Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nhân vật chèo truyền thống dưới góc nhìn văn hóa lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nhân vật chèo truyền thống dưới góc nhìn văn hóa

Ngày đăng: 18/03/2017 Lượt xem: 226 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn thạc sĩ: Nhân vật Chèo truyền thống dưới góc nhìn văn hóa. Luận văn chọn lựa việc hệ thống hóa, so sánh, đối chiếu.. . Làm phương pháp nghiên cứu chủ yếu. Nhưng trên cơ sở thực tiễn của nghệ thuật Chèo truyền thống, một nghệ thuật từ xa xưa, vốn là hình thức sân khấu được sáng tạo theo chu trình mở: Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia và bổ sung, hoàn chỉnh để rồi lại làm cơ sở cho thế hệ tiếp theo sáng tạo..

LUẬN VĂN CAO HỌC

NHÂN VẬT CHÈO TRUYỀN THỐNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA

 

1. Tính cấp thiết của luận văn

 

Nghệ thuật Chèo đã hiện hữu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam không phải một, hai thế hệ mà là lớp lớp thế hệ; Không phải một hai thế kỷ mà nhiều thế kỷ; Không phải một hai nơi mà khắp cả vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nó là kết tinh những vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, là thành quả của trí tuệ dân gian, là công trình sáng tạo nghệ thuật thẩm mỹ, là khát vọng về tự do, công bằng và lý tưởng nhân văn hướng tới chân - thiện - mỹ.

 

Từ thập kỷ văn hóa những năm 80 của thế kỷ XX, người ta thường nhắc đến văn hóa như là một động lực để phát triển xã hội và đòi hỏi ở tất cả các lĩnh vực của đời sống của hoạt động con người một chất lượng, một trình độ văn hóa hay nói đúng hơn là trên mọi lĩnh vực đều cần có một sự đòi hỏi được văn hóa hóa.

 

Vấn đề bản lĩnh, bản sắc của mỗi dân tộc trong quá trình phát triển và hội nhập của mỗi quốc gia vào những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI này, không phải là vấn đề gì khác, xa lạ với việc nhận thức được đầy đủ các giá trị văn hóa dân tộc độc đáo của mỗi nước.

 

Nghệ thuật Chèo - một thực thể văn hóa dân tộc không chỉ là đối tượng nghiên cứu của văn học, mà còn là đối tượng nghiên cứu của nhiều bộ môn: Âm nhạc học, vũ đạo học, dân tộc học, đạo đức học, nghệ thuật học…

 

Vẻ đẹp của hình tượng, hình ảnh của tư duy sáng tạo đậm chất dân gian, những vấn đề xã hội - đạo đức tình cảm thường được gửi gắm trong mỗi vở Chèo. Tìm hiểu nhân vật Chèo, ta có thể khám phá cả lời ăn tiếng nói của nhân dân, những tri thức về phong tục tập quán, về những ứng xử đạo đức tinh thần… đến cả những dấu ấn của tính thời đại, cấu trúc thôn xã, những quan hệ chính trị - kinh tế - văn hóa.

 

Có thể nói, sân khấu dân tộc nói chung và nghệ thuật Chèo nói riêng đều được sáng tạo theo quy trình sáng tạo văn hóa, và đến lượt nó, nó lại là cơ sở để chuyển tải các giá trị văn hóa, là phương tiện lưu giữ văn hóa truyền từ đời này sang đời khác.

 

Tìm về đặc sắc của văn hóa dân tộc không phải chỉ để bồi dưỡng lòng tự hào, không phải chỉ là để kế thừa theo lối lấy, bỏ, thêm, bớt, mà còn để phát huy tiềm năng sáng tạo, giải phóng sức sáng tạo. Về mặt này, thì khi đi tìm hiểu nhân vật Chèo truyền thống dưới góc nhỡn văn hóa, ta sẽ thấy rõ thiên hướng, mục tiêu, cung cách sáng tạo đã bộc lộ trong quá khứ - có phần là mặt mạnh, có phần là điểm yếu - từ đó giúp chúng ta những kinh nghiệm trên bước đường bảo tồn và phát huy Chèo hiện đại trong tương lai.

