Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Ngày đăng: 19/03/2017 Lượt xem: 243 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Mục đích của tài liệu này là nhằm phục vụ sinh viên ngành công nghệ thông tin khi học môn Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin. Tài liệu cũng có thể dành cho giảng viên tham khảo khi giảng dạy các môn học liên quan và sinh viên các ngành học khác như Điện tử - Viễn thông có thể tham khảo hay tự học để thiết kế các hệ thông thông tin thông dụng. Nội dung tài liệu bao gồm 6 chương.

TRẦN ĐÌNH QUẾ- HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - PTIT

 

GIÁO TRÌNH

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

 

 

Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin là một môn học bắt buộc thuộc chương trình Đại học dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Có nhiều cách tiếp cận phát triển hệ thống tùy theo kiểu ta muốn xây dựng, yêu cầu người dùng và công nghệ mà ch́ng ta sử dụng. Tuy nhiên, dù theo cách tiếp cận phát triển nào, các dự án phát triển hệ thống thông tin cũng phải qua các pha truyền thống sau đây: Xác định yêu cầu (requirement determination), phân tích yêu cầu (requirement analysis), thiết kế (design), cài đặt (implementation), kiểm thử (testing) Và bảo trì (maintenance).

 

Ngày nay, cách tiếp cận hướng đối tượng càng ngày càng trở thành phổ biến trong công nghiệp phát triển phần mềm do tính hiệu quả về mặt phát triển cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhiều công nghệ. Cách tiếp cận này xem hệ thống như một tập các lớp với các thuộc tính và thao tác hay hành vi tương ứng cùng với các tương tác giữa các đối tượng trong các lớp. Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ về kỹ thuật, công nghệ, công cụ hỗ trợ và đặc biệt ngôn ngữ mô hình hóa UML (Unified Modeling Language) Đã làm thay đổi căn bản quan niệm và cách phát triển hệ phần mềm. Giáo trình này được xây dựng theo chương trình đào tạo theo tín chỉ Ngành Công nghệ Thông tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Nội dung tập trung trình bày một số vấn đề cơ bản của phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng bao gồm trong các pha xác định yêu cầu, phân tích yêu cầu và thiết kế. Giáo trình được biên soạn dựa vào những tài liệu có sẵn được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo và kinh nghiệm gỉang dạy nhiều năm của tác giả. Ngoài những ví dụ minh họa riêng rẽ, case study Hệ quản lý học tập theo tín chỉ được sử dụng xuyên suốt trong nhiều chương nhằm gíp cho bạn đọc dễ dàng theo dõi các bước của các pha phát triển.

 

Mục đích của tài liệu này là nhằm phục vụ sinh viên ngành công nghệ thông tin khi học môn Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin. Tài liệu cũng có thể dành cho giảng viên tham khảo khi giảng dạy các môn học liên quan và sinh viên các ngành học khác như Điện tử - Viễn thông có thể tham khảo hay tự học để thiết kế các hệ thông thông tin thông dụng. Nội dung tài liệu bao gồm:

 

Chương 1: Cơ sở của phát triển phần mềm hướng đối tượng. Giới thiệu các kiểu hệ thống thông tin và mô hình hệ thống dựa vào cách tiếp cận hướng đối tượng. Các khái niệm đối tượng và lớp, đóng gói, quan hệ giữa các lớp và vấn đề sử dụng lại mã nguồn sẽ được xem xét ở mức độ vừa phải đủ để bạn đọc có cái nhìn tổng quan về những kiến thức lập trình hướng đối tượng phục vụ cho việc tìm hiểu các chương sau.

 

Chương 2. Mô hình hóa hệ phần mềm hướng đối tượng. Nội dung bao gồm giới thiệu về UML, các biểu đồ UML và sử dụng các biểu đồ UML trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng. Một số phương pháp luận phát triển phần mềm hướng đối tượng hiện nay cũng sẽ được điểm qua và đặc biệt phương pháp luận UP sẽ được khảo sát chi tiết hơn. Cuối chương sẽ trình bày các pha và các bước thực hiện trong mỗi pha để phục vụ cho các chương sau này.

 

Chương 3. Xác định yêu cầu. Nội dung tập trung trình bày pha xác định yêu cầu dựa trên quan điểm nghiệp vụ và quan điểm người phát triển. Một case study về Quản lý đăng ký học theo tín chỉ sẽ được xem xét.

 

Chương 4. Phân tích yêu cầu. Nội dung bao gồm tổng quan quá trình phân tích và phân tích tĩnh cũng như phân tích động. Phần phân tích tĩnh đề cập đến việc xác định các lớp và quan hệ giữa các lớp, các thuộc tính. Phần phân tích động bàn về việc thực thi các lớp, các lớp biên, điều khiển và thực thể, các biểu đồ giao tiếp, phương thức trong lớp và cách xây dựng dựa trên gán trách nhiệm cho lớp và biểu đồ trạng thái.

