Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share tuyển tập v. ia. propp lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
tuyển tập v. ia. propp

Ngày đăng: 15/03/2017 Lượt xem: 264 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Phương pháp phân tích cấu trúc văn bản hay phương pháp nghiên cứu cấu trúc - loại hình do V. Ia. Propp mở đầu không chỉ được các nhà khoa học nhiều thế hệ kế tiếp nhau vận dụng trong truyện cổ tích thần kỳ nói riêng và trong folklore học nói chung. Nó còn được mở rộng sang cả việc phân tích các văn bản nghệ thuật khác, cả lĩnh vực văn hoá. Đó là lý do tác phẩm của V. Ia. Propp nằm trong Tủ sách Văn hoá học của Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. Công trình giới thiệu V. Ia. Propp gồm có hai tập:

TẠP CHÍ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT - NXB VĂN HOÁ DÂN TỘC 2003

TUYỂN TẬP V. IA. PROPP

(Trọn bộ 2 tập)

 

1. MORFOLOGIJA SKAZKI
2. ISTORITSESKIE KORNI VOLSHEVNOI SKAZKI MOSKVA, LABIRINT, 1998

 

Dich giả: CHU XUÂN DIÊN- PHẠM LAN HƯƠNG- NGUYỄN KIM LOAN -PHẠM BÍCH NGỌC- TRẦN MINH TÂM -ĐỖ ĐỨC THỊNH- ĐỖ LAI THÚY

 

 

LỜI NÓI ĐẦU TỦ SÁCH VĂN HOÁ HỌC

 

Nghiên cứu văn hoá ở Việt Nam không phải là công việc đến bây giờ mói được tiến hành, trái lại, với truyền thống của một đất nước ngàn năm văn hiến, cha ông ta từ lâu đã làm công việc sưu tầm, ghi chép và nghiên cứu văn hoá. Nhưng nếu hiểu văn hoá học với tư cách một ngành khoa học thì ngành khoa học ấy ở Việt Nam lại đang ở giai đoạn ban đầu. Nếu phải kể tới công trình khoa học văn hoá đầu tiên thì có lẽ đó chính là công trình Việt Nam văn hoá sử cương của giáo sư Đào Duy Anh, bản in lần đầu do Quan hải tùng thư công bố tại Huế vào năm 1938. Hơn sáu thập kỷ trôi qua những công trình nghiên cứu các thành tố cụ thể của văn hoá Việt Nam đã ra đời như những cột mốc đã được cắm trên đường nghiên cứu, một số công trình văn hoá học về văn hoá Việt Nam đã được xuất hiện. Tuy nhiên “Công tác nghiên cứu lý luận chưa làm rõ nhiều vấn đề có liên quan đến văn hoá trong tiến trình đổi mới, trong việc xác định những giá trị truyền thống cũng như hệ thống giá trị mới cần xây dựng, trong việc xử lý mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, văn hoá và chính trị, văn hoá và kinh tế.. ..” và chúng ta phải “nâng cao chất lượng, phát huy tác dụng của nghiên cứu lý luận” (Văn kiện hội nghị lần thứ 5 của BCHTƯ khoá VIII). Nói cách khác, công việc xây dựng khoa Văn hoá học Việt Nam đang là việc làm cấp bách và có quá nhiều công việc phải làm.

 

Trong những công việc ấy, chúng tôi nghĩ rằng, một mặt phải tìm về cội nguồn di sản lý luận văn hoá của cha ông, mặt khác tiếp thu có chọn lọc tinh hoa lý luận văn hoá, tri thức văn hoá học nước ngoài, trên cơ sở quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hổ Chí Minh về văn hoá văn nghệ.

 

Xuất phát từ những suy nghĩ ấy cùng với các số tạp chí ra hàng tháng, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hoá Thông tin về nghiên cứu, lý luận, phê bình văn hoá, nghệ thuật, thông tin chủ trương xây dựng Tủ sách Văn hoá học. Với tủ sách này, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật sẽ lần lượt giới thiệu những công trình văn hoá học ở các nước phương Tây, Liên Xô(cũ) Và Liên bang Nga hiện nay, Trung Quốc, Mỹ V. V.. .. Đã quen thuộc vói giới văn hoá học nước ngoài, mà chưa được giói thiệu rộng rãi ở Việt Nam, như Cành vàng của Frazer, Văn hóa nguyên thủy của E. B. Tylor một số tác phẩm nhân học văn hoá của các nhà khoa học ở Mỹ, ở Trung Quốc v.v. V.. . Chúng tôi hy vọng, bằng sự cung cấp những tư liệu của ngành văn hoá học ở nước ngoài như vậy, các nhà nghiên cứu Việt Nam sẽ chắt lọc được những tư liệu, những kinh nghiệm quí để xây dựng khoa Văn hoá học còn đang ở giai đoạn ban đầu ở Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ công bố những công. Trình văn hoá học về văn hoá Việt Nam của các nhà khoa học trong nước trong tủ sách này, như công trình Văn hoá Việt Nam, Tìm tòi và suy nghĩ (đã in) Của giáo sư Trần Quốc Vượng, Góp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người (sẽ in) Của cố giáo sư Từ Chi.. ..