 

Thực tế hơn một nửa thế kỷ qua, đã có một sân khấu Chèo hiện đại kế thừa và phát huy truyền thống, tuy nhiên, chưa thực sự có nhiều đỉnh cao và vẫn chưa có được những mô hình vở diễn mẫu mực. Và hơn nữa, sự thiếu vắng khán giả vẫn đang là căn bệnh trầm kha của ngành sân khấu nói chung và ngành Chèo nói riêng… Bởi vậy nên việc tìm hiểu giá trị văn hóa tự thân của nghệ thuật Chèo thực sự trở nên cần thiết. Nó có thể đánh giá lại (hoặc phát triển thêm) Những giá trị văn hóa truyền thống để làm điểm tựa tinh thần cho sự phát triển.

 

Trong sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội, Chèo cần phải đổi mới sáng tạo, nhưng để sáng tạo cách tân đạt được hiệu quả mong muốn thì ngoài việc nhận thức đúng, quan điểm đúng, cần phải có một bản lĩnh văn hóa vững vàng. Là người đã từng theo dõi thực tế nghệ thuật Chèo nhiều năm, lại đã từng thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trên sân khấu

 

Chèo truyền thống, tôi nhận thấy rất rõ rằng, cần phải tiếp cận hiện tượng Chèo từ góc nhìn văn hóa mới có khả năng đi sâu thấu hiểu, thâm nhập vào ý nghĩa bên trong và các giá trị đích thực của đối tượng nghiên cứu (Chèo). Tìm hiểu các hiện tượng cấu thành của Chèo như những chỉnh thể, đồng thời chỉ ra được mối quan hệ nhân quả và các chức năng của hiện tượng văn hóa Chèo để từ cơ sở đó đi sâu vào những tác nhân kích thích sự phát triển của nghệ thuật Chèo trong xã hội hiện đại. Bởi thế, việc nghiên cứu nghệ thuật Chèo dưới góc nhìn văn hóa là một việc làm hết sức cần thiết đến cấp thiết.

 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu của luận văn

 

2.1. Đề cập đến vấn đề nhân vật Chèo, tuy chưa có công trình nào chuyên sâu nghiên cứu vấn đề này một cách có hệ thống và toàn diện, nhưng trong hầu hết các công trình nghiên cứu của các giáo sư, các nhà nghiên cứu đầu ngành của làng Chèo như: GS. Trần Bảng, PGS. Hà Văn Cầu, nhạc sĩ Hoàng Kiều, TS. Trần Đình Ngôn, PGS. Trần Trí Trắc.. . Đều khẳng định tầm quan trọng của vấn đề nhân vật Chèo.

 

2.2. Một số công trình nghiên cứu lý luận có giá trị về Chèo cũng đã có phần nào đứng từ góc nhìn văn hóa. Đáng kể nhất là các công trình: “Chèo - một hiện tượng sân khấu dân tộc” của GS. Trần Bảng. Dù là một tác phẩm nghiên cứu mang tính khái luận về Chèo, về các vấn đề lý luận cơ bản của nghệ thuật Chèo, nhưng khi đề cập đến vấn đề Chèo - tiếng nói tâm hồn dân tộc - ông cũng khẳng định:

 

Có thể nói rằng, thuộc về một loại sân khấu tổng thể (theatre total) Nghệ thuật Chèo đã hội tụ ở nơi mình tinh hoa của cả nền văn hóa gốc gác lâu đời của lưu vực sông Hồng. Xuất phát từ một nghệ thuật dân gian, Chèo đã nhanh chóng phát triển và phổ biến rộng rãi để trở thành một sân khấu dân tộc mang màu sắc đa dạng của từng chiếng Chèo khác nhau: Chèo Đông, Chèo Đoài, Chèo Kinh Bắc, Chèo Sơn Nam.. . [5, tr. 6].

 

Hoặc trong một loạt những chuyên luận nghiên cứu với chủ đề “Đi tìm bản sắc dân tộc trong Chèo từ góc nhìn văn hóa”, nghiên cứu về Thi pháp Chèo dưới sức ép thẩm mỹ của ý đồ giáo huấn đạo đức, PGS Tất Thắng cũng có những đóng góp đáng kể trong việc chỉ ra những bản sắc dân tộc trong việc xây dựng các nhân vật nữ, trong ngôn ngữ Chèo, trong các yếu tố Trò, hoặc cụ thể hơn là trong một vai diễn Thị Mầu, một vai diễn Súy Vân.. . Hiện tượng Chèo chú trọng xây dựng các hình tượng nhân vật phụ nữ với quá trình: Tại gia - xuất gia - xa phu.. . Được PGS phân tích tìm hiểu từ ngọn nguồn: Ý đồ giáo huấn đạo đức cùng với sức ép thẩm mỹ của nó.

