Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share câu phủ định tiếng nga trong sự đối chiếu với tiếng việt lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
câu phủ định tiếng nga trong sự đối chiếu với tiếng việt

Ngày đăng: 21/04/2017 Lượt xem: 214 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn Câu phủ định tiếng Nga trong sự đối chiếu với tiếng Việt của chúng tôi được thực hiện vì những lý do sau đây: Như chúng ta đều biết, việc nghiên cứu về câu là một nội dung quan trọng trong nghiên cứu ngữ pháp dù theo quan điểm ngữ pháp truyền thống hay ngữ pháp hiện đại. Trong số các kiểu câu phân theo mục đích giao tiếp thì câu phủ định nằm trong số các hiện tượng mang tính phổ quát của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 2016

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC

CÂU PHỦ ĐỊNH TIẾNG NGA TRONG SỰ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT

 

CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC - MÃ SỐ: 60220240

HV NGUYỄN THỊ THANH HIỀN – HDKH TS. NGUYỄN HỮU HOÀNH

 

 

 

Luận văn Câu phủ định tiếng Nga trong sự đối chiếu với tiếng Việt của chúng tôi được thực hiện vì những lý do sau đây: Như chúng ta đều biết, việc nghiên cứu về câu là một nội dung quan trọng trong nghiên cứu ngữ pháp dù theo quan điểm ngữ pháp truyền thống hay ngữ pháp hiện đại. Trong số các kiểu câu phân theo mục đích giao tiếp thì câu phủ định nằm trong số các hiện tượng mang tính phổ quát của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Vì vậy, như một lẽ tự nhiên, từ lâu nó đã là đối tượng nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu đối chiếu các phương tiện thể hiện ý nghĩa phủ định trong câu đặc biệt là đối chiếu những ngôn ngữ không cùng loại hình như tiếng Nga và tiếng Việt vẫn chưa nhiều.

 

Cho nên nghiên cứu này sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn những nét tương đồng và dị biệt của các phương tiện thể hiện ý nghĩa phủ định trong hai ngôn ngữ, từ đó có thể hiểu thêm về hai nền văn hóa, về cách tư duy của hai dân tộc. Tiếng Nga du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ trước và đã ghi dấu ấn đậm nét trong tất cả các lĩnh vực của đời sống từ khoa học, kỹ thuật đến văn hóa, nghệ thuật… Đến nay, vị thế của tiếng Nga ở Việt Nam không còn như trước, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của tiếng Nga đến một số mặt của đời sống xã hội. Tiếng Nga vẫn có một chỗ đứng riêng cho mình trong số các ngoại ngữ được coi là phổ biến ở Việt Nam. Thêm vào đó, dòng chảy tiếng Nga dù không ồn ào nhưng vẫn là mạch ngầm được một số người Việt yêu thích và gìn giữ. Hàng năm, vẫn có một số lượng không nhỏ người Việt đến nước Nga với mục đích học tập và nghiên cứu bên cạnh số lượng người học tiếng Nga trong nước. Những khó khăn khi nắm bắt tiếng Nga và áp dụng vào thực tế trong giao tiếp đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục có những nghiên cứu cụ thể hơn, sâu sắc hơn về tiếng Nga trong sự so sánh, đối chiếu với tiếng Việt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt học tiếng Nga và ngược lại: Người Nga học tiếng Việt. Một lý do không kém phần quan trọng trong việc lựa chọn đề tài này là trong thực tế giảng dạy chúng tôi chưa thấy có một công trình nghiên cứu đối chiếu nhằm vào các phương tiện thể hiện ý nghĩa phủ định một cách hệ thống. Với tư cách là một giảng viên tiếng Nga chúng tôi muốn đóng góp những ý kiến mang tính thực tế góp phần giải quyết những khó khăn của người học tiếng gặp phải.

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận

1.1. Một số vấn đề về câu phủ định

1.2. Ngôn ngữ học đối chiếu

1.3. Tiểu kết

CHƯƠNG 2. Câu phủ định chứa các phương tiện phủ định chính danh ở tiếng

Nga trong sự đối chiếu với tiếng Việt

2.1. Câu phủ định chứa các phương tiện thể hiện ý nghĩa phủ định bằng các từ phủđịnh trong tiếng Nga

2.2. Câu phủ định chứa các phương tiện thể hiện ý nghĩa phủ định bằng các từ phủđịnh trong tiếng Việt

2.3. Phân tích đối chiếu câu phủ định chứa các phương tiện thể hiện ý nghĩa phủ địnhbằng các từ phủ định

2.4. Tiểu kết

CHƯƠNG 3. Câu phủ định không chứa các phương tiện phủ định chính danh ở tiếng Nga trong sự đối chiếu với tiếng Việt