 

Lần này, chúng tôi công bố Tuyển tập Vla. Propp (tập I) Gồm Hình thái học truyện cổ tích và Những gốc rễ lịch sử của truyện cổ tích thần kỳ. Đây là hai công trình nổi tiếng trên toàn thế giới của nhà bác học ở Liên Xô (cũ), kiểu mẫu của phương pháp nghiên cứu cấu trúc - loại hình. ngày nay, phương pháp của V. Ia. Propp không chỉ được sử dụng rộng rãi trong khoa học folklore, mà còn cả trong các văn bản nghệ thuật khác, như văn học, văn hoá.

 

Xây dựng khoa Văn hoá học ở Việt Nam là công việc có ý nghĩa nền tảng, góp phần vào công việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, cần sự đóng góp tâm huyết và trí tuệ của nhiều nhà nghiên cứu, nhiều bậc trí giả cùng đông đảo bạn đọc. Do đó, chúng tôi ý thức rằng, Tủ sách Văn hoá học của Tạp chí Văn hoá nghệ thuật chỉ là một đóng góp nhỏ nhoi. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự cộng tác, sự đóng góp, chỉ bảo chân tình của các nhà nghiên cứu, các bậc trí giả để Tủ sách Văn hoá học của Tạp chí Văn hoá nghệ thuật ngày một phong phú và phát triển.

 

Valadimir la Propp (1895-1970) Là giáo sư ngữ văn của trường Đại học Tổng hợp Peterburg (sau là Leningrad). Ông là một chuyên gia nghiên cứu folklore. Tác phẩm đầu tiên của ông Hình thái học truyện cổ tích, in vào năm 1928, gây một tiếng vang lớn. Nó mở ra một phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học. Tuy vậy, Hình thái học truyện cổ tích chỉ thực sự phát huy được ảnh hưởng to lốn của nó vào những năm 50 của thế kỷ XX, khi phương pháp nghiên cứu câu trúc ra đời, khi châu Âu phát hiện ra nó và lập tức coi nó là một tác phẩm mẫu mực, kinh điển của phương pháp này.

 

Nhưng V. Ia. Propp không chỉ dừng lại ỏ đó. Sau khi đã nghiên cứu cấu trúc, tức nghiên cứu mặt đồng đại của truyện cổ tích thần kỳ, ông tiếp tục nghiên cứu mặt lịch đại của nó. Đó là lý do ra đời cuốh sách thứ hai của ông cũng nổi tiếng không kém gì cuốn thứ nhất, Những gốc rễ lịch sử của truyện cổ tích thần kỳ. Bằng những tri thức văn hoá học, dân tộc học tuyệt vòi, V. Ia. Propp đã lý giải sâu sắc những môtíp (tức các chức năng) Của truyện cổ tích thần kỳ. Từ đó, ông góp phần giải quyết nhiều vấn đề về thể loại trong folklore học cả ở phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn.

 

Những gợi mở về phương diện lý thuyết và phương pháp của hai công trình trên được V. Ia. Propp triển khai cụ thể trong các tác phẩm nổi tiếng khác của ông về sau như: Truyện cổ tích Nga, Sử thi anh hùng Nga, Những lễ hội nông nghiệp Nga, Thì pháp folklore, Những vấn đề cái hài và tiếng cười.. ..

 

Phương pháp phân tích cấu trúc văn bản hay phương pháp nghiên cứu cấu trúc - loại hình do V. Ia. Propp mở đầu không chỉ được các nhà khoa học nhiều thế hệ kế tiếp nhau vận dụng trong truyện cổ tích thần kỳ nói riêng và trong folklore học nói chung. Nó còn được mở rộng sang cả việc phân tích các văn bản nghệ thuật khác, cả lĩnh vực văn hoá. Đó là lý do tác phẩm của V. Ia. Propp nằm trong Tủ sách Văn hoá học của Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. Công trình giới thiệu V. Ia. Propp của chúng tôi gồm có hai tập:

 

Tập I sẽ giới thiệu hai tác phẩm:

 

1. Hình thái học truyện cô tích

2. Những gốc rễ lịch sử của truyện cổ tích thần kỳ

 

Tập II gồm:

 

1. Những lễ hội nông nghiệp Nga

2. Folklore và thực tại

 

Dịch V. Ia. Propp là rất khó vì các công trình của ông chứa đựng nhiều thuật ngữ mới, lại đề cập đến một phạm vi văn hoá vô cùng rộng lớn cả về không gian lẫn thời gian, nên các bản dịch của chúng tôi chắc không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Mong được sự lượng thứ và chỉ bảo của bạn đọc.

 

tuyen tap viapropp

 

Keywords:tap chi van hoa nghe thuat,nxb van hoa dan toc 2003,tuyen tap viapropp,morfologija skazki,istoritseskie korni volshevnoi skazki moskva labirint 998,chu xuan dien,pham lan huong,do lai thuy

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

tuyển tập v. ia. propp

tuyển tập v. ia. propp

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 391
Hôm nay:43277
Hôm qua: 54256
Trong tháng 2164106
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103489283