 

2.3. Hướng nghiên cứu nghệ thuật từ góc độ văn hóa ở nước ta thực sự chưa được chú trọng nhiều, tuy nhiên đó là một hướng nghiên cứu thực sự cần thiết. Theo PGS. TS Phan Thu Hiền thì trong quá trình phát triển, nghệ thuật học đã trải qua nhiều chặng đường và hướng nghiên cứu nghệ thuật từ góc độ văn hóa “dần dà được manh nha từ thế kỷ XIX, Jacob Burckhardt nghiên cứu nghệ thuật học từ hướng lịch sử văn hóa, xem nghệ thuật có vị trí chủ đạo trong các bộ phận hợp thành của văn minh.. . ” [18, tr. 10]. Nghệ thuật không đơn giản chỉ là bộ phận của văn hóa mà hơn thế, theo M. Kagan: “Nghệ thuật một mặt trở thành sự ”tự ý thức” của văn hóa, mặt khác, trở thành mã (code) Văn hóa của nó” [21, tr. 95].

 

3. Giới hạn phạm vi đề tài

 

Từ góc nhìn văn hóa, đối tượng nghiên cứu chủ yếu là các nhân vật Chèo trong các vở Chèo truyền thống - cụ thể hơn là các vở Chèo cổ.

 

4. Các nguồn tư liệu

 

- Từ các kịch bản Chèo cổ.

 

- Từ các nghệ nhân

 

- Từ các nghệ sĩ biểu diễn (các vở Chèo truyền thống của các đoàn Chèo trong cả nước).

 

- Từ các thư tịch và chứng tích lịch sử liên quan đến sân khấu Chèo qua các thời kỳ.

 

- Từ phim ảnh tư liệu (Nhà hát Chèo)

 

5. Phương pháp nghiên cứu

 

Luận văn chọn lựa việc hệ thống hóa, so sánh, đối chiếu.. . Làm phương pháp nghiên cứu chủ yếu. Nhưng trên cơ sở thực tiễn của nghệ thuật Chèo truyền thống, một nghệ thuật từ xa xưa, vốn là hình thức sân khấu được sáng tạo theo chu trình mở: Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia và bổ sung, hoàn chỉnh để rồi lại làm cơ sở cho thế hệ tiếp theo sáng tạo.. . Nên trong quá trình triển khai thực hiện, luận văn sẽ phải kết hợp cả phương pháp nghiên cứu tiếp cận liên ngành (triết học, mỹ học, lịch sử, dân tộc học, xã hội học.. .).

 

6. Mục đích và đóng góp của luận văn

 

Từ góc nhìn văn hóa, luận văn đi tìm hiểu một số phương diện cần thiết của nhân vật Chèo, qua đó để thấy được bản sắc văn hóa tiềm ẩn trong nhân vật Chèo. Đây thực sự là một vấn đề nghiên cứu vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Là một vấn đề nghiên cứu rất hay nhưng khó, người viết không hy vọng trong phạm vi một luận văn thạc sĩ có thể giải quyết được vấn đề ấy. Toàn bộ nội dung cơ bản của luận văn mới chỉ bước đầu tiếp cận vẻ đẹp, sự độc đáo. Dấu ấn văn hóa trong các nhân vật Chèo truyền thống. Khám phá và cắt nghĩa thế giới văn hóa tinh thần kết tinh trong các hình tượng nhân vật Chèo, khẳng định vị thế văn hóa của nghệ thuật Chèo trong đời sống xã hội hiện đại, đưa ra nhận định rằng, Chèo chỉ có thể đạt đến những đỉnh cao nghệ thuật, những thành tựu nghệ thuật rực rỡ trên cơ sở đạt đến một mặt bằng văn hóa cao, đó là những nội dung mà tác giả luận văn cố gắng lý giải, chứng minh. Hơn nữa, mỗi người sáng tạo đồng thời phải là một nhà văn hóa hoặc ít ra là phải đạt được một vài tiêu chí văn hóa tối thiểu nào đó. Ở đây chúng tôi cũng đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần gìn giữ bản sắc nghệ thuật Chèo - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

 

 

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Nghệ thuật Chèo từ cội nguồn văn hóa 7

