Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội tàu vận tải biển công ty tnhh việt hải theo mlc 2006 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội tàu vận tải biển công ty tnhh việt hải theo mlc 2006

Ngày đăng: 21/04/2017 Lượt xem: 157 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội tàu vận tải biển Công ty tnhh Việt Hải theo MLC 2006. Đề tài Luận văn nghiên cứu dựa trên phương pháp khảo sát thực tiễn, kết hợp nghiên cứu khoa học quản lý đội tàu với thực tế trong quá trình thực hiện công tác quản lý và khai thác đội tàu vận tải biển tại Công ty TNHH Việt Hải trên tuyến vận tải biển khu vực Đông Nam Á, Nam Trung Quốc và Ấn Độ. Đề tài tập trung nghiên cứu vào vấn đề chính là công tác áp dụng, triển khai Công ước quốc tế về Lao động Hàng Hải MLC 2006, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác tàu, đảm bảo an toàn hàng hải và phòng chống ô nhiễm mỗi trường biển.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015


LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT


NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI TÀU VẬN TẢI BIỂN CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI THEO MLC 2006


HV TRẦN ANH VIỆT - HDKH TS.NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

 

 

 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài:

 

Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành vận tải đường biển. Với hơn 3260 km chiều dài bờ biển, vị trí địa lý của Việt Nam nằm ở khu vực rất quan trọng và thuận lợi trong tuyến hoạt động hàng hải quốc tế từ các nước Châu Âu, Châu Phi, Nam Á đi tới các cường quốc có nền kinh tế phát triển trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính Phủ về việc mở rộng hoạt động kinh tế biển thì ngành hàng hải nước ta đã có những sự phát triền vượt bậc. Hiện nay đội tàu biển Việt Nam đã có hơn 1700 chiếc, thêm vào đó gần nửa triệu tấn tàu của chủ tàu Việt Nam hiện đang mang cờ nước ngoài, sản lượng hàng hòa vận tải biển không ngừng gia tăng đòi hỏi các chủ tàu Việt Nam phải không ngừng học hỏi phát huy các thế mạnh nhằm duy trì đội tàu mạnh, có năng lực cạnh tranh với các cường quốc vận tải biển khác trên thế giới. Đội tàu phát triển nhanh, việc duy trì quản lý và khai thác tàu hiệu quả, an toàn và tuân thủ các công ước quốc tế về hàng hải là một thách thức lớn đối với chủ tàu Việt Nam. Gần đây nhất, Công ước quốc tế về lao động hàng hải MLC 2006 đã đời bên cạnh những công ước đã được triển khai áp dụng như: Bộ luật về quản lý an toàn (ISM Code), Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS Code) Và Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho tuyền viên (STCW). Công ước quốc tế về Lao động Hàng hải (MLC 2006) Đi vào hiệu lực đã tạo ra nhiều thay đổi quan trọng trong lĩnh vực hoạt động hàng hải, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý, kinh doanh của các Chủ tàu, Người quản lý tàu, quản lý thuyền viên. Việc thực hiện và duy trì công ước về lao động hàng hải MLC 2006 đã gặp rất nhiều khó khăn trong tình hình kinh tế hiện nay, ảnh hưởng lớn tới các công ty vận tải biển trong nước nói chung và công ty TNHH Việt Hải nói riêng đòi hỏi công ty phải nghiên cứu và xây dựng các biện pháp nhằm quản lý và khai thác tàu hiệu quả, an toàn và phòng tránh ô nhiễm môi trường biển.

 

2. Mục đích nghiên cứu:

 

Đề tài này tập trung nghiên cứu và tìm ra những khó khăn của công ty TNHH Việt Hải trong công tác quản lý đội tàu vận tải biển của công ty dưới điều kiện áp dụng công ước lao động hàng hải MLC 2006 và tìm ra các phương án để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tàu.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:

 

Đề tài Luận văn nghiên cứu dựa trên phương pháp khảo sát thực tiễn, kết hợp nghiên cứu khoa học quản lý đội tàu với thực tế trong quá trình thực hiện công tác quản lý và khai thác đội tàu vận tải biển tại Công ty TNHH Việt Hải trên tuyến vận tải biển khu vực Đông Nam Á, Nam Trung Quốc và Ấn Độ. Đề tài tập trung nghiên cứu vào vấn đề chính là công tác áp dụng, triển khai Công ước quốc tế về Lao động Hàng Hải MLC 2006, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác tàu, đảm bảo an toàn hàng hải và phòng chống ô nhiễm mỗi trường biển.

