Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy

Ngày đăng: 21/04/2017 Lượt xem: 119 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy. Tàu thủy là một trong những phương tiện giao thông được dùng rộng rãi và có lịch sử lâu đời nhất. Một trong những hệ thống cơ bản của tàu thuỷ đó là hệ thống lái. Hệ thống lái của tàu thuỷ giúp định hướng tàu theo hướng nhất dịnh hoặc thay đổi hướng đi theo ý muốn của người điều khiển. Một hệ thống lái muốn kiểm soát được góc lái trong chế độ lái lặp hoặc lái tự động cần có một hệ thống chỉ báo góc lái với độ chính xác cao và tin cậy.

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ


NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIẾT BỊ CHỈ BÁO GÓC LÁI TRÊN TÀU THỦY


HV NGUYỄN THANH PHONG - PGS.TS LƯU KIM THÀNH 

 

 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Tàu thủy là một trong những phương tiện giao thông được dùng rộng rãi và có lịch sử lâu đời nhất. Tàu thủy có khả năng chở hàng hóa, hành khách với khối lượng lớn và độ tin cậy cao. So với vận tải đường bộ và đường không thì vận tải bằng đường thủy có độ tin cậy cao và giá thành thấp hơn. Một trong những hệ thống cơ bản của tàu thuỷ đó là hệ thống lái. Hệ thống lái của tàu thuỷ giúp định hướng tàu theo hướng nhất dịnh hoặc thay đổi hướng đi theo ý muốn của người điều khiển. Một hệ thống lái muốn kiểm soát được góc lái trong chế độ lái lặp hoặc lái tự động cần có một hệ thống chỉ báo góc lái với độ chính xác cao và tin cậy.

 

Ngày nay công nghệ vi xử lý phát triển, với ưu điểm về tốc độ, độ chính xác, tính linh hoạt và ổn định, thì việc xây dựng một hệ thống chỉ báo góc lái bằng vi điều khiển hoàn toàn có thể thực thi dưới dạng mô hình làm tiền đề cho việc phát triển thành các sản phẩm thương mại trên tàu thủy.

 

2. Mục đích chung và nhiệm vụ của đề tài

 

Nghiên cứu thiết bị chỉ báo góc lái tàu thủy, ứng dụng xây dựng mô hình vật lý của thiết bị chỉ báo góc lái dùng vi điều khiển.

 

3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

 

Đối tượng nghiên cứu là thiết bị chỉ báo góc lái, cảm biến Hall, vi điều khiển AVR

 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung nghiên cứu thiết bị chỉ báo góc lái, cảm biến Hall, vi điều khiển AVR, chuẩn truyền thông RS 485

 

4. Phương pháp nghiên cứu

 

Trên cơ sở tìm hiểu hoạt động của các loại thiết bị chỉ báo góc lái, hoạt động của các loại cảm biến. Tác giả đã kế thừa và phát triển kinh nghiệm của mình cho việc nghiên cứu mang tính ứng dụng cho thiết bị cụ thể.

 

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài

 

Đề tài được ứng dụng dùng trong các hệ thống chỉ báo góc lái. Thuật toán và mô hình đề xuất cũng cho phép có thể áp dụng trên tàu thủy.

 

Đề tài cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến thiết bị chỉ báo góc lái, vi điều khiển AVR, chuẩn truyền thông RS 485.

 

 

 

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

2. Mục đích chung và nhiệm vụ của đề tài

3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU NGUYÊN LÍ CỦA HỆ THỐNG LÁI TRÊN TÀU THỦY

1.1. Chức năng, đặc điểm, phân loại, yêu cầu cơ bản đối với hệ thống lái

1.2. Các chế độ hoạt động của hệ thống lái

CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN, XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ THIẾT BỊ CHỈ BÁO GÓC LÁI TRÊN TÀU THỦY

2.1. Cấu trúc, chức năng và giới thiệu một số thiết bị chỉ báo góc lái tàu thủy

2.1.1. Chức năng, cấu trúc thiết bị chỉ báo góc lái tàu thủy

2.1.2. Giới thiệu một số thiết bị chỉ báo góc lái

2.2. LỰA CHỌN, XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ THIẾT BỊ CHỈ BÁO GÓC LÁI TRÊN TÀU THỦY

2.2.1. Các tài nguyên sử dụng trong mô hình

2.3. Xây dựng module thiết bị chỉ báo góc lái

2.3.1. Xây dựng mạch in

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH CỦA MÔ HÌNH THIẾT BỊ CHỈ BÁO GÓC LÁI