1.1 Từ định nghĩa về văn hóa

1.2. Những đặc điểm của nền văn hóa Việt Nam

1.3. Nghệ thuật Chèo - từ cội nguồn văn hóa

Chương 2: Nhân vật Chèo từ góc nhìn văn hóa

2.1 Nhân vật Chèo - sự phản ánh sinh hoạt cộng đồng của văn hóalàng xã

2.2 Nhận vật Chèo - tinh thần lạc quan (văn hóa trào lộng) Của người Việt

2.3. Nhân vật Chèo hình thành và phát triển theo sự tiến triển của văn hóa Việt

Chương 3: Bản sắc văn hóa tiềm ẩn qua nhân vật chèo

3.1. Đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật - sáng tạo trò diễn

3.2. Dấu ấn văn hóa trong nghệ thuật biểu diễn qua một số nhân vật Chèo tiêu biểu

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

 

 

Danh mục tài liệu tham khảo

 

1. Ph. Ăngghen (1961), Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Nxb Sự thật, Hà Nội.

2. Đào Duy Anh (1950), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Bốn phương.

3. Trần Bảng, Chèo một hình thức sân khấu dân gian, Tư liệu in Roneo-Nhà hát Chèo.

4. Trần Bảng (1979), "Mấy cảm tưởng về sân khấu dân gian", Tuần báo Văn nghệ, (229).

5. Trần Bảng (1993), Chèo-Một hiện tượng sân khấu dân tộc, Nxb Sân khấu, Hà Nội.

6. Trần Bảng (1999), Nói chuyện về Chèo, Tư liệu in Roneo.

7. Trần Bảng (2006), Nghệ thuật đạo diễn Chèo, Công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, Hà Nội.

8. Hà Văn Cầu (1976), Hề Chèo chọn lọc, Nxb Văn hóa, Hà Nội.

9. Hà Văn Cầu (2002), Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 17, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

10. Hà Văn Cầu (2004), Công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, NHC.

11. Hà Văn Cầu, Lịch sử nghệ thuật Chèo, Tư liệu in Roneo.

12. Nguyễn Từ Chi (2003), Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

13. Cao Huy Đỉnh (1976), Tiến trình văn học dân gian Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

14. Lê Quý Đôn (1962), Vân Đài loại ngữ, Nxb Văn hóa, Hà Nội.

15. Lê Quý Đôn (1997), Kiến văn tiểu lục, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

16. Trần Hùng Được-Lê Chí Dũng (1963), Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời, Nxb Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

17. Nguyễn Văn Hạnh (2002), Văn học văn hóa-vấn đề và suy nghĩ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

18. Phan Thu Hiền (2006), "Văn hóa học nghệ thuật như một chuyên ngành văn hóa học", Văn hóa nghệ thuật, (10).

19. Phạm Đình Hổ (1960), Vũ trung tùy bút, Nxb Văn hóa, Hà Nội.

20. Phạm Đình Hổ (1972), Vũ Trung tùy bút, Nxb Văn học, Hà Nội.

21. M. Kagan (1983), "Tiếp cận văn hóa để nghiên cứu nghệ thuật sân khấu", Nghiên cứu nghệ thuật, (3).

22. Đinh Gia Khánh (1995), Dư địa chí văn hóa dân gian Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội, Nxb Sở Văn hóa thông tin, Hà Nội.

23. Vũ Khiêu (1996), Bàn về văn hiến Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

24. Vũ Khắc Khoan (1974), Tìm hiểu sân khấu Chèo, Nxb Lửa thiêng, Sài Gòn

25. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

26. Lời giới thiệu tuyển tập Chèo cổ (1999), Nxb Sân khấu, Hà Nội.

27. Đặng Văn Lung (1978), Diễn xướng sân khấu-Diễn xướng dân gian và nghệ thuật sân khấu, Tư liệu in rônêô, Viện Nghệ thuật.

28. C. Mác-Ph. Ăngghen (1962), Tuyển tập, tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội.

29. Tú Mỡ (1960), Bước đầu viết Chèo, Nxb Phổ thông, Hà Nội.

30. Phan Ngọc (1985), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

31. Trần Đức Ngôn (2006), "Chức năng nghệ thuật của không gian và thời gian trong Chèo cổ", Tập san Nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, (10), tr. 47-52.

