Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người khmer ở sóc trăng lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người khmer ở sóc trăng

Ngày đăng: 21/04/2017 Lượt xem: 212 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ văn hoá dân gian: Âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng. Tác giả đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Văn hóa học và âm nhạc học. Phương pháp điền dã dân tộc học. Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu và tổng hợp. Về phương pháp thực hiện, nhằm hệ thống hóa được những yếu tố cơ bản của thể loại NLDGK ở Sóc Trăng, nên việc ghi âm, ký âm là điều cần thiết.

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 2016

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC

ÂM NHẠC NGHI LỄ DÂN GIAN TRONG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG

 

CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA DÂN GIAN - MÃ SỐ: 62220130

SƠN NGỌC HOÀNG - HDKH TS PHÚ VĂN HẲN - PGS. TS. TRẦN THẾ BẢO

 

 

Tính cấp thiết của đề tài Nền Văn hóa –Nghệ thuật truyền thống của người Khmer Nam bộ trãi qua một quá trình lịch sử phát triển lâu dài, đã tạo nên một bản lĩnh và bản sắc văn hóa đặc trưng của tộc người mình. Đó là quá trình vừa kế thừa, vừa giao lưu tiếp biến, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các tộc người khác trong nước, khu vực Đông Nam Á (ĐNA) Và quốc tế, vừa nâng lên đa dạng để phát triển hòa hợp với xu thế thời đại. Về phương diện lịch sử âm nhạc, thể loại Âm nhạc nghi lễ dân gian của người Khmer (NLDGK) Vùng Nam bộ, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) Nói chung và ở Sóc Trăng nói riêng có những nét đặc trưng, độc đáo khó có thể trộn lẫn với các tộc người sống trong khu vực. NLDGK đã góp phần quan trọng vào việc định hình diện mạo nền âm nhạc dân gian (ANDG) Cổ truyền trên vùng đất Nam bộ, góp phần bảo tồn, kế thừa và phát triển nền âm nhạc truyền thống Việt Nam.

 

Tác động của xu hướng toàn cầu hóa, sự xâm nhập ồ ạt các sản phẩm văn hóa, âm nhạc nước ngoài; Sự lấn át của các dòng âm nhạc phương Tây trong đời sống âm nhạc, trên hệ thống truyền thông đại chúng; Bên cạnh đó là sự thiếu hiểu biết về nền ANDG của đại đa số quần chúng nhân dân” nhất là thế hệ trẻ người Khmer đã khiến cho việc thực hành ANDG trong các nghi lễ dân gian truyền thống của người Khmer không còn thịnh hành như xưa và đang rơi vào tình trạng mai một dần. Mặt khác, việc tổ chức truyền dạy ANDG cho thế hệ trẻ Khmer để kế thừa không còn được mọi người quan tâm, các nghệ nhân am tường ANDG đang ngày càng lớn tuổi và mất dần mà không có người kế tục, kéo theo sự thất truyền khá lớn các bài bản ANDG cổ truyền, trong đó có NLDGK vốn không được ghi chép thành văn bản để lưu giữ. Một số nhạc khí dân tộc cổ truyền đang bị hư hỏng, thất thoát trong nhân dân chưa sưu tầm lại được, cũng như việc chế tác các nhạc khí dân tộc đang bị hụt hẩng do còn rất ít nghệ nhân có trình độ hiểu biết về kỷ thuật chế tác để truyền dạy lại cho lớp trẻ. Do đó, hiện nay, một số nhạc khí dân tộc cổ truyền hiếm quý của người Khmer Nam bộ chỉ còn được lưu giữ tại Bảo tàng Khmer ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh…, không còn thấy sử dụng trong đời sống xã hội.

