Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share bài giảng cấp thoát nước công trình lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
bài giảng cấp thoát nước công trình

Ngày đăng: 19/03/2017 Lượt xem: 263 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Nội dung bài giảng cấp thoát nước công trình này gồm 3 phần với 8 chương, tài liệu dành cho hệ đại học

SÁCH GIÁO TRÌNH/BÀI GIẢNG

CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

 

Nội dung bài giảng cấp thoát nước công trình này gồm 3 phần với 8 chương, tài liệu dành cho hệ đại học. Nội dung tài liệu như sau:

 

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. NHU CẦU NƯỚC CỦA CON NGƯỜI

1.1. Nước dùng cho sinh hoạt

1.2. Nước dùng cho sản xuất

1.3. Nước dùng cho chữa cháy

2. LỊCH SỬ CÔNG TÁC CẤP THOÁT NƯỚC

3. NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC VÀ PHẠM VI HỌC

PHẦN I: CẤP NƯỚC

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CẤP NƯỚC

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

1.1. Định nghĩa

1.2. Yêu cầu đối với hệ thống cấp nước

II. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

2.1. Theo chức năng, mục đích

2.2. Theo phạm vi phục vụ

2.3. Hệ thống cấp nước chữa cháy

III. TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC

IV. TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC

4.1. Tính chất của nước ăn uống dùng cho sinh hoạt yêu cầu như sau

4.2. Chất lượng nước sản xuất

4.3. Yêu cầu về chất lượng nước

V. CHẾ ĐỘ TIÊU THỤ NƯỚC

VI. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC TÍNH TOÁN

VII. ÁP LỰC TRONG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

Chương 2: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

I. ĐỊNH NGHĨA

II. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BÊN TRONG (ĐƠN VỊ DÙNG NƯỚC VÀ TRONG NHÀ)

2.1. Phân loại theo chức năng

2.2. Phân loại theo áp lực của đường ống cấp nước bên ngoài

2.3. Hệ thống cấp nước nhà cao tầng

Chương 3: MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH

I. NÚT ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC

1.1. Đường ống dẫn nước vào công trình

1.2. Đồng hồ đo nước

II. CẤU TẠO MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG NHÀ

2.1. Ống và các bộ phận nối ống

2.2. Các thiết bị cấp nước trong nhà

III. THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC TRONG NHÀ

3.1. Các số liệu cơ sở3.2. Vạch tuyến và bố trí đường ống bên trong nhà và trong đơn vị dùng nước

3.3. Chỉ dẫn lắp đặt ống và các vòi nước

3.4. Xác định lưu lượng nước tính toán

3.5. Tính toán thuỷ lực của mạng lưới

Chương 4: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐẶC BIỆT

I. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY BÊN TRONG NHÀ

1.2. Lưu lượng tính toán chữa cháy: (thời gian chữa cháy quy định 3 giờ)

1.3. Aùp lực nước chữa cháy

1.4. Hệ thống cấp nước chữa cháy vơi vòi phun chữa cháy tự động

1.5. Hệ thống cấp nước chữa cháy với vòi phun chữa cháy bán tự động (Drenchers)

II. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẢN XUẤT BÊN TRONG NHÀ

III. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TƯỚI

IV. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC UỐNG ĐẶC BIỆT

V. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRANG TRÍ

Chương 5: CÁC CÔNG TRÌNH CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BÊN TRONG

I. BƠM VÀ TRẠM BƠM

1.1. Phương pháp chọn máy bơm

1.2. Bố trí trạm bơm

1.3. Việc quản lý tự động các máy bơm

II. KÉT NƯỚC

2.1. Cấu tạo két nước

2.2. Vị trí và chiều cao

2.3. Xác định dung tích két nước

III. CÁC BỂ NƯỚC

3.1. Các bể dự trữ

3.2. Bể liên hệ (bể đệm)

IV. TRẠM KHÍ ÉP

PHẦN II: THOÁT NƯỚC

Chương 6: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH

I. KHÁI NIỆM CHUNG

1.1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước bên ngoài

1.2. Các loại nước thải

1.3. Giới thiệu sơ đồ thoát nước bên ngoài đô thị

1.4. Các bộ phận của hệ thống thoát nước

II. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ

2.1. Khái niệm chung

2.2. Thiết bị thu nước thoát

2.2.3. Xi phông

2.2.4. Chỉ dẫn lắp đặt các dụng cụï vệ sinh thu nước thoát

2.2.5. Cấu tạo mạng lưới thoát nước bên trong nhà

2.2.6. Mạng lưới đường ống thoát nước trong nhà

2.2.7. Yêu cầu vẽ thiết kế mạng lưới thoát nước

2.2.8. Tính toán mạng lưới ống thoát nước sinh hoạt bên trong nhà

2.9 Thoát nước nhà cao tầng

III. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

3.1. Khái niệm chung

3.2. Cách tính toán

3.3 Thoát nước mái nhà cao tầng

IV. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ SẢN XUẤT

4.1 Đặc điểm nước thải trong nhà sản xuất

4.2 Đặc điểm thiết kế

V. CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ

5.1. Trạm bơm nước thoát trong nhà

5.2. Máy nghiền rác

Chương 7: XỬ LÝ CỤC BỘ NƯỚC BẨN

I. BỂ LẮNG CÁT, LẮNG CẶN

II. BỂ THU DẦU MỠ

2.1. Bể thu dầu

2.2. Bể thu mỡ (thực động vật)

III. BỂ TỰ HOẠI

1. Bể tự hoại không có ngăn lọc

2. Bể tự hoại có ngăn lọc

IV. BÃI LỌC NGẦM

Chương 8: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

I. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ

1.1. Các tài liệu thiết kế

1.2. Nội dung và khối lượng thiết kế

II. THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ

2.1. Hồ sơ thiết kế

2.2. Công tác chuẩn bị

2.3. Thi công hệ thống cấp nước trong nhà

2.4. Thi công hệ thống thoát nước trong nhà

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC

 

 

 

Tài liệu tham khảo

1. Tiêu chuẩn XDVN-TCXD 33 – 2006-Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

2. Tiêu chuẩn XDVN-TCXD 51 – 84-Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.

3. Tiêu chuẩn Việt Nam-TCVN 4513 – 1988-Cấp nước bên trong nhà và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

4. Tiêu chuẩn Việt Nam-TCVN 4474 – 1987-Thoát nước bên trong nhà và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế

5. Nguyễn Văn Đức – Một số công thức và bảng tra cấp thoát nước bên trong các công trình kiến trúc dân dụng – Trường ĐH Kiến Trúc Tp. HCM, 2003.

6. Vũ Minh Đức – Chuyên đề cấp thoát nước cho nhà cao tầng – Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.

7. Nguyễn Thị Hồng – Các bảng tính toán thủy lực – NXB Xây Dựng, 2001.

8. Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội – Giáo trình cấp thoát nước – NXB XD, 2004.

9. GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên) – Cấp thoát nước – NXB KHKT, 1996.

10. Định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020. Nhà xuất bản xây dựng.

 

Keywords:sach giao trinh bai giang,cap thoat nuoc cong trinh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 bai giang cap thoat nuoc cong trinh AMBN(St) AMBN(St) 186 Trang Download file bài giảng cấp thoát nước công trình 211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

bài giảng cấp thoát nước công trình

bài giảng cấp thoát nước công trình

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 314
Hôm nay:62940
Hôm qua: 62237
Trong tháng 2065216
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103390393