 

4. Phương pháp nghiên cứu khoa học:

 

Đề tài Luận văn nghiên cứu dựa trên phương pháp khảo sát thực tiễn, kết hợp nghiên cứu khoa học quản lý đội tàu với thực tế trong quá trình thực hiện công tác quản lý và khai thác đội tàu vận tải biển tại Công ty TNHH Việt Hải trên tuyến vận tải biển khu vực Đông Nam Á, Nam Trung Quốc và Ấn Độ. Đề tài tập trung nghiên cứu vào vấn đề chính là công tác áp dụng, triển khai Công ước quốc tế về Lao động Hàng Hải MLC 2006, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác tàu, đảm bảo an toàn hàng hải và phòng chống ô nhiễm mỗi trường biển.

 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

 

Đề tài Luận văn đã vận dụng những kinh nghiệm thực tế, những kiến thức về khoa học quản lý để nghiên cứu, đề xuất những biện pháp cải tiến, đổi mới công tác quản lý đội tàu vận tải biển tại Công ty TNHH Việt Hải trong điều kiện áp dụng công ước quốc tế về Lao động Hàng hải MLC 2006, qua đó khắc phục những khó khăn còn tồn tại, đồng thời phát huy những lợi thế, những ưu điểm nhằm đảm bảo việc thực hiện triệt để, tuyệt đối quy định của Công ước và Bộ luật mà vẫn đảm bảo được việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty, đảm bảo công tác an toàn và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nội dung đề tài Luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho các Công ty Vận tải biển có quy mô họat động tương tự Công ty TNHH Việt Hải trong việc áp dụng Công ước MLC 2006.

 

 

MỤC LỤC

Mở đầu

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Việt Hải

1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh vận tải biển trong nước và quốc tế hiện tại của công ty TNHH Việt Hải

1.3. Giới thiệu Công ước quốc tế về Lao động Hàng hải MLC 2006

1.4. Tổng quan về quá trình chuẩn bị và triển khai áp dụng Công ước quốc tế về Lao động Hàng hải MLC 2006 vào đội tàu công ty TNHH Việt Hải

Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀU DƯỚI ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI MLC 2006 HIỆN NAY NÓI CHUNG VÀ TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI NÓI RIÊNG

2.1. Thực trạng triển khai và áp dụng Công ước Lao động Hàng hải MLC 2006 trong công tác quản lý, khai thác tàu của các Công ty Vận tải biển ở Việt Nam

2.2. Thực trạng công tác triển khai áp dụng Công ước Lao động Hàng hải MLC 2006 tại Công ty TNHH Việt Hải

2.3. Đánh giá thực tế kiểm tra của Chính quyền cảng trong và ngoài nước về việc tuân thủ Công ước MLC 2006 đối với đội tàu của Công ty TNHH Việt Hải trong thời gian qua

Chương 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỘI TÀU VẬN TẢI BIỂN CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI MLC 2006

3.1. Những yêu cầu đối với các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội tàu trong điều kiện áp dụng Công ước MLC 2006

3.2. Các biện pháp đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tàu tại công ty TNHH Việt Hải phù hợp với điều kiện áp dụng Công ước MLC 2006

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục 1. Biên bản kiểm tra PSC tàu Great Trust Dragon 2 tại Chrismast Island, Australia 1/ PL

Phụ lục 2. Hợp đồng lao động công ty TNHH Việt Hải 1/ PL

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU

Chữ viết tắt Giải thích

BDI Baltic Dry Index

DMLC Declaration of Maritime Labor Compliance

DWT Dead weight tonnage

ILO International labour organization

IMO International maritime organization ISM code International safety management code

ISPS International ship & port facility security code

ITF International transport federation

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution

MLC Mairtime labour convention

PSC Port State Control

SOLAS Safety of life at sea

STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

VRQC Viet Nam register quality and safety management system certification center

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Số bảng Tên bảng Trang

2.1 Các khiếm khuyết về lao động hàng hải dẫn đến việc tàu bị lưu giữ bởi thành viên Paris-MOU từ ngày 20/8/2013 đến 20/8/2014