 

Đó là những lý do khiến cho NLDGK ở Sóc Trăng cũng như cả khu vực ĐBSCL nói chung khó có thể tồn tại hoặc không thể bảo lưu hoàn toàn. Từ đó, điều kiện hưởng thụ ANDG truyền thống trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer gặp nhiều hạn chế. NLDGK ở Sóc Trăng bị mai một còn bởi một số nguyên do khác - không có tài liệu ghi chép bài bản cụ thể, chưa có người có đủ trình độ chuyên môn sâu về âm nhạc để nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa một cách có hệ thống từ trong dân gian để bảo tồn… càng khiến cho NLDGK có chiều hướng bị biến đổi, pha trộn. Do đó, cần phải nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống khoa học để bảo tồn và phát huy các giá trị của NLDGK ở Sóc Trăng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng người Khmer trong đời sống xã hội hiện đại là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Những vấn đề nêu trên là lý do chúng tôi chọn đề tài “Âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng”.

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỂN CHO VIỆC NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC NGHI LỄ DÂN GIAN NGưỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG

1.1. Một số cơ sở lý thuyết nghiên cứu âm nhạc nghi lễ dân gian

1.2. Tổng quan về nền văn hóa truyền thống và nhạc lễ dân gian củangười Khmer ở Sóc Trăng

1.3. Những thực hành âm nhạc trong nghi lễ dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng

1.4. Giá trị văn hóa thể hiện qua nhạc lễ dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng

1.5. Nhạc lễ dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng giao lưu, tiếp biếnnhững yếu tố văn hóa âm nhạc các cộng đồng dân tộc ở Nam bộ

Chương 2: ÂM NHẠC TRONG LỄ CưỚI TRUYỀN THỐNG CỦA NGưỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG

2.1. Những thành tố của âm nhạc trong lễ cưới truyền thống người Khmer ở Sóc Trăng

2.2. Múa thiêng trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

2.3. Văn hóa nhận thức thể hiện qua thực hành lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

Chương 3: ÂM NHẠC TRONG LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGưỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG

3.1. Những thành tố của âm nhạc trong lễ tang truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

3.2. Thực hành âm nhạc lễ tang truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

3.3. Múa thiêng trong lễ tang truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

3.4. Văn hóa nhận thức thể hiện qua thực hành lễ tang truyền thốngcủa người Khmer ở Sóc Trăng

3.5. Văn hóa ứng xử thể hiện qua thực hành lễ tang truyền thốngcủa người Khmer ở Sóc Trăng

Chương 4: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ÂM NHẠC CỦA NHẠC LỄ DÂN GIAN NGưỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG

4.1. Đặc điểm về phong cách biểu hiện trong Nhạc lễ dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng

4.2. Đặc điểm quy định cơ cấu tổ chức dàn nhạc trong Nhạc lễ dân giancủa người Khmer ở Sóc Trăng

4.3. Đặc điểm Thang âm – điệu thức trong Nhạc lễ dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng

4.4. Tương đồng và dị biệt giữa nhạc khí trong dàn nhạc lễ dân giancủa người Khmer với dàn nhạc lễ của cộng đồng các dân tộc ở Nam bộ

4.5. Thực hành nhạc lễ dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng trongxã hội hiện đại

4.6. Vai trò, giá trị của Nhạc lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

CHÚ THÍCH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

PHỤ LỤC BÀI BẢN ÂM NHẠC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Âm nhạc dân gian ANDG

Âm nhạc tôn giáo ANTG

Âm nhạc nghi lễ dân gian của người Khmer NLDGK

Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL

Đông Nam Á ĐNA

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CNH-HĐH

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Tình hình cơ cấu dân số, dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Bảng 1.2: Bảng phân bổ cơ cấu dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

Bảng 2.1: Danh mục bài bản âm nhạc lễ cưới truyền thống người Khmer

Bảng 2.2: Bảng phân loại nhạc khí trong dàn nhạc lễ cưới ngày xưa của người Khmer ở Sóc Trăng

Bảng 2.3: Bảng phân loại nhạc khí trong dàn nhạc lễ cưới ngày nay của người Khmer ở Sóc Trăng

Bảng 2.4: Bảng so sánh nhạc khí trong dàn nhạc lễ cưới xưa và nay của người Khmer ở Sóc Trăng