3.1. Xây dựng chương trình điều khiển cho thiết bị chỉ báo góc lái tàu thủy

3.1.1. Đề xuất lưu đồ thuật toán đo góc quay bánh lái tàu thủy

3.2. Xây dựng chương trình truyền, nhận dữ liệu

3.2.1. Đề xuất lưu đồ thuật toán truyền, nhận dữ liệu

3.2.2. Giới thiệu về chuẩn truyền thông RS

3.2.3. Hoạt động của thiết bị chỉ báo góc lái dùng vi điều khiển

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Chữ viết tắt Giải thích

ADC Analog digital converter

PWM Pulse width modultion

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Số bảng Tên bảng Trang

2.1 Thông số màn hình GLCD 240x

2.3 Mô tả các chân GLCD 240x

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ

Số hình Tên hình Trang

1.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống lái điện - cơ

1.2 Sơ đồ cấu trúc hệ thống lái điện – thủy lực

1.3 Sơ đồ cấu trúc của chế độ lái lặp

1.4 Sơ đồ cấu trúc của chế độ lái tự động

1.5 Sơ đồ cấu trúc của hệ thống lái tàu thủy

1.6 Các loại đồng hồ kim hiển thị góc bẻ lái

1.7 Các loại đồng hồ số hiển thị góc bẻ lái

2.1 Cấu trúc của thiết bị chỉ báo góc lái tàu thủy

2.2 Thiết bị chỉ báo góc lái dạng điện trở2.3 Sơ đồ nguyên lí của thiết bị chỉ báo góc lái dùng xen xin

2.4 Mô hình hệ thống chỉ báo góc lái

2.5 Sơ đồ mạch cấp nguồn cho vi điều khiển

2.6 IC ổn áp họ

2.7 Sơ đồ nguyên lý của khối xử lý trung tâm

2.8 Sơ đồ chân và hình ảnh thực tế của chíp ATmega

2.9 Sơ đồ nguyên lý màn hình GLCD 240x

2.10 Hình ảnh thực tế của GLCD 240x

2.11 Sơ đồ chân GLCD 240x

2.12 Sơ đồ kết nối GLCD với vi điều khiển

2.13 Sơ đồ chân của Ic HMC1501

2.14 Sơ đồ cầu điện trở Wheatstone của Ic HMC1501

2.15 Sơ đồ nguyên lý HMC1501

2.16 Sơ đồ bố trí nam châm vĩnh cửu với HMC 1501

2.17 Đường đặc tính điện áp ra của HMC 1501

2.18 Mạch khuếch đại vi sai

2.19 Khối truyền thông RS

2.20 Sơ đồ nguyên lý của Module xây dựng trên phần mềm Orcad

2.22 Hình ảnh mạch in của mô hình thiết bị chỉ báo góc lái tàu thủy

3.1 Sơ đồ cấu trúc của thiết bị chỉ báo góc lái tàu thủy

3.2 Lưu đồ thuật toán đo góc quay của bánh lái tàu thủy

3.3 Lưu đồ thuật toán nhận dữ liệu

3.4 Lưu đồ thuật toán truyền dữ liệu

3.5 Sơ đồ chân và hình ảnh của vi mạch MAX

3.6 Sơ đồ kết nối các điểm đầu cuối sử dụng mạng RS

3.7 Góc bánh lái lệch trái 4 độ

3.8 Bánh lái nằm ở vị trí

3.9 Góc bánh lái lệch phải 19 độ

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Văn Khảo (2000). Hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu. Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật.

2. Lê Hải Sâm (1998). Điện tử tương tự. Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật.

3. Ngô Diên Tập (2000). Vi điều khiển với lập trình C. Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật.

5. Nguyễn Hoàng Mai (2003). Kỹ thuật đo lường điện tập 3. Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội.

6. Lê Văn Doanh (2004). Các bộ cảm biến trong kĩ thuật đo lường và điều khiển. Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật

 

 

 

 

keywords:download,truong  dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac sy,nghien cuu xay dung mo hinh thiet bi chi bao goc lai tren tau thuy,hv nguyen thanh phong,pgsts luu kim thanh,cao hoc,si

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy ĐHHH nguyenthanhphong 63trang Download file nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy 698
 • nghiên cứu triển khai công nghệ cáp quang gpon tại fpt telecom hải phòng

 • quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện

 • mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động

 • nghiên cứu năng lượng đường truyền của hệ thống vệ tinh vinasat 1

 • nghiên cứu thiết kế, chế tạo khối trung tần và khuếch đại thị tầnđài rađa mp-102

 • nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy

 • nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy

 • nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ngôi nhà thông minh

 • nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn

 • nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển mờ cho động cơ điện một chiều

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy

  nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 484
  Hôm nay:32868
  Hôm qua: 62548
  Trong tháng 2338880
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103664057