 

Chương 5. Thiết kế kiến trúc hệ thống. Trình bày các bước trong thiết kế hệ thống, chọn topo hệ thống mạng cho thiết kế, một số chủ đề về công nghệ, thiết kế đồng thời và an toàn hệ thống. Nội dung bao gồm: Các công nghệ tầng client; Các công nghệ tầng trung gian; Các công nghệ tầng trung gian đến tầng dữ liệu; Các kiểu cấu hình; Các gói theo UML.

 

Chương 6. Thiết kế chi tiết. Chương này trình bày ánh xạ mô hình lớp phân tích thành mô hình lớp thiết kế, xử lý lưu trữ với cơ sở dữ liệu quan hệ, một số vấn đề liên quan đến giao diện người sử dụng, thiết kế các dịch vụ nghiệp vụ, sử dụng pattern, framework và thư viện.

 

Tác giả vô cùng biết ơn các đồng nghiệp thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo động lực để tác giả hoàn thành tài liệu này. Trong quá trình sọan thảo giáo trình, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin qua nhiều thế hệ đã có nhiều đóng góp, đặc biệt góp phần xây dựng case study Hệ Quản lý Học tập theo tín chỉ. Vì vậy, tác giả muốn dành món quà này cho các bạn sinh viên trong gần 15 năm đã nuôi dưỡng niềm say mê giảng dạy và là cội nguồn của mọi cội nguồn để tác giả viết giáo trình này.

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CỦA PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1.1 GIỚI THIỆU

1.2 CÁC KIỂU HỆ THỐNG THÔNG TIN

1.3 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HỆ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1.3.1 Lớp và đối tượng

1.3.2 Phương thức và thông điệp

1.3.3 Đóng gói và ẩn dấu thông tin

1.3.4 Đa xạ và ràng buộc động

1.3.5 Quan hệ giữa các lớp

1.4 SỬ DỤNG LẠI

1.5 KẾT LUẬN

BÀI TẬP

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA HỆ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

2.1.1 Lịch sử phát triển của UML

2.1.2 UML – Ngôn ngữ mô hình hoá hướng đối tượng

2.1.3 Các khái niệm cơ bản trong UML

2.2 CÁC BIỂU ĐỒ TRONG UML

2.2.1 Biểu đồ ca sử dụng

2.2.2 Biểu đồ lớp

2.2.3 Biểu đồ trạng thái

2.2.4 Biểu đồ tuần tự

2.2.5 Biểu đồ giao tiếp

2.2.6 Biểu đồ hoạt động

2.2.7 Biểu đồ thành phần

2.2.8 Biểu đồ triển khai

2.3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

2.3.1 Khái niệm phương pháp luận

2.3.2 Các pha phát triển truyền thống

2.3.3 Phương pháp luận hướng đối tượng

2.3.4 UP

2.3.5 Một tiến trình phát triển phần mềm đơn giản

2.4 GIỚI THIỆU CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

2.5 KẾT LUẬN

BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

3.1 GIỚI THIỆU

3.2 CÁC BƯỚC TRONG PHA XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

3.2.1 Yêu cầu là gì?

3.2.2 Xác định yêu cầu

3.3 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

3.3.1 Xác định và mô tả các tác nhân

3.3.2 Xây dựng Bảng Thuật ngữ

3.3.3 Xác định và mô tả các ca sử dụng nghiệp vụ

3.3.4 Mô tả chi tiết ca sử dụng

3.3.5 Xây dựng biểu đồ giao tiếp (Communication diagram)

3.3.6 Xây dựng biểu đồ hoạt động (Activity diagram)

3.4 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.4.1 Xác định và mô tả các tác nhân