Bảng 3.1: Danh mục tổng hợp bài bản âm nhạc trong nghi lễ tôn giáo của người Khmer ở Sóc Trăng

Bảng 3.2: Danh mục bài bản âm nhạc trong lễ tang truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

Bảng 3.3: Bảng so sánh bài bản âm nhạc trùng tên trong âm nhạc tôn giáo vàâm nhạc lễ tang truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

Bảng 3.4: Bảng phân loại nhạc khí trong dàn nhạc lễ tang truyền thống củangười Khmer ở Sóc Trăng

Bảng 3.5: Bảng tóm tắt mối quan hệ ngũ hành

Bảng 4.1: Bảng so sánh tương đồng và dị biệt giữa nhạc khí trong dàn nhạc lể cướingày xưa của người Khmer với dàn nhạc dân tộc cổ truyền người Việt

Bảng 4.2: Bảng so sánh tương đồng và dị biệt giữa nhạc khí trong dàn nhạc lễ cướingày nay của người Khmer với dàn nhạc dân tộc cổ truyền người Việt

Bảng 4.3: Bảng so sánh tương đồng và dị biệt giữa nhạc khí trong dàn nhạc lễ tangtruyền thống người Khmer với dàn nhạc lễ dân gian Nam bộ người Việt

Bảng 4.4: Bảng so sánh tương đồng và dị biệt giữa nhạc khí trong dàn nhạc nghi lễdân gian của người Khmer với dàn nhạc lễ dân gian người Hoa

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

I. TIẾNG VIỆT

 

1. Phan An (2002), Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng. Vấn đề dân tộc ở Sóc Trăng, Nxb KHXH, TP. HCM.

2. Phan An (1992), Phum, sóc Khmer trong cơ chế quản lý xã hội vùng dân tộc Khmer Nam bộ, Những vấn đề xã hội học ở miền Nam, Viện Khoa học Xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh, Nxb KHXH, Hà Nội.

3. Đào Duy Anh (1960), Từ điển Hán – Việt, Nxb Khai Trí, Sài Gòn.

4. Thế Bảo (1993), Lòng bản-Yếu tố mô hình trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, Luận án PTS, Nhạc Viện Tp. Hồ Chí Minh.

5. Thế Bảo (2011), Suy nghĩ về Nhạc luật cổ truyền Việt Nam, Nxb Thanh Niên.

6. Báo cáo Thực trạng và xu thế biến đổi đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng (giai đoạn 2006 – 2014), Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng.

7. Trần Văn Bổn (1999), Một số lễ tục dân gian người Khmer ĐBSCL, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội.

8. Trần Văn Bổn (2002), Phong tục và nghi lễ vòng đời người Khmer Nam bộ, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

9. Nguyễn Khắc Cảnh (1998), Sự hình thành cộng đồng người Khmer vùng ĐBSCL, Văn hóa Nam bộ trong không gian xã hội ĐNA, Nxb Đại học Quốc Gia, TP. Hồ Chí Minh.

10. Nguyễn Mạnh Cường (2004), Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada trong tang ma người Khmer Nam bộ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, do Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức tại Hà Nội.

11. Anjana Mothar Chandra (2009), 5000 năm lịch sử Ấn Độ, Nxb Văn học.

12. Ngô Văn Doanh (2004), Để hiểu sâu thêm về Pháp (Dharma), một trong “tam pháp báo” của Phật giáo Theravada của người Khmer Nam bộ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, do Vụ VHDT, Bộ VHTT, Hà Nội. 16513. Trần Kim Dung (2000), Văn hóa truyền thống của người Khmer Đồng bằng sông Cửu Long trong cuộc sống hiện nay, Văn hóa Nam bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á, Nxb Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

14. Nguyễn Đăng Duy (2002), Văn hóa tâm linh, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.

15. Mai Ngọc Diệp (2008), Tang ma của người Khmer An Giang, Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học.

16. Phạm Đức Dương (1987), Văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh Đông Nam Á, Mấy đặc điểm văn hóa ĐBSCL, Nxb Tổng hợp Hậu Giang.