3.2. Câu phủ định không chứa các phương tiện phủ định chính danh trong tiếng Việt

3.3. Phân tích đối chiếu câu phủ định không chứa phương tiện phủ định chínhdanh

3.4. Tiểu kết

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Diệp Quang Ban (1989), Ngữ pháp tiếng Việt phổ thông tập II, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

2. Diệp Quang Ban (2004), Ngữ pháp Việt Nam phần câu, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội.

3. Diệp Quang Ban (2008), Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. Nguyễn Đức Dân (1987), Lô-gích-Ngữ nghĩa-Cú pháp, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

5. Nguyễn Đức Dân (1986), Lô-gích và tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.

6. Nguyễn Đức Dân, Nguyễn Thị Thời (2007), Câu chất vấn, Tạp chí ngôn ngữ số 9 năm 2007.

7. Cao Xuân Hạo (1999), Nhận định tổng quát, phủ định tổng quát, phủ nhận tính tổng quát của nhận định tổng quát và phủ định tổng quát, Tạp chí ngôn ngữ số 8, tr. 1-8.

8. Trần Thị Thu Hường (2012), Bước đầu đối chiếu cấu trúc phủ định Việt-Nga, Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học, Hà Nội.

9. Trần Trọng Kim, Bùi Kỉ, Phạm Duy Khiêm (1949), Việt Nam văn phạm, NXB Tân Việt.

10. Nguyễn Thị Lương (2006), Câu tiếng Việt, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

11. Ngữ pháp tiếng Việt (chương III) (2000), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Hà Nội.

12. Đái Xuân Ninh (1978), Hoạt động của từ tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

13. Hoàng Phê (2008), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển học, Hà Nội.

14. Hoàng Trọng Phiến (1980), Ngữ pháp tiếng Việt – Câu, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

15. Trần Văn Phước (2000), Phân tích đối chiếu câu phủ định tiếng Anh và tiếng 77 Việt trên bình diện cấu trúc-ngữ nghĩa, Luận án tiến sĩ ngữ văn, Hà Nội.

16. Đặng Thị Hảo Tâm (2010), Hành động ngôn từ gián tiếp và sự tri nhận, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

17. Nguyễn Kim Thản (1972), Vài nhận xét về cách bày tỏ ý phủ định trong tiếng Việt, Tạp chí ngôn ngữ số 2 năm 1972, tr. 12-20.

18. Nguyễn Kim Thản (1997), Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.

19. Nguyễn Kim Thản (2003), Nguyễn Kim Thản tuyển tập, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

20. Bùi Đức Tịnh (1972), Văn phạm Việt Nam – Giản dị và thực dụng, Trung tâm học liệu, Bộ Giáo dục, In lần thứ hai, Hà Nội.

21. Trung tâm từ điển học (2008), Từ điển tiếng Việt 2008, NXB Đà Nẵng.

 

Tiếng Nga

 

22. Бондаренко В. Н. (1983), Отрицание как логико-грамматическая категория, М. : Наука.

23. Васильева С. А. (1959), К вопросу о семантике отрицательных частиц, Филологические науки.

24. Виноградов В. В. (1986), Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб. пособие для вузов/ Отв. ред. Г. А. Золотова. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк..

25. Грамматика русского языка: в 2 т. Т. 1: Фонетика и морфология (1960) / редкол. В. В. Виноградов и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – М. : Изд-во АН СССР.

26. Ломтев Т. П. (1972), Предложение и его грамматические категории, Научно-методический центр русского языка при МГУ. – М. : Изд-во Моск. ун-та..

27. Падучева Е. В. (1997), Отрицание, Русский язык. Энциклопедия/ гл. ред. Ю. Н. Караулов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Большая Российская 78 энциклопедия; Дрофа.

28. Панфилов В. З. (1971), Взаимоотношение языка и мышления, АН СССР. Ин-т языкознания. – М., Наука.

29. Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. (1998), Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию, 2-е испр. изд. Москва: ЧеРо.

30. Русская грамматика: в 2 т. Т. 1: Синтаксис (1980) / гл. ред. Н. Ю. Шведова. М. : Наука.

 

 

Keywords:hoc vien khoa hoc xa hoi 2016,luan van thac si ngon ngu hoc,cau phu dinh tieng nga trong su doi chieu voi tieng viet,ngon ngu hoc 60220240,nguyen thi thanh hien,ts nguyen huu hoanh

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 cau phu dinh tieng nga trong su doi chieu voi tieng viet Vien KHXH ThanhHien 83 Trang Download file câu phủ định tiếng nga trong sự đối chiếu với tiếng việt 551
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

câu phủ định tiếng nga trong sự đối chiếu với tiếng việt

câu phủ định tiếng nga trong sự đối chiếu với tiếng việt

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 495
Hôm nay:11446
Hôm qua: 62862
Trong tháng 2254910
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103580087