề xác định bản sắc dân tộc của văn hoá, tạp chí triết học số 6/2000; Nguyễn Huy Hoàng “Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác, NXB Văn hoá thông tin, Viện văn hoá, Hà Nội, 2002.

 

Các bài viết làm rõ tầm quan trọng của văn hoá trong nền kinh tế thị trường hiện nay như: Đặng Hữu Toàn-Vai trò của văn hoá trong sự phát triển lâu bền theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạp chí triết học số 2/1999; Đặng Quang Định-Vai trò của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạp chí Lý luận Chính trị sô 12/2001.

 

Nhiều công trình viết về bản sắc văn hoá, dân tộc và bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như: Trần Ngọc Thêm “Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam”, NXB. TP. HCM; Đỗ Huy- Trường Lưu “Bản sắc dân tộc của Việt Nam”, Viện văn hoá,1999; Huy Cận “Suy nghĩ về bản sắc văn hoá dân tộc” NXB Chính trị QG, HN,1994; Ngô Văn Lệ “Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”, NXB Giáo dục, HN, 1998; Ngô Đức Thịnh “Văn hoá dân gian Êđê”, NXB Văn hoá dân tộc, HN,1992; Phan Đăng Nhật “Sử thi Êđê”, NXB khoa học xã hội, HN, 1991; Chu Thái Sơn “Hoa văn cổ truyền Đắk Lắk”, NXB văn hóa dân tộc, HN, 1997; Y Thihư Trương Bi “Truyện cổ Êđê” (tập 1,2), Sở văn hoá thông tin Đắk Lắk, 1983; Lê Huy Vũ “Lễ hội dân gian Êđê”, NXB văn hoá dân tộc, HN 1995.

 

Nhìn chung các công trình chưa đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống “Vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk hiện nay”. Vì thế, việc nghiên cứu “vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk hiện nay” là một vấn đề cần được đi sâu làm rõ.

 

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

 

BCH TW Ban chấp hành trung ương

CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CNTB Chủ nghĩa tư bản

CNXH Chủ nghĩa xã hội

HĐND Hội đồng nhân dân

HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp

HTX Hợp tác xã

NQTW Nghị quyết trung ương

Nxb. Nhà xuất bản

XHCN Xã hội chủ nghĩa

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Lịch sử nghiên cứu

3. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

4. Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của luận văn

5. Phương pháp nghiên cứu

Chương 1: VĂN HOÁ VÀ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC ÊĐÊ Ở TỈNH ĐẮK LẮK

1.1. Quan điểm Mác xít về văn hoá và giá trị văn hoá

1.1.1. Khái niệm văn hoá

1.1.2. Giá trị văn hoá

1.2. Giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk

1.2.1. Điều kiện nảy sinh và tồn tại của văn hoá dân tộc Êđê ở Đắk Lắk

1.2.2. Những nét đặc thù của văn hoá dân tộc Êđê ở Đắk Lắk

Chương 2: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC ÊĐÊ Ở ĐĂK LẮK- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

2.1. Thực trạng của việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá Êđê ở Đắk Lắk hiện nay

2.1.2. Thực trạng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk hiện nay

2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê tại Đắk Lắk

2.2. Những giải pháp cơ bản đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk

2.2.1. Căn cứ để có giải pháp

2.2.2. Giải pháp KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bản sắc dân tộc của văn hoá, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1990.

2. Trần Văn Bính chủ biên (2000), Giáo trình lý luận văn hoá và đường lối văn hoá của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Trần Văn Bính chủ biên (2004), Văn hoá các dân tộc Tây Nguyên thực trang và những vấn đề đặt ra, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

4. Huy Cận (1994), Suy nghĩ về bản sắc văn hoá dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

5. Phạm Văn Chín chủ biên (1997), Chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề lý luận, thực tiễn ở Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Ngô Văn Doanh (1995), Lễ hội bỏ mã bắc Tây Nguyên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

7. Vũ Thị Kim Dung (1998) “Cách tiếp cận vấn đề văn hoá theo quan điểm triết học Mác”, Triết học, (1) Tr. 36-40.

8. Phạm Đức Dương (2002), Từ văn hoá đến văn hoá học, Nxb. Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

9. Đảng cộng sản Việt Nam, văn kiện Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương khoá VII, Hà Nội, 1993, Tr. 51.

10. Đảng cộng sản Việt Nam (1998, Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

11. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb sự thật, Hà Nội, 1996.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

14. Bế Viết Đẳng, Chu Thái Sơn và các tác giả (1982), Đại cương về các dân tộc Êđê, M’Nông ở Đắk Lắk, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội.

15. Nguyễn Khoa Điềm (2000), “Văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số trong cuộc sống hôm nay” Văn hoá nghệ thuật, (7), Tr. 3-11.

16. Phạm Văn Đồng (1995), Văn hoá và đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 17. Lưu Hùng (1996), Văn Hoá cổ truyền Tây Nguyên, Nxb Văn hoá dân tộc.

18. Nguyễn Huy Hoàng (2002), Mấy vấn đề triết học văn hoá, Nxb văn hoá, Viện văn hoá, Hà Nội.

19. Nguyễn Huy Hoàng (2003), Triết học – văn hoá-Giá trị con người, Nxb. Văn hoá-Thông tin, Hà Nội.

20. Nguyễn Văn Huyên, Đỗ Huy, Đỗ Văn Khang… (2000), Mỹ học Mác – Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

21. Đỗ Huy (2001), Xây dựng môi trường văn hoá ở nước ta hiện nay – Dưới góc nhìn giá trị, Nxb. Văn hoá-Thông tin, Hà Nội.