32. Trần Việt Ngữ-Hoàng Kiều (1967), Bước đầu tìm hiểu tiếng cười trong Chèo cổ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

33. Trần Việt Ngữ (1984), Cách viết một vở Chèo, Nxb Văn hóa, Hà Nội.

34. Nhà hát Chèo Việt Nam, Quan âm Thị Kính, Kịch bản Chèo cổ, Tư liệu in roneo, Hà Nội.

35. Nhiều tác giả (1963), Giới thiệu Thánh Tông di cảo, Nxb Văn hoá, Hà Nội.

36. Nhiều tác giả (1987), Kiến thức sân khấu phổ thông, Viện Sân khấu, Hà Nội.

37. Mịch Quang (2004), Khơi nguồn mỹ học dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

38. Dân Quốc (2004), Mỹ thuật Chèo truyền thống, Công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, Hà Nội.

39. Tất Thắng (2001), Đi tìm bản sắc dân tộc trong Chèo, Nxb Sân khấu, Hà Nội.

40. Tất Thắng (2002), Sân khấu truyền thống từ chức năng giáo huấn đạo đức, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

41. Tất Thắng (2006), "Đào tạo nhà văn hóa trong nghệ sĩ kịch hát dân tộc", Thông tin khoa học Nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, (8).

42. Trần Ngọc Thêm (1994), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

43. Nguyễn Đăng Thục (1997), Thiền học Việt Nam, Nxb Thuận Hóa, Huế.

44. Trần Trí Trắc (1996), Hình tượng sân khấu và nghệ sĩ sáng tạo, Nxb Sân khấu, Hà Nội.

45. Trần Trí Trắc (2003), Sân khấu và nghệ sĩ sáng tạo, Nxb Sân Khấu, Hà Nội.

46. Đôn Truyền (2001), Đến với nhạc Chèo, Viện Sân khấu, Hà Nội.

47. Từ điển Bách Khoa Việt Nam, tập 4, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

48. Tuyển tập Chèo cổ (1976), Nxb Văn hóa, Hà Nội.

49. Viện Sân khấu (1970), Kịch bản Chèo trước cách mạng, tập 1, Tư liệu in roneo, Hà Nội.

50. Viện Sân khấu (1970), Kịch bản Chèo trước cách mạng, tập 2, Tư liệu in roneo, Hà Nội.

51. Trần Quốc Vượng-Đinh Xuân Lâm (1966), "Về nguồn gốc lịch sử tuồng Chèo Việt Nam", Văn học, (4).

52. Trần Quốc Vượng (1978), "Hội hè dân gian với làng quê đổi mới", Nghiên cứu nghệ thuật, (1).

53. Trần Quốc Vượng (1996), Theo dòng lịch sử, Nxb Văn hóa , Hà Nội.

54. Trần Quốc Vượng (2000), Văn hóa Việt Nam-tìm tòi và suy ngẫm, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xuất bản.

 

Keywords:download filetype:pdf,luan van cao hoc,thac si,nhan vat cheo truyen thong duoi goc nhin van hoa

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nhan vat cheo truyen thong duoi goc nhin van hoa AMBN(St) AMBN(St) 117 Trang Download file nhân vật chèo truyền thống dưới góc nhìn văn hóa 411
 • nghệ thuật điêu khắc tượng đài danh nhân tại hà nội giai đoạn 1954 đến 2016

 • bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa cơ tu ở tỉnh quảng nam

 • bảo tồn và phát huy nghề gốm của người thái, xã mường chanh, huyện mai sơn, tỉnh sơn la

 • quản lý hoạt động nhà văn hóa 3 - 2 tỉnh nam định

 • quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện tam nông, tỉnh phú thọ

 • quản lý di tích chùa bổ đà, xã tiên sơn, huyện việt yên, tỉnh bắc giang

 • quản lý di tích lịch sử khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều lý, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

 • quản lý lễ hội truyền thống quán giá, xã yên sở, huyện hoài đức, thành phố hà nội

 • di sản văn hóa thái ở bản bon, xã mường chiên, huyện quỳnh nhai (sơn la) với phát triển du lịch lòng hồ sông đà

 • quản lý di tích lịch sử văn hóa đình giàn phường xuân đỉnh, quận bắc từ liêm, hà nội

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nhân vật chèo truyền thống dưới góc nhìn văn hóa

  nhân vật chèo truyền thống dưới góc nhìn văn hóa

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 339
  Hôm nay:62879
  Hôm qua: 62237
  Trong tháng 2065155
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103390332