3.4.2 Xác định và mô tả các ca sử dụng

3.4.3 Xây dựng biểu đồ ca sử dụng

3.4.4 Xây dựng kịch bản

3.4.5 Xếp ưu tiên các ca sử dụng

3.4.6 Phác họa giao diện người dùng

BÀI TẬP

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

4.1 GIỚI THIỆU

4.2 CÁC BƯỚC TRONG PHA PHÂN TÍCH

4.3 PHÂN TÍCH TĨNH

4.3.1. Xác định các lớp

4.3.2 Xác định quan hệ giữa các lớp

4.3.3 Xây dựng biểu đồ lớp

4.3.4 Xác định thuộc tính lớp

4.4 PHÂN TÍCH ĐỘNG

4.4.1 Xây dựng biểu đồ giao tiếp

4.4.2 Gán phương thức cho các lớp

4.5 CASE STUDY: HỆ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HỌC THEO TÍN CHỈ

4.5.1 Xác định yêu cầu

4.5.2 Phân tích tĩnh

4.5.3 Phân tích động

4.6 KẾT LUẬN

BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

5.1 GIỚI THIỆU

5.2 CÁC BƯỚC TRONG PHA THIẾT KẾ

5.3 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ MẠNG CHO HỆ THỐNG

5.3.1 Kiến tŕc mạng đơn tầng và hai tầng

5.3.2 Kiến trúc ba tầng

5.3.3 Kiến trúc Client – Server và kiến trúc phân tán

5.3.4 Biểu diễn hình trạng mạng với UML

5.4 THIẾT KẾ TƯƠNG TRANH VÀ AN TOÀN-BẢO MẬT

5.4.1 Thiết kế tương tranh

5.4.2 Thiết kế an toàn-bảo mật

5.5 PHÂN RÃ HỆ THỐNG THÀNH CÁC HỆ THỐNG CON

5.5.1 Hệ thống và hệ thống con

5.5.2 Các cụm (Layer)

5.5.3 Ví dụ: Java Layers - Applet plus RMI

5.6 XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ GÓI

5.7 KẾT LUẬN

BÀI TẬP

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG CON

6.1 GIỚI THIỆU

6.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ

6.2.1 Ánh xạ các phương thức

6.2.2 Các kiểu biến

6.2.3 Phạm vi của các trường

6.2.4 Các toán tử truy nhập

6.2.5 Ánh xạ các lớp, thuộc tính và kiểu quan hệ hợp thành

6.2.6 Ánh xạ các kiểu quan hệ khác

6.3 XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU

6.3.1 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

6.3.2 Mô hình quan hệ

6.3.3 Ánh xạ các lớp thực thể

6.3.4 Ánh xạ các liên kết

6.3.5 Ánh xạ trạng thái đối tượng

6.4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG

6.5 SỬ DỤNG FRAMEWORK, MẪU VÀ THƯ VIỆN

6.6 KẾT LUẬN

BÀI TẬP

PHỤ LỤC A: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

A. 1 GIỚI THIỆU

A. 2 CÔNG NGHỆ TẦNG CLIENT

A. 3 GIAO THỨC GIỮA TẦNG CLIENT VÀ TẦNG GIỮA

A. 4 CÔNG NGHỆ TẦNG GIỮA

A. 5 CÔNG NGHỆ TẦNG GIỮA ĐẾN TẦNG DỮ LIỆU

A. 6 CÁC CÔNG NGHỆ KHÁC

PHỤ LỤC B: CASE STUDY: HỆ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HỌC THEO TÍN CHỈ

B. 1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

B. 2 PHÂN TÍCH TĨNH

B3. PHÂN TÍCH ĐỘNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

phan tich va thiet ke he thong thong tin

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1] Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C+ + , NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.

 [2] A. Dennis B. H. Wixom and David Tegarden, System Analysis and Design with UML version 2.0: An Object-Oriented Approach, Second Edition, John Wiley & Sons 2005.

 [3] Huỳnh Văn Đức, Đoàn Thiện Ngân, Giáo trình nhập môn UML, NXB Lao động Xã hội, 2003.

 [4] Đặng Văn Đức, Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, NXB Giáo Dục, 2002

 [5] Hans-Erit, Magnus Penker, Brian Lyons, David Faado, UML2 Toolkit, Wiley Publishing, Inc, 2004

 [6] J. A. Hoffer, J. George, Modern systems analysis and design, Prentice Hall, 2002.

 [7] Mike O’Docherty, Object-Oriented Analysis and Design: Understanding System Development with UML 2.0, John Wiley & Sons, 2005.

 [8] R. Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach, McGraw-Hill, 2005

 [9] Trần Đình Quế và Nguyễn Mạnh Sơn, Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng, Bài giảng cho Sinh viên Đại học Từ xa, Học viện CNBCVT, 2005

 [10] S. Schach, Object-oriented and classical software engineering, Sixth Edition, McGrawHill, 2006.

 [11] Brett Spell, Pro Java Programming, Second Edition, Apress 2006

 

Keywords:tran dinh que,hoc vien cong nghe buu chinh vien thong,ptit sach giao trinh,phan tich va thiet ke he thong thong tin

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 giao trinh phan tich va thiet ke he thong thong tin.Pdf PTIT TranDinhQue 236 Trang Download file giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 316
Hôm nay:62964
Hôm qua: 62237
Trong tháng 2065240
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103390417