17. Hoàng Đạm (2003), Hòa tấu biến hóa lòng bản âm nhạc cổ truyền người Việt, Viện âm nhạc, Hà Nội.

18. Đảng Cộng sản Việt Nam (1981), Chỉ thị 117-CT/TW ngày 29 tháng 9 năm 1981, về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong những năm trước mắt.

19. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Hà Nội.

20. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18 tháng 4 năm 1991, về công tác ở vùng dân tộc Khmer.

21. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ Chính trị, ngày

12 tháng 1 năm 1998 và Chỉ thị 14/1998 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28 tháng 3 năm 1998, về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

22. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị Quyết chuyên đề số 05-NQ/TU-2002, về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh Sóc Trăng.

23. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Quyết định 308/2005/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25 tháng 11 năm 2005, về quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

24. Đặc khảo Văn hóa người Hoa ở Nam bộ, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2012.

25. Trần Bạch Đằng (1999), Tín ngưỡng và mê tín, Kỷ yếu hội thảo Khoa học, Cục VHTT cơ sở, Hà Nội.

26. Trịnh Hoài Đức (1998), Gia Định thành thông chí, dịch giả: Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Ngọc Tỉnh, hiệu đính: Đào Duy Anh, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 16627. Mạc Đường (1991), Vấn đề dân cư và dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long, Vấn đề dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb KHXH.

28. Amold Van Gennep (2002), Các nghi thức chuyển tiếp (Riter de passage), Picard, Paris, bản dịch tiếng Việt, Viện nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, Hà Nội.

29. D. G. E. Hall (1997), Lịch sử Đông Nam Á, người dịch: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Vũ Tùng, Đoàn Thắng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

30. Bùi Trọng Hiền (1997), Vấn đề cung, giọng, điệu, hơi – từ thực tiển đến lý thuyết, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (SỐ 6/1997), trích trong Hợp tuyển tài liệu Nghiên cứu Lý luận Phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX, tập IV, Viện Âm nhạc, Hà Nội.

31. Phan Thu Hiền (2009), Ảnh hưởng của Jakata-Ấn Độ trong văn hóa Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học KHXH &NV Tp. Hồ Chí Minh.

32. Nguyễn Văn Hoa (2005), 100 làn điệu dân ca Khmer (tập 1,2), Nxb Trẻ, TP. HCM.

33. Phạm Lê Hòa (2004), Vài suy nghĩ về văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam bộ, Xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc Khmer Nam bộ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội.

34. Sơn Phước Hoan (chủ biên, 1998), Lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

35. Sơn Ngọc Hoàng, Đào Huy Quyền, Ngô Khị (2005), Nhạc khí dân tộc Khmer Nam bộ, Nxb. Khoa học Xã hội.

36. Sơn Ngọc Hoàng, Đào Huy Quyền, Ngô Khị (2007), Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng, Nxb. Tổng hợp TPHCM.

37. Sơn Ngọc Hoàng (2012), Tìm hiểu Nghệ thuật sân khấu Rô băm của người Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Công trình nghiên cứu khoa học, Sở KH&CN. ST. 16738. Sơn Ngọc Hoàng (2013), Những đặc trưng cơ bản về âm nhạc trong nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ-Di sản văn hóa dân tộc”, Trường Đại học Trà Vinh.

39. Sơn Ngọc Hoàng (2015), Nhạc lễ Khmer Nam bộ dưới góc nhìn văn hóa dân gian, Tạp chí Văn hóa dân gian số 1 (157) -2015, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Hà Nội.

40. Sơn Ngọc Hoàng (2015), Âm nhạc trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng, Tạp chí Văn hóa dân gian số 4 (160) -2015, Viện Nghiên cứu Văn hóa, HN.

41. Võ Thành Hùng (2010), “Nghi lễ vòng đời người Khmer tỉnh Sóc Trăng”, Nxb Văn hóa dân tộc.

42. Đinh Gia Khánh (1993), Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á, Nxb KHXH, Hà Nội.