DANH MỤC CÁC HÌNH

Số hình Tên hình Trang

1.1 Tàu Việt Phú 09 – 2367 DWT

1.2 Tàu Việt Hải 06 – 3160 DWT

1.3 Tàu Tàu Việt Hải Star - 4061 DWT

1.4 Tàu Great Trust Dragon 1– 4375.9 DWT

1.5 Tàu Great Trust Dragon 2– 4375.9 DWT

1.6 Tàu Việt Hải Sun – 7203 DWT

1.7 Tàu Thịnh Cường – 6881 DWT

1.8 Tàu TC Friendship – 6800 DWT

1.9 MLC 2006 trở thành trụ cột thứ 4 của các bộ luật hàng hải

1.10 Ấn phẩm MLC 2006 của ILO

2.1 17 Thuyền viên cùng đại diện của ITF trên tàu Thái Sơn

2.2 Tàu ILC FRIENDSHIP

2.3 Tỉ lệ các khiếm khuyết liên quan đến MLC khiến tàu bị lưu giữ bởi thành viên Paris-MOU từ ngày 20/8/2013 đến 20/8/2014

2.4 Công tác bảo quản trang thiết bị, thực tập cứu sinh, cứu hỏa trên tàu Great Trust Dragon

2.5 Thuyền viên tàu Great Trust Dragon 2 tại Singapore tháng 10 năm 2014

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam, số 007TI/14TB ngày 07/07/2014 về việc thông báo các khiếm khuyết PSC của tàu liên quan đến việc thực hiện công ước lao động hàng hải MLC 2006.

2. Cục Hàng Hải Việt Nam, Giới thiệu về công ước lao động hàng hải MLC 2006, Tác giả: ThS Trịnh Thế Cường.

3. Ấn phẩm MLC 2006 của ILO.

4. Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Tổng kết một năm thực hiện công ước lao động hàng hải MLC 2006, ngày 28/10/2014.

5. Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải, Công ước Maritime Labour Convention 2006 – Bản dự luật về quyền mới cho lao động hàng hải toàn cầu, Tác giả: ThS. Đỗ Thành Sen.

6. Bộ giao thông vận tải, Thông tư quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải.

7. Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Triển khai thực hiện công ước lao động hàng hải đối với đội tàu Việt Nam, ngày 30/6/2014.

8. Cục Đăng kiểm Việt Nam, Đánh giá chứng nhận tàu theo Công ước Lao động hàng hải 2006, ngày 21/5/2013.

9. Cục Hàng hải Việt Nam, Đột phá trong đào tạo sỹ quan, thuyền viên-Cơ hội xuất khẩu lao động ra quốc tế. ngày 7/01/2015

10. Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Tàu bị lưu giữ PSC liên quan đến lao động hàng hải qua một năm thực hiện Công ước MLC. ngày 18/12/2014.

11. Cục Hàng hải Việt Nam, Nâng cao công tác QLNN về thuyền viên đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. ngày 25/07/2013.

 

 

 

 

 

keywords:download,truong dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac si ky thuat,nghien cuu de xuat bien phap nang cao hieu qua cong tac quan ly doi tau van tai bien cong ty tnhh viet hai theo mlc 2006,hv tran anh viet,ts nguyen manh cuong,cao hoc,sy

 • nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra tàu biển hoạt động tuyến nội địa tại các cảng vụ đường thủy nội địa việt nam

 • nghiên cứu xây dựng bộ bài tập huấn luyện thực hành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp trên phòng mô phỏng ntpro 5000 của khoa hàng hải

 • nghiên cứu dựng cảnh trên hệ thống mô phỏng ntpro 5000 phục vụ đào tạo, huấn luyện sỹ quan chỉ huy tàu mặt nước tại học viện hải quân

 • nghien cuu de xuat quy trinh van hanh va khai thac he thong quan ly hanh hai tau bien (vts) luong hai phong

 • nghiên cứu ổn định tai nạn cho tàu hàng khô phục vụ dẫn tàu an toàn

 • một số giải pháp hoàn thiện logistics tại công ty datalogic scanning việt nam đến năm 2017

 • hoạt động giao thông vận tải tỉnh vĩnh long, hiện trạng và định hướng phát triển

 • hoạch định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần logistics tín nghĩa đến năm 2020

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội tàu vận tải biển công ty tnhh việt hải theo mlc 2006

  nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội tàu vận tải biển công ty tnhh việt hải theo mlc 2006

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 494
  Hôm nay:32892
  Hôm qua: 62548
  Trong tháng 2338904
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103664081