Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share bài giảng kế toán máy lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
bài giảng kế toán máy

Ngày đăng: 20/03/2017 Lượt xem: 206 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Bài giảng “Kế toán máy” của Thanh Huyền và Thanh Thuỷ nhằm phục vụ cho sinh viên khối ngành kinh tế và những người có nhu cầu sử dụng máy tính trợ giúp trong công việc kế toán. Bài giảng cung cấp cho sinh viên những hiều biết cơ bản về hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính, kỹ năng sử dụng máy tính (sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting) Để thực hiện công việc kế toán. Bài giảng gồm 3 chương dành cho sinh viên ĐH CĐ.

PHAN THỊ THANH HUYỀN - NGUYỄN THỊ THANH THỦY- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYÊN THÔNG 2012

BÀI GIẢNG

KẾ TOÁN MÁY

 

Trong doanh nghiệp, hệ thống thông tin kế toán là một bộ phận của hệ thống thông tin quản lý, có chức năng xử lý nghiệp vụ tài chính nhằm cung cấp thông tin dưới dạng các báo cáo kế toán, phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý.

 

Kế toán máy hiện được sử dụng phổ biến trong các đơn vị, tổ chức kinh tế. Chính vì vậy việc đào tạo sử dụng phần mềm kế toán cho sinh viên khối ngành kinh tế là rất cần thiết, giúp sinh viên khỏi bỡ ngỡ khi ra trường làm công việc kế toán tại các đơn vị.

 

Bài giảng “Kế toán máy” nhằm phục vụ cho sinh viên khối ngành kinh tế và những người có nhu cầu sử dụng máy tính trợ giúp trong công việc kế toán. Bài giảng cung cấp cho sinh viên những hiều biết cơ bản về hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính, kỹ năng sử dụng máy tính (sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting) Để thực hiện công việc kế toán. Bài giảng gồm 3 chương dành cho sinh viên ĐH CĐ.

 

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỚI TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1.1 Thông tin kế toán và các quyết định

1.2 Hệ thống thông tin kế toán

1.2.1 Khái niệm

1.2.2 Vai trò, vị trí của hệ thống thông tin kế toán trong quản trị doanh nghiệp

1.2.3 Tiến trình kế toán

1.2.4 Các chu trình nghiệp vụ trong hệ thống thông tin kế toán

1.3 Tổng quan chung về xử lý nghiệp vụ kế toán

1.3.1 Các dòng dữ liệu nghiệp vụ trong doanh một doanh nghiệp sản xuất điểnhình

1.3.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống xử lý nghiệp vụ

1.3.3 Giới thiệu sơ bộ về thiết kế các hệ thống ghi sổ kép

1.3.4 Hệ thống mã hóa trong xử lý các nghiệp vụ kế toán

1.3.5 Chứng từ và các vấn đề liên quan

CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

2.1 Công nghệ thông tin

2.1.1 Giới thiệu chung

2.1.2 Phần cứng của máy tính điện tử

2.1.3 Phần mềm của máy tính điện tử

2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán hiện đại

2.2.2 So sánh kế toán thủ công và kế toán máy

2.2.3 Phần mềm kế toán

2.2.4 Cơ sở dữ liệu kế toán

2.2.5 Hệ thống danh mục từ điển kế toán

CHƯƠNG 3 PHẦN MỀM FAST ACCOUNTING

3.1 Giới thiệu chung

3.1.1 Các phân hệ của Fast Accounting

3.1.2 Chứng từ trùng và vấn đề khử chứng từ trùng trong Fast Accounting

3.1.3 Một số vấn đề khi cập nhật chứng từ trong Fast Accounting

3.2 Những thông tin hệ thống trong Fast Accounting

3.2.1 Các đối tượng thông tin được quản lý trong Fast Accounting

3.2.2 Quy trình xử lý số liệu trong Fast Accounting

3.2.3 Các phím chức năng

3.2.4 Danh sách các công việc cần chuẩn bị trước khi sử dụng Fast Accounting

3.3 Xây dựng các danh mục từ điển và cập nhật số liệu ban đầu

3.4 Các phân hệ kế toán chủ yếu trong Fast Accounting

3.4.1 Phân hệ kế toán tổng hợp

3.4.2 Phân hệ kế toán vốn bằng tiền

3.4.3 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

3.4.5 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

3.4.5 Phân hệ kế toán hàng tồn kho

3.4.6 Phân hệ kế toán tài sản cố định và công cụ lao động

 