22. Đỗ Huy, Vũ Trọng Dung (2003), Giáo trình Mỹ học Mác – Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia.

23. Đỗ Huy (2005), Văn hoá và phát triển, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 24. Nguyễn Văn Huyên (1995), Góp phần nghiên cứu văn hoá Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2 tập.

25. Nguyễn Văn Huyên (1996), I. Kant, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội. 26. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên, 2001), Văn hoá thẩm mỹ và vấn đề xây dựng con người trong thế kỷ mới, Nxb. Văn hoá-Thông tin, Hà Nội.

27. Nguyễn Văn Huyên (2002), Mấy vấn đề triết học về xã hội và phát triển con người, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

28. Hegel, Mỹ học, Tư liệu dịch khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

29. I. Kant (1996), Phê phán năng lực phán đoán, Tài liệu dịch, Thư viện khoa Triết học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

30. Đỗ Văn Khang (1984), Lịch sử mỹ học, Nxb. Văn hoá, Hà Nội.

31. Đỗ Văn Khang (Chủ biên, 1997), Mỹ học đại cương, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.

32. Đỗ Văn Khang (Chủ biên, 1999), Nghệ thuật học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

33. V. I. Lênin (1977), Lênin bàn về văn hoá học, Nxb. Văn học, Hà Nội. 34. V. I. Lênin (1980), Toàn tập, tập 3, Nxb Tiến bộ Mátxcơva. 35. V. I. Lênin (1980), Toàn tập, tập 18, Nxb Tiến bộ Mátxcơva 36. V. I. Lênin (1987), Toàn tập, tập 38, Nxb Tiến bộ Mátxcơva

37. Ngô Văn Lệ (1998), Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Nxb Giáo Dục, Hà Nội.

38. C. Mác (1962), Bản thảo kinh tế-Triết học, Nxb Sự thật, Hà Nội.

39. C. Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, tập3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

40. C. Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, tập42, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

41. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 42. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 43. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 44. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

45. Đỗ Hoài Nam (Chủ biên, 2003), Một số vấn đề về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

46. Phan Ngọc (2002), Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội.

47. Vũ Dương Ninh (Chủ biên, 2006), Lịch sử Văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

48. Phân Viện Đà Nẵng (1996), Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá Tây Nguyên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

49. Nguyễn Hồng Sơn (2004), Văn hoá và phát triển – Sự nhận thức và vận dụng trong tư tưởng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

50. Nguyễn Thanh (2005): Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, HN.

51. Trần Ngọc Thêm (1997), Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

52. Thành ủy Buôn Ma Thuột (03/2000), Chương trình Công tác cán bộ dân tộc từ nay đến năm 2005.

53. Thành ủy Buôn Ma Thuột (12/2010), Báo cáo tham luận thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/TU ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Tỉnh ủy ĐăkLăk.

54. Trần Đức Thảo (2004), Sự hình thành con người, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

55. Trần Mạnh Thường (2010), Những nền văn hóa lớn của nhân loại, Nxb Văn hoá – Thông tin, Hà Nội.

56. Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột (12/2009), Báo cáo tình hình thực hiện hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

57. Hoàng Vinh (1996), Một số vấn đề lý luận văn hoá thời kỳ đổi mới, Nxb CTQG, Hà Nội

58. Huỳnh Khái Vinh (2001), Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

59. Huỳnh Khái Vinh (2001), Những vấn đề văn hoá Việt Nam đương đại, Nxb Văn hoá-Thông tin, Hà Nội.

60. Trần Quốc Vượng (Chủ biên, 2008), Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

 

 

Keywords:download luan van cao hoc thac si,van de giu gin va phat huy gia tri van hoa cua dan toc ede o dak lak hien nay,nguyen thi hai yen,pgsts pham van chin,tinh daclac,ma so 602280 chuyen nganh triet hoc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 van de giu gin va phat huy gia tri van hoa cua dan toc ede o dak lak hien nay.doc DHSPHN HaiYen 126 Trang Download file vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk hiện nay 1411
2 van de giu gin va phat huy gia tri van hoa cua dan toc ede o dak lak hien nay DHSPHN Hai Yen 126 Trang Download file vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk hiện nay 591
 • nghệ thuật điêu khắc tượng đài danh nhân tại hà nội giai đoạn 1954 đến 2016

 • bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa cơ tu ở tỉnh quảng nam

 • bảo tồn và phát huy nghề gốm của người thái, xã mường chanh, huyện mai sơn, tỉnh sơn la

 • quản lý hoạt động nhà văn hóa 3 - 2 tỉnh nam định

 • quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện tam nông, tỉnh phú thọ

 • quản lý di tích chùa bổ đà, xã tiên sơn, huyện việt yên, tỉnh bắc giang

 • quản lý di tích lịch sử khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều lý, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

 • quản lý lễ hội truyền thống quán giá, xã yên sở, huyện hoài đức, thành phố hà nội

 • di sản văn hóa thái ở bản bon, xã mường chiên, huyện quỳnh nhai (sơn la) với phát triển du lịch lòng hồ sông đà

 • quản lý di tích lịch sử văn hóa đình giàn phường xuân đỉnh, quận bắc từ liêm, hà nội

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk hiện nay

  vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk hiện nay

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 327
  Hôm nay:62914
  Hôm qua: 62237
  Trong tháng 2065190
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103390367