43. Trần Văn Khê (1983), “Âm nhạc tại các nước vùng Đông Nam Á”, trích trong Nghệ thuật Đông Nam Á, phần Âm nhạc Đông Nam Á, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Đông Nam Á, Bộ môn Đông Nam Á học Việt Nam, Hà Nội, tr 183-259.

44. Trần Văn Khê, Modes musicausx, L’ Encyclopédie Universalle, Larousse, Paris.

45. Kỷ yếu Hội thảo khoa học (2004), Xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc Khmer Nam bộ, Vụ văn hóa dân tộc, Hà Nội.

46. Kỷ yếu Hội thảo khoa học (2013), Nghệ thuật sân khấu Dù kê Nam bộ-Di sản văn hóa dân tộc, BCĐ Tây Nam bộ, Trường ĐH Trà Vinh.

47. Nguyễn Đình Lâm (2010), Âm nhạc tôn giáo, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

48. Đinh Văn Liên (1988), Văn hóa Khmer trong quá trình giao lưu và phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, Nxb Tổng hợp Hậu Giang.

49. Trần Hồng Liên (2000), Hội nhập văn hóa Đông Nam Á trong Phật giáo Nam bộ. Văn hóa Nam bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á, Nxb ĐHQG TP. HCM. 16850. Trần Hồng Liên (chủ biên, 2002), Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng, Nxb KHXH, Hà Nội.

51. Nguyễn Thị Mỹ Liêm (2007), Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam bộ, luận án Tiến sĩ Văn hóa học, Hà Nội.

52. Nguyễn Thụy Loan (2012), Tín ngưỡng, tôn giáo và ca nhạc cổ truyền, Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxb Trẻ.

53. Nguyễn Thụy Loan (2012), Múa nghi lễ (múa thiêng), Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxb Trẻ.

54. Huỳnh Lứa (1987), Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ, Nxb TP. Hồ Chí Minh.

55. Trần Thu Lương (2000), Cơ tầng văn hóa Đông Nam Á của văn hóa Việt Nam, Văn hóa Nam bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á, Nxb ĐHQG TP. HCM.

56. Sơn Lương (chủ biên, 2012), Tìm hiểu sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Đề tài nghiên cứu khoa học, Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng.

57. Sơn Lương (2014), Lễ cưới của người Khmer Sóc Trăng, Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học, Đại học Trà Vinh.

58. Sơn Nam (biên khảo, 1992), Thuần phong mỹ tục Việt Nam (Quan – Hôn – Tang – Tế), Nxb Tổng hợp Đồng Tháp.

59. Huỳnh Bích Nhung (2000), Nghệ thuật sân khấu Rô băm và đời sống tâm linh của người Khmer Nam bộ. Văn hóa Nam Bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á. Nxb Đại học Quốc gia Tp. HCM.

60. Nguyễn Đình Phúc (1981), Vài nét về văn nghệ truyền thống Campuchia (ca-múa-nhạc), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

61. Radhika Srinivasan (2010), Ấn Độ-Đất nước của tâm linh, Nxb Văn học.

62. Từ điển bách khoa kiến thức, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam-Bộ Giáo dục và . Nxb Văn hóa – Thông tin, 1998.

63. Hoàng Túc (1993), Múa truyền thống của người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu long, Văn hóa người Khmer vùng ĐBSCL, Viện văn hóa, Nxb Văn hóa dân tộc. 16964. Hoàng Túc (1988), Nghệ thuật âm nhạc và biểu diễn của người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu long, Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ. Nxb Tổng hợp Hậu Giang.

65. Hoàng Túc (2011), Diễn ca Khmer Nam Bộ, Hội VNDG Việt Nam, Nxb Thời Đại.

66. Nguyễn Thanh Tuấn (2006), Biến đổi văn hóa đô thị Việt Nam hiện nay, Nxb Văn hóa Thông tin và Viện văn hóa, Hà Nội.

67. Võ Thanh Tùng (2001), Nhạc Khí Dân Tộc Việt, Nxb Âm nhạc.

68. Đặng Thị Vũ Thảo (1981), Sân khấu truyền thống của người Khmer ở ĐBSCL, Kỷ yếu hội nghị 4/1981 của Viện Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thông tin.