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1: Mối liên hệ giữa các phân hệ trong Fast Accounting

Hình 3.2: Quy trình xử lý dữ liệu trong Fast Accounting

Hình 3.3: Sơ đồ tổ chức của phân hệ kế toán tổng hợp

Hình 3.4: Màn hình phân hệ kế toán tổng hợp

Hình 3.5: Mành hình khai báo thông tin về tài khoản

Hình 3.6: Màn hình khai báo danh mục phân loại tài khoản

Hình 3.7: Màn hình cập nhật số dư đầu kỳ các tài khoản

Hình 3.8: Màn hình cập nhật chứng từ phân hệ kế toán tổng hợp

Hình 3.9: Phiếu kế toán

Hình 3.10: Màn hình khai báo bút toán kết chuyển tự động

Hình 3.11: Sơ đồ tổ chức của phân hệ kế toán vốn bằng tiền

Hình 3.12: Màn hình Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay

Hình 3.13: Giấy báo Có

(thu) Của ngân hàng

Hình 3.14: Phiếu chi tiền mặt

Hình 3.15: Cập nhật hóa đơn thuế đầu vào của Phiếu chi tiền mặt

Hình 3.16: Sơ đồ tổ chức của phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Hình 3.17: Màn hình phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Hình 3.18: Màn hình thông tin khách hàng

Hình 3.19: Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho

Hình 3.20: Phiếu nhập hàng bán bị trả lại

Hình 3.21: Hóa đơn dịch vụ

Hình 3.22: Phiếu nhập dịch vụ bị trả lại

Hình 3.23: Hóa đơn giảm giá

Hình 3.24: Phiếu ghi nơ, ghi có tài khoản công nợ

Hình 3.25: Chứng từ bù trừ công nợ

Hình 3.26: Sơ đồ tổ chức của phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Hình 3.27: Màn hình Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Hình 3.28: Phiếu nhập mua hàng

Hình 3.29: Màn hình nhập chi phí mua hàng

Hình 3.30: Màn hình nhập hóa đơn thuế giá trị gia tăng của người bán

Hình 3.31: Phiếu nhập khẩu

Hình 3.32: Phiếu nhập chi phí mua hàng

Hình 3.33: Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp

Hình 3.34: Phiếu nhập mua xuất thẳng

Hình 3.35: Hóa đơn mua hàng dịch vụ

Hình 3.36: Phiếu thanh toán tạm ứng

Hình 3.37: Sơ đồ tổ chức của phân hệ kế toán hàng tồn kho

Hình 3.38: Phân hệ kế toán hàng tồn kho

Hình 3.39: Màn hình thông tin vật tư

Hình 3.40: Màn hình sửa số dư vật tư

Hình 3.41: Màn hình thêm số dư vật tư

Hình 3.42: Màn hình cập nhật chứng từ phân hệ kế toán hàng tồn kho

Hình 3.43: Phiếu nhập kho

Hình 3.44: Phiếu xuất kho

Hình 3.45: Phiếu xuất điều chuyển kho

Hình 3.46: Phân hệ Kế toán tài sản cố định

Hình 3.47: Màn hình khai báo thông tin tài sản cố định

Hình 3.48: Phân hệ kế toán công cụ dụng cụ

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] Trần Thị Song Minh (2010), Giáo trình kế toán máy, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân.
[2] Nguyễn Văn Tân (2005), Giáo trình kế toán máy, Nxb Hà Nội
[3] Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp (2011), Tài liệu hướng dẫn sử dụng Fast Accounting for Education 

 

Keywords:phan thi thanh huyen,nguyen thi thanh thuy,truong dai hoc cong nghe thong tin va truyen thong 2012,bai giang ke toan may

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 bai giang ke toan may DHCNTTTT ThanhHuyen 127 Trang Download file bài giảng kế toán máy 103
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

bài giảng kế toán máy

bài giảng kế toán máy

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 417
Hôm nay:59433
Hôm qua: 59773
Trong tháng 2240035
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103565212