69. E. B. Tylor (2001), Văn hóa nguyên thủy (người dịch: Huyền Giang)” Tạp chí văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

70. Phạm Minh Thảo (2000), Lệ tục vòng đời, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

71. Phan Thuận Thảo (2015), Nhã nhạc Huế: Sự hòa nhập giữa nhạc lễ cung đình và nhạc lễ dân gian, Tạp chí Văn hóa Dân gian (số 1/157), Viện Nghiên cứu văn hóa.

72. Tô Ngọc Thanh (2007), Ghi chép về văn hóa và âm nhạc, Nxb KHXH, HN.

73. Cao Tự Thanh (2000), Yếu tố Đông Nam Á trong văn hóa Việt Nam ở Nam bộ, Văn hóa Nam Bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á, Nxb Đại học Quốc gia, Tp. HCM.

74. Diệu Thanh-Trọng Đức (2005), Phong tục và những điều kiên kỵ, Nxb Văn hóa tông tin, HN.

75. Trần Ngọc Thêm (1996), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội.

76. Trần Ngọc Thêm (2014), Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ, Nxb Văn hóa Văn nghệ, TP. HCM.

77. Trần Ngọc Thêm (2005), Lý luận văn hóa học, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. 17078. Ngô Đức Thịnh (chủ biên, 2012), Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxb Trẻ, Hà Nội.

79. Ca Lê Thuần (1976), Giáo trình môn Mỹ học âm nhạc bậc Đại học, Nhạc Viện Hà Nội, tài liệu chép tay.

80. X. A. Tôcarev (1994), Các hình thức tôn giáo sơ khai và sự phát triển của chúng (Đặng Nghiêm Vạn giới thiệu), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

81. Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL,  ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ VH, TT &DL: “Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”

82. Đặng Nghiêm Vạn (2003), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

83. Thạch Voi (1988), Khái quát về người Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, Nxb Hậu Giang.

84. Thạch Voi (1993), Tín ngưỡng – Tôn giáo của người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Về văn hóa của đồng bào Khmer ở ĐBSCL, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

85. Thạch Voi-Hoàng túc (1988), Phong tục lễ nghi của người Khmer ĐBSCL, Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, Nxb Hậu Giang.

86. Tô vũ (2001), Âm nhạc Việt Nam – truyền thống và hiện đại, Nxb Âm nhạc.

87. Lư Nhất Vũ-Lê Giang (1978), Dân ca Nam bộ, Nxb Văn nghệ, Tp. Hồ Chí Minh.

88. Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Nguyễn Văn Hoa, Minh Luân (1986), Dân ca Hậu Giang, Sở VHTT Hậu Giang.

89. Lư Nhất Vũ-Nguyễn Văn Hoa (1992), Những phát hiện về Thang âm, điệu thức trong Dân ca Khmer Nam bộ, Tiểu luận.

90. Trần Quốc Vượng (2003), Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn học, Hà Nội.

91. Trần Quốc Vượng, Cao Xuân Phổ, (1980), Vài suy nghĩ về cổ sử Kampuchia, Tập san Nghiên cứu Nghệ thuật, 1980, số 2.17192. Nguyễn Xinh (1978), Điệu thức trong dân ca Việt Nam, Tạp chí âm nhạc số 1&2/1978.

 

II. TIẾNG ANH

 

93. Alan P. Merriam (1989), Disscussions and Definitions of the Field, trích trong tạp chí “Ethnomusicology” số IV/3,1989.

94. Blangking (1973), How musical is man? ( “Le sens musical”, 1987), Les Editions de Minuit, Paris.

95. Dictionary 0f music and Musicians – The New Grove, 20 Volumes, Edited by Stanley Sadie, 1997, USA.

96. Keo Dorivan (1994), Traditional Musical instrument of Cambodia, Editions Angkor.

97. Sam Ang Som (1988), The Pinn Peat Ensemble (Dàn nhạc Pinn Peat), Weslesian University, Middletown, Connecticut, 1988.

 

III. TIẾNG PHÁP

 

98.. Jacques Chailley (1982), L’Imbrolio des modes, article dans Magasin Ethomusicology, No. IV/3.1982.

99. Alain Daniélou (1957), La Musique du Cambodge et du Laos, (Âm nhạc ở Campuchia và Lào), Instutut Français d’ Indologie, Nxb Pondicchery, 1957.100 L. B. Maurice (1984), La musique Khmère et les instruments (Các nhạc khí của người Khmer), Angkor E1dituer.

101. Publications de la Société des études Indo-chinoses (1904), Monographie de la Provice de Soc Trang, Imprimerie Commerciale Menard & Rey, Sai Gon.

102. Louis Malleret (1945), La minorité Cambodgienne de Cochinchine, tạp chí “Pháp – Á” (France – Asia). Nxb Paris.

103. J. I. Nattier (1987), Musicology générale et se1miologie, Christian Bourgois éditeur, Paris.

104. Solange Bernard Thierry (1945), tạp chí “Pháp – Á” (France – Asia), Nxb Paris. 172105. Barrault (1945), Le Cambodgiens de Cochinchine, tạp chí “Cực Á” (Extrêne – Asia Revue), Nxb Paris.

106. B. Lortat Jacob éditeur (1987), Conférence ô L’ Improvisations dans les musiques de tradition orde”, Selaf, Paris.

 

MỤC LỤC BĂNG ĐĨA

 

1. Đĩa CD tư liệu (2010), “Hòa tấu dàn nhạc lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng”, do tác giả luận án thu âm.

2. Đĩa VCD (2012) “Một số bài hát trong lễ cưới truyền thống của người Khmer Nam bộ”, do tác giả luận án thực hiện tại Sóc Trăng và Trà Vinh.

3. Đĩa CD tư liệu (2012), “Hòa tấu dàn nhạc Pinn Peat ở Sóc Trăng”, do tác giả thu âm.

4. Đĩa VCD (2007), “Âm nhạc dân gian dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng”, do Viện âm nhạc Việt Nam phát hành.

5. Đĩa CD tư liệu (2010), “Hòa tấu dàn nhạc Pinn Peat ở Campuchia”, do Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia phát hành.

6. Đĩa VCD tư liệu (2000), “Lễ cưới truyền thống của người Khmer”, do Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia phát hành.

 

 

Keywords:hoc vien khoa hoc xa hoi 2016,luan an tien si van hoa hoc,am nhac nghi le dan gian trong van hoa cua nguoi khmer o soc trang,van hoa dan gian,62220130,son ngoc hoang,phu van han,pgsts tran the bao,khome

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 am nhac nghi le dan gian trong van hoa cua nguoi khmer o soc trang Vien KHXH SonNgocHoang 273 Trang Download file âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người khmer ở sóc trăng 1211
 • kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai của cán bộ quản lý hành chính cấp cơ sở

 • đời sống tôn giáo trong truyền thông mạng công giáo ở việt nam hiện nay

 • nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại các trường đại học việt nam

 • kỹ năng giao tiếp của trẻ 5-6 tuổi tỉnh tuyên quang qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

 • quan điểm hồ chí minh về vận động tín đồ tôn giáo và những định hướng trong công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay

 • sự biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở hà nội hiện nay (qua trường hợp làng triều khúc và thiết úng)

 • vốn xã hội của người lao động trong chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông hồng

 • lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ việt nam hiện nay dưới lăng kính học thuyết hành vi con người của freud

 • quản lý di sản văn hóa ở làng trong quá trình đô thị hoá

 • Quan hệ việt nam - trung quốc 1986 đến 2000

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người khmer ở sóc trăng

  âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người khmer ở sóc trăng

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 557
  Hôm nay:37318
  Hôm qua: 89156
  Trong tháng 2046378
  Tháng trước2621220
  Số lượt truy